เจ้าจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าจอมมารดาแพ
ในรัชกาลที่ 4
เกิดแพ ธรรมสโรช
สยาม
เสียชีวิต5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404
สยาม
สัญชาติไทย
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตรหม่อมยิ่ง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพักตร์พิมลพรรณ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัญจบเบญจมา
บุพการีพระสำราญหฤทัย (อ้าว)
ท้าวทรงกันดาล (สี)

เจ้าจอมมารดาแพ ธิดาพระสำราญหฤทัย (อ้าว ธรรมสโรช) และท้าวทรงกันดาร (สี) เป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโอรสและพระราชธิดา รวมกัน 5 พระองค์คือ

เจ้าจอมมารดาแพถึงแก่อสัญกรรมหลังจากให้ประสูติพระองค์เจ้าบัญจบเบญจมา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404 [1] และได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดราชาธิวาส[2]

อนึ่งเจ้าจอมมารดาแพ เป็นญาติกับเจ้าจอมมารดาอึ่ง ในรัชกาลที่ 3 ผู้เป็นมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา[2]

อ้างอิง[แก้]