พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ในส่วนนี้จะเป็นรายพระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระสนมรวม 56 คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 22 พระองค์ และมีพระราชธิดา 29 พระองค์ รวม 51 พระองค์ ได้แก่

ประสูตินอกเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระวีวงศ์
ช. เจ้าจอมมารดาหงิม 4 มิถุนายน พ.ศ. 2354 15 มีนาคม พ.ศ. 2363 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2365
(ปีมะโรง พ.ศ. 2363 หรือ ปีมะเส็ง พ.ศ. 2364)
8 ปี 284 วัน ถึง 10 ปี 291 วัน
2
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใหญ่
ญ. เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2354 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2368 13 ปี 221 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
ญ. เจ้าจอมมารดาบาง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2354 21 สิงหาคม พ.ศ. 2388 33 ปี 260 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดำ
ช. เจ้าจอมมารดาเฟือง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2355 22 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2359
(เดือนสิบเอ็ด ปีชวด พ.ศ. 2359)
4 ปี 230 วัน ถึง 4 ปี 258 วัน
5
พระองค์เจ้าดวงเดือน.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงเดือน
ญ. เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2355 21 มีนาคม พ.ศ. 2414 ถึง 9 มีนาคม พ.ศ. 2415
(ปีมะเมีย พ.ศ. 2414)
59 ปี 22 วัน ถึง 60 ปี 10 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
ช. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2355 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2382 26 ปี 189 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาจาด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2355 3 เมษายน พ.ศ. 2364 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2365
(ปีมะเส็ง พ.ศ. 2364)
8 ปี 143 วัน ถึง 9 ปี 130 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ
ช. เจ้าจอมมารดาบาง 20 มกราคม พ.ศ. 2356 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2378 22 ปี 117 วัน
9
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุท
ญ. เจ้าจอมมารดาอิ่ม 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 23572 10 เมษายน พ.ศ. 2364 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2365
(แปดค่ำ ปีมะเส็ง พ.ศ. 2364)
7 ปี 49 วัน ถึง 8 ปี 22 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลี
ญ. เจ้าจอมมารดาแย้ม 21 มิถุนายน พ.ศ. 2357 23 ธันวาคม พ.ศ. 2400 43 ปี 185 วัน
11
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
ช. เจ้าจอมมารดาเฟือง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2405 46 ปี 288 วัน
12
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 4 กันยายน พ.ศ. 2421 63 ปี 118 วัน
13
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยลาว 11 มิถุนายน พ.ศ. 2358 1 มิถุนายน ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2364
(เดือนเจ็ด ปีมะเส็ง พ.ศ. 2364)
5 ปี 356 วัน ถึง 6 ปี 18 วัน
14
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ
ช. เจ้าจอมมารดาอาบ 4 มกราคม พ.ศ. 2359 7 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2393
(เดือนสิบเอ็ด ปีจอ พ.ศ. 2393)
34 ปี 276 วัน ถึง 34 ปี 301 วัน
15
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
ช. เจ้าจอมมารดาเอมน้อย 24 มกราคม พ.ศ. 2359 27 มิถุนายน พ.ศ. 2417 58 ปี 154 วัน
16
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเงินยวง
ญ. เจ้าจอมมารดายี่สุ่น 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2359 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2421 62 ปี 296 วัน
17
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสงี่ยม
ญ. เจ้าจอมมารดาจัน 17 หรือ 19 มีนาคม พ.ศ. 2359
(วันอาทิตย์ แรมสี่ค่ำ หรือ แรมหกค่ำ; เดือนสี่ ปีกุน พ.ศ. 2358)
22 มกราคม พ.ศ. 2433 73 ปี 311 วัน หรือ 73 ปี 309 วัน
18
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงา หรือพังงา หรือใหญ่
ญ. เจ้าจอมมารดาเขียว 28 มิถุนายน พ.ศ. 2359 18 ตุลาคม พ.ศ. 2399 40 ปี 51 วัน
19
พระองค์เจ้าแสงจันทร์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์
ญ. เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ 25 กรกฎาคม ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2359
(เดือนเก้า ปีชวด พ.ศ. 2359)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2422 62 ปี 164 วัน ถึง 62 ปี 192 วัน
20
พระองค์เจ้านิเวศน์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์
ญ. เจ้าจอมมารดาอิ่ม 21 ตุลาคม ถึง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359
(เดือนสิบสอง ปีชวด พ.ศ. 2359)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 81 ปี 357 วัน ถึง 82 ปี 21 วัน
21
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
ช. เจ้าจอมมารดาเอมใหญ่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2360 24 กันยายน พ.ศ. 2411 51 ปี 196 วัน
22
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2360 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2360 ถึง 5 เมษายน พ.ศ. 2361
(ปีฉลู พ.ศ. 2360)
0 ปี 0 วัน ถึง 0 ปี 330 วัน
23
พระองค์เจ้าสุบงกช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบงกช
ญ. เจ้าจอมมารดาน้อยลาว 30 สิงหาคม พ.ศ. 2360 28 ตุลาคม พ.ศ. 2424 หรือ 1 มีนาคม พ.ศ. 2425
(วันอาทิตย์ ขึ้นแปดค่ำ เดือนสิบสอง หรือ วันพุธ ขึ้นสิบสองค่ำ เดือนสี่; ปีมะเส็ง พ.ศ. 2424)
64 ปี 59 วัน หรือ 64 ปี 183 วัน
24
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์ 14 หรือ 21 หรือ 28 กันยายน หรือ 4 หรือ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2360
(วันอาทิตย์ แรมเก้าค่ำ เมื่อเทียบแล้วเป็นวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์; เดือนสิบ ปีฉลู พ.ศ. 2360)
4 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2361
(เดือนเจ็ด ปีขาล พ.ศ. 2361)
0 ปี 242 วัน ถึง 0 ปี 291 วัน
25
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเลขา
ญ. เจ้าจอมมารดาบัว 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2361 30 มิถุนายน พ.ศ. 2392 31 ปี 40 วัน
26
กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร1.jpg
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร
ญ. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2361 17 สิงหาคม พ.ศ. 2439 77 ปี 252 วัน
27
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก หรือจำรัส หรือชาย
ช. เจ้าจอมมารดาเหม็น 2 หรือ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2362

