ข้ามไปเนื้อหา

หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ4 ตุลาคม พ.ศ. 2446
สิ้นชีพตักษัย2 กันยายน พ.ศ. 2518 (71 ปี)
คู่สมรสหม่อมเจ้าอุบลเกษร ชยางกูร
หม่อมลมูล ชยางกูร ณ อยุธยา
พระบุตร10 คน
ราชสกุลชยางกูร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระมารดาหม่อมละม้าย ชยางกูร ณ อยุธยา
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร (4 ตุลาคม พ.ศ. 2446 - 2 กันยายน พ.ศ. 2518) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าชายมงคลอุดม ชยางกูร ประสูติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2446 เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป (อดีตอธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์ และ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 5) กับ หม่อมละม้าย ชยางกูร ณ อยุธยา

มีเจ้าพี่ร่วมหม่อมมารดาเดียวกันสามองค์ คือ

พ.ศ. 2453 หม่อมเจ้ามงคลอุดมทรงเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ศ. 2477 หม่อมเจ้ามงคลอุดมทรงเปิดโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์เป็นพระองค์เอง โดยทรงรับงานจากหน่วยกรมกองต่าง ๆ ตลอดจนได้รับเป็นผู้ทำเฟอร์นิเจอร์ของสถานทูตไทยในประเทศจีนทั้งหมด

พ.ศ. 2489 ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ 2 (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2489)

พ.ศ. 2491 หม่อมเจ้ามงคลอุดมทรงเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2491

พ.ศ. 2518 ภายหลังทรงเลิกกิจการเฟอร์นิเจอร์และทรงหันมาเจริญพระกัมมัฏฐานตามป่าตามเขา กระทั่งพลานามัยไม่แข็งแรงพอ จึงประทับองค์อยู่กับบ้านจนสิ้นชีพตักษัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน สิริชันษา 71 ปี 10 เดือน 28 วัน โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม

คู่สมรส[แก้]

หม่อมเจ้ามงคลอุดม มีชายา 1 องค์ และ หม่อม 1 คน ได้แก่

พระทายาท[แก้]

พระทายาทในหม่อมเจ้ามงคลอุดมกับหม่อมเจ้าหญิงอุบลเกษร [แก้]

พระทายาทในหม่อมเจ้ามงคลอุดมกับหม่อมลมูล[แก้]

พงศาวลี[แก้]