หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้ามงคลอุดม.JPG
ชายาและหม่อมหม่อมเจ้าอุบลเกษร ชยางกูร
หม่อมลมูล ชยางกูร ณ อยุธยา
พระบุตร10 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระมารดาหม่อมละม้าย ชยางกูร ณ อยุธยา
ประสูติ4 ตุลาคม พ.ศ. 2446
สิ้นชีพตักษัย2 กันยายน พ.ศ. 2518 (71 ปี)

หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร (4 ตุลาคม พ.ศ. 2446 - 2 กันยายน พ.ศ. 2518) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าชายมงคลอุดม ชยางกูร ประสูติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2446 เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป เจ้ากรมพิพิธภัณฑ์ ประสูติแต่หม่อมละม้าย ชยางกูร ณ อยุธยา

มีเจ้าพี่ร่วมหม่อมมารดาเดียวกันสามองค์ คือ

 • ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าลักษณเลิศ ชยางกูร
 • หม่อมเจ้าประเสริฐศรี ชยางกูร
 • หม่อมเจ้าทวีผล ชยางกูร

พ.ศ. 2453 ทรงเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ

พ.ศ. 2477 ทรงเปิดโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์เป็นพระองค์เอง โดยทรงรับงานจากหน่วยกรมกองต่างๆ ตลอดจนได้รับเป็นผู้ทำเฟอร์นิเจอร์ของสถานทูตไทยในประเทศจีนทั้งหมด

พ.ศ. 2491 ทรงเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2491

ภายหลังทรงเลิกกิจการเฟอร์นิเจอร์และทรงหันมาเจริญพระกัมมัฏฐานตามป่าตามเขา กระทั่งพลานามัยไม่แข็งแรงพอ จึงประทับองค์อยู่กับบ้านจนสิ้นชีพตักษัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2518 สิริชันษา 71 ปี 10 เดือน 28 วัน

ครอบครัว[แก้]

หม่อมเจ้ามงคลอุดม มีชายาและหม่อม คือ หม่อมเจ้าอุบลเกษร ชยางกูร (ราชสกุลเดิม ศุขสวัสดิ์) และหม่อมลมูล ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศุภวรรณ)

หม่อมเจ้าหญิงอุบลเกษร ชยางกูร (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดชกับหม่อมราชวงศ์เพี้ยน ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา)

 • หม่อมราชวงศ์ไชยสุข ชยางกูร สมรสกับพิศพรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม อารัมภีร)
 • พันโท หม่อมราชวงศ์ธงชัย ชยางกูร สมรสกับกาญจนา ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ลิ้มวิไล)
 • หม่อมราชวงศ์ไชยมงคล ชยางกูร

หม่อมลมูล ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศุภวรรณ)

 • หม่อมราชวงศ์ศรีนาค นกแก้ว
 • หม่อมราชวงศ์วรรณี ชยางกูร (ถึงแก่กรรม)
 • หม่อมราชวงศ์ชยานุพนธ์ ชยางกูร (ถึงแก่กรรม)
 • หม่อมราชวงศ์ประมณฑศรี ชัยอนันต์ สมรสกับปรีชา ชัยอนันต์
 • หม่อมราชวงศ์ประณีตา พีรานนท์ สมรสกับพันตำรวจเอกสำนอง พีรานนท์
 • หม่อมราชวงศ์ปรียาจรา ชยางกูร (ถึงแก่กรรม)
 • หม่อมราชวงศ์แป๊ะ ชยางกูร (ถึงแก่กรรม)