(วันจันทร์ ขึ้นสิบเอ็ดค่ำ เดือนหก ปีเถาะ พ.ศ. 2362 เมื่อเทียบแล้วเป็นวันอังคาร)

9 หรือ 10 มีนาคม พ.ศ. 2399
(วันจันทร์ ขึ้นสี่ค่ำ เดือนสี่ ปีเถาะ พ.ศ. 2398 เมื่อเทียบแล้วเป็นวันอาทิตย์)
36 ปี 310 วัน หรือ 36 ปี 311 วัน
28
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกศนี
ญ. เจ้าจอมมารดาพึ่ง 26 กันยายน พ.ศ. 2362 4 หรือ 6 มกราคม หรือ 5 มีนาคม พ.ศ. 2393
(วันอังคาร แรมเจ็ดค่ำ เดือนสี่ หรือ วันอาทิตย์ แรมหกค่ำ เดือนยี่; ปีระกา พ.ศ. 2392 เมื่อเทียบแล้วเป็นวันศุกร์)
30 ปี 100 วัน หรือ 30 ปี 102 วัน หรือ 30 ปี 160 วัน
29
กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ
ช. เจ้าจอมมารดาเขียว 16 ตุลาคม พ.ศ. 2362 29 มกราคม หรือ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2417
(วันพฤหัสบดี; ขึ้นสิบสองค่ำ หรือ แรมสิบเอ็ดค่ำ; เดือนสาม ปีระกา พ.ศ. 2416)
54 ปี 105 วัน หรือ 54 ปี 119 วัน
30
พระองค์เจ้ากินรี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากินรี
ญ. เจ้าจอมมารดาฉิม 26 ตุลาคม หรือ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2362

(วันอังคาร ขึ้นแปดค่ำ หรือ วันอาทิตย์ แรมหนึ่งค่ำ; เดือนสิบสอง ปีเถาะ พ.ศ. 2361)

13 เมษายน พ.ศ. 2437 74 ปี 161 วัน หรือ 74 ปี 169 วัน
31
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาอ่อน 12 มกราคม พ.ศ. 2363 13 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2363
(เดือนเจ็ด ปีมะโรง พ.ศ. 2363)
0 ปี 121 วัน ถึง 0 ปี 149 วัน
32
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี
ช. เจ้าจอมมารดาพึ่ง 26 ตุลาคม หรือ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2363

(วันพฤหัสบดี; แรมสี่ค่ำ หรือ แรมสิบเอ็ดค่ำ; เดือนสิบเอ็ด ปีมะโรง พ.ศ. 2363)

26 มกราคม พ.ศ. 2410 46 ปี 85 วัน หรือ 46 ปี 92 วัน
33
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเล็ก
ญ. เจ้าจอมมารดาบัว 7 หรือ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2364

