หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้ามงคลอุดม.JPG
คู่สมรสหม่อมเจ้าอุบลเกษร ชยางกูร
หม่อมลมูล ชยางกูร ณ อยุธยา
พระบุตร10 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระมารดาหม่อมละม้าย ชยางกูร ณ อยุธยา
ประสูติ4 ตุลาคม พ.ศ. 2446
สิ้นชีพตักษัย2 กันยายน พ.ศ. 2518 (71 ปี)
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร (4 ตุลาคม พ.ศ. 2446 - 2 กันยายน พ.ศ. 2518) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าชายมงคลอุดม ชยางกูร ประสูติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2446 เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป (อดีตอธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์ และ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 5) กับ หม่อมละม้าย ชยางกูร ณ อยุธยา

มีเจ้าพี่ร่วมหม่อมมารดาเดียวกันสามองค์ คือ

พ.ศ. 2453 หม่อมเจ้ามงคลอุดมทรงเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ศ. 2477 หม่อมเจ้ามงคลอุดมทรงเปิดโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์เป็นพระองค์เอง โดยทรงรับงานจากหน่วยกรมกองต่าง ๆ ตลอดจนได้รับเป็นผู้ทำเฟอร์นิเจอร์ของสถานทูตไทยในประเทศจีนทั้งหมด

พ.ศ. 2489 ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ 2 (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2489)

พ.ศ. 2491 หม่อมเจ้ามงคลอุดมทรงเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2491

พ.ศ. 2518 ภายหลังทรงเลิกกิจการเฟอร์นิเจอร์และทรงหันมาเจริญพระกัมมัฏฐานตามป่าตามเขา กระทั่งพลานามัยไม่แข็งแรงพอ จึงประทับองค์อยู่กับบ้านจนสิ้นชีพตักษัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน สิริชันษา 71 ปี 10 เดือน 28 วัน โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม

คู่สมรส[แก้]

หม่อมเจ้ามงคลอุดม มีชายา 1 องค์ และ หม่อม 1 คน ได้แก่

พระทายาท[แก้]

พระทายาทในหม่อมเจ้ามงคลอุดมกับหม่อมเจ้าหญิงอุบลเกษร [แก้]

 • หม่อมราชวงศ์ไชยสุข ชยางกูร สมรสกับ พิศพรรณ อารัมภีร (น้องสาว สง่า อารัมภีร)
  • หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร สมรสกับ สุวรัตน์ ธีระวชิรานนท์
   • อภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา
   • เฉลิมพร ชยางกูร ณ อยุธยา
   • วิกรม ชยางกูร ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงพรรณพิมล ชยางกูร สมรสกับ ชัยยศ จินดาอุดมเศรษฐ์
  • หม่อมหลวงอุบลวดี ชยางกูร สมรสกับ ทวีชัย เลิศอร่ามรัตน์ และได้เลิกกันแล้ว กำลังคบหากับชายหนุ่มใหม่
   • สิโรบล เลิศอร่ามรัตน์
 • พันโท หม่อมราชวงศ์ธงชัย ชยางกูร สมรสกับ กาญจนา ลิ้มวิไล
  • หม่อมหลวงทวีศักดิ์ ชยางกูร
  • หม่อมหลวงเรวดี ชยางกูร
   • เตชิต ชุลีวัฒนกุล
  • หม่อมหลวงถวัลย์วดี ชยางกูร สมรสกับ พลตำรวจโทมนตรี สัมบุณณานนท์ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ และ อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
   • ชนัตถ์ เครือบัว (บุตรของ พล.ต.ต.ชำนาญ เครือบัว อดีตคู่สมรส) สมรสกับ มลลิกา เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการ Kloset Design
   • วัฐากร สัมบุณณานนท์
  • หม่อมหลวงสุรัตวดี ชยางกูร
   • กิติยาวดี อมาตยกุล
  • หม่อมหลวงธวัชชัย ชยางกูร
  • หม่อมหลวงจิราวดี ชยางกูร สมรสกับ วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ นักแสดง
   • วิจิร์ ผสมทรัพย์
   • วิจิรา ผสมทรัพย์
  • หม่อมหลวงสุทธิชัย ชยางกูร สมรสกับ นฤภรณ์
   • ณัฐฐศศิ ชยางกูร ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงมนัสนันท์ ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์ไชยมงคล ชยางกูร

พระทายาทในหม่อมเจ้ามงคลอุดมกับหม่อมลมูล[แก้]

 • หม่อมราชวงศ์ศรีนาค นกแก้ว
 • หม่อมราชวงศ์วรรณี ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์ชยานุพนธ์ ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์ประมณฑศรี สมรสกับ ปรีชา ชัยอนันต์
  • ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • สิตาภา ชัยอนันต์ สมรสกับ ชีวินท์ ณ ถลาง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
   • ชญาภา ณ ถลาง
 • หม่อมราชวงศ์ประณีตา สมรสกับ พันตำรวจเอก สำนอง พีรานนท์
  • อุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน
  • จิรัสยา พีรานนท์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
  • สัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน
 • หม่อมราชวงศ์ปรียาจรา ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์แป๊ะ ชยางกูร

พงศาวลี[แก้]