หม่อมเจ้าเมรี สวัสดิวัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าเมรี สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้าเมรี.JPG

พระนาม เมรี
พระอิสริยยศ หม่อมเจ้า
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 (86 ปี)
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระมารดา หม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าเมรี สวัสดิวัตน์ (12 กรกฎาคม พ.ศ. 2475) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับหม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ลำดับที่ 17 ในลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย[1]

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าเมรี ประสูติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับหม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (บุนนาค) และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[2]

หม่อมเจ้าเมรี ทรงมีเชษฐาและเชษภคินี ร่วมอุทร 9 องค์ คือ

และหม่อมเจ้าเมรี ยังเป็นพระขนิษฐาร่วมพระชนกของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

กรณียกิจ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าเมรี สวัสดิวัตน์
การทูล ฝ่าพระบาท
การแทนตน กระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับ กระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม 17

หม่อมเจ้าเมรี เคยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ อาทิ ในการพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก:ธรรมเนียมที่พระราชวงศ์ทรงดำเนินเป็นลำดับกัน, สนุกดอตคอม, สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
  2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
  3. ข่าวในพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 37ข วันที่ 24 ธันวาคม 2558