(วันพฤหัสบดี ขึ้นแปดค่ำ เดือนเจ็ด ปีมะเส็ง พ.ศ. 2364 เมื่อเทียบแล้วเป็นขึ้นเจ็ดค่ำ)

28 เมษายน ถึง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2367
(เดือนหก ปีวอก พ.ศ. 2367)
2 ปี 324 วัน ถึง 2 ปี 354 วัน
34
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงแก้ว
ญ. เจ้าจอมมารดายี่สุ่น 3 เมษายน พ.ศ. 2364 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2365
(ปีมะเส็ง พ.ศ. 2364)
24 มีนาคม พ.ศ. 2392 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2393
(ปีระกา พ.ศ. 2392)
27 ปี 2 วัน ถึง 28 ปี 344 วัน
35
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพักตร์
ญ. เจ้าจอมมารดาเล็ก
(หรือสุดเล็ก)
18 มกราคม พ.ศ. 2365 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2418 53 ปี 26 วัน
36
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉวีวรรณ
ญ. เจ้าจอมมารดาฉิม 2 หรือ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2365

(วันอาทิตย์ ขึ้นสิบสองค่ำ เดือนหก ปีมะเมีย พ.ศ. 2365 เมื่อเทียบแล้วเป็นขึ้นสิบห้าค่ำ)

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2430 64 ปี 296 วัน หรือ 64 ปี 299 วัน
37
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาจันทร์โฉม 25 หรือ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2365

(วันเสาร์ ขึ้นเจ็ดค่ำ เดือนเจ็ด ปีมะเมีย พ.ศ. 2365 เมื่อเทียบแล้วเป็นขึ้นห้าค่ำ)

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2365 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(ในสมัยรัชกาลที่ 2)
0 ปี 0 วัน ถึง 2 ปี 57 วัน
38
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาสาดใหญ่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2365 30 มีนาคม พ.ศ. 2367 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2368
(ปีวอก พ.ศ. 2367)
1 ปี 105 วัน ถึง 2 ปี 94 วัน
ประสูติในเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
39
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง
ช. เจ้าจอมมารดาวัน 1 มกราคม พ.ศ. 2368 2 เมษายน พ.ศ. 2394 ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(ในสมัยรัชกาลที่ 4)
26 ปี 91 วัน ถึง 43 ปี 273 วัน
40
พระองค์เจ้ากัลยาณี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี
ญ. เจ้าจอมมารดาอิ่ม 14 มิถุนายน พ.ศ. 2368 5 เมษายน พ.ศ. 2418 49 ปี 295 วัน
41
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรลักษณ์
ญ. เจ้าจอมมารดาน้อยพระแสง 12 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2368
(เดือนสิบ ปีระกา พ.ศ. 2368)
31 มีนาคม พ.ศ. 2405 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2406
(ปีจอ พ.ศ. 2405)
36 ปี 171 วัน ถึง 37 ปี 188 วัน
42
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2369 21 มิถุนายน ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2392
(เดือนแปด ปีระกา พ.ศ. 2405)
23 ปี 110 วัน ถึง 23 ปี 139 วัน
43
พระองค์เจ้าจามรี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี
ญ. เจ้าจอมมารดาปุก 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 22 กันยายน พ.ศ. 2432 63 ปี 124 วัน
44
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษณา
ญ. เจ้าจอมมารดาหุ่น 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2369 7 เมษายน พ.ศ. 2407 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2408
(ปีชวด พ.ศ. 2407)
37 ปี 265 วัน ถึง 38 ปี 254 วัน
45
กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย
ช. เจ้าจอมมารดาแก้ว 19 มีนาคม พ.ศ. 2368 ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2369 หรือ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2369
(หรือ พ.ศ. 2368)
6 มีนาคม พ.ศ. 2414 44 ปี 213 วัน
(หรือ 44 ปี 334 วัน ถึง 45 ปี 352 วัน)
46
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
ช. เจ้าจอมมารดาขำ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2369 12 มกราคม พ.ศ. 2428 58 ปี 87 วัน
47
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ช. เจ้าจอมมารดาเจ๊ก
(หรือน้อยเจด)
31 ตุลาคม ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2369
(เดือนสิบสอง ปีจอ พ.ศ. 2368)
14 เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2371
(เดือนหก ปีชวด พ.ศ. 2371)
1 ปี 136 วัน ถึง 1 ปี 194 วัน
48
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร
ช. เจ้าจอมมารดาคล้าย 10 ธันวาคม พ.ศ. 2369 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2446 76 ปี 207 วัน
49
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
ช. เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2370 1 หรือ 2 เมษายน พ.ศ. 2435
(หรือ 1 เมษายน พ.ศ. 2435)
64 ปี 216 วัน หรือ 64 ปี 217 วัน
50
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจินดา
ช. เจ้าจอมมารดาพลับ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2370 19 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2392
(เดือนสิบ ปีระกา พ.ศ. 2392)
21 ปี 308 วัน ถึง 21 ปี 337 วัน
51
พระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา
ญ. ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาอึ่ง) 17 มิถุนายน พ.ศ. 2371 1 ธันวาคม พ.ศ. 2450 79 ปี 167 วัน

รายพระนามพระราชนัดดา[แก้]

ราชสกุลศิริวงศ์[แก้]

ราชสกุลศิริวงศ์ ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ มีหม่อม 8 คน ได้แก่

มีพระโอรส 3 พระองค์ และมีพระธิดา 4 พระองค์ กับ 2 องค์ รวม 9 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลศิริวงศ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ
ช. หม่อมแพ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2377 11 สิงหาคม พ.ศ. 2404 27 ปี 48 วัน
2
Queen Debsirindra.jpg
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
ญ. หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2377 9 กันยายน พ.ศ. 2404 27 ปี 54 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น
ญ. หม่อมงิ้ว 10 มีนาคม พ.ศ. 2377 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2378
(ปีมะเมีย พ.ศ. 2377)
28 ตุลาคม พ.ศ. 2436 58 ปี 214 วัน ถึง 59 ปี 232 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพื้นพงศ์ประยุรวงศ์สนิท
ญ. หม่อมจาด 29 มีนาคม พ.ศ. 2378 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2379
(ปีมะแม ปีจอ พ.ศ. 2378)
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 56 ปี 122 วัน ถึง 57 ปี 110 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประสงค์สรร
ญ. หม่อมราชวงศ์แสง 6 เมษายน พ.ศ. 2380 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2381
(ปีระกา พ.ศ. 2380)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2456 75 ปี 158 วัน ถึง 76 ปี 146 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสารพัดเพ็ชร์
ญ. หม่อมน้อย ชุมสาย ณ อยุธยา ไม่มีข้อมูล 2 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ไม่มีข้อมูล
7
Princess Pannarai.jpg
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย
ญ. หม่อมกิ่ม 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2381 22 มิถุนายน พ.ศ. 2457 76 ปี 44 วัน
8
กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์.jpg
พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์
ช. หม่อมเชย ไม่มีข้อมูล 25 เมษายน พ.ศ. 2439 ไม่มีข้อมูล
9
พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์.jpg
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์
ช. หม่อมน้อย ชุมสาย ณ อยุธยา ไม่มีข้อมูล 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2424 ไม่มีข้อมูล

พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ มีหม่อม 1 คน คือ

มีพระธิดา 1 พระองค์ คือ

พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
ญ. เจ้าจอมมารดางิ้ว 21 ธันวาคม พ.ศ. 2377 10 ตุลาคม พ.ศ. 2395 17 ปี 293 วัน

ราชสกุลโกเมน[แก้]

ราชสกุลโกเมน ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ มีหม่อมที่ปรากฎชื่อ 1 คน คือ

  • หม่อมราชวงศ์เอี่ยม (ราชสกุลเดิม ปาลกะวงศ์)

มีพระโอรส 1 องค์ มีพระธิดา 5 องค์ และไม่มีข้อมูล 3 องค์ รวม 9 องค์ ได้แก่

ราชสกุลโกเมน
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านารี
ญ. ไม่มีข้อมูล 16 มีนาคม พ.ศ. 2382 ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2383
(ปีกุน พ.ศ. 2382)
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าถัด
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอ่าง โกเมน
ญ. หม่อมราชวงศ์เอี่ยม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2383 6 มีนาคม พ.ศ. 2460[1] 76 ปี 240 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวณิดา
ญ. ไม่มีข้อมูล 7 เมษายน พ.ศ. 2388 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2389
(ปีมะเส็ง พ.ศ. 2388)
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2435 46 ปี 243 วัน ถึง 47 ปี 231 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หมม่อมเจ้าศักดิ์ศรี
ช. ไม่มีข้อมูล 2 เมษายน พ.ศ. 2394 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2395
(ปีกุน พ.ศ. 2394)
19 สิงหาคม พ.ศ. 2433 38 ปี 152 วัน ถึง 39 ปี 139 วัน
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสถิตย
ญ. ไม่มีข้อมูล 21 มีนาคม พ.ศ. 2395 ถึง 9 มีนาคม พ.ศ. 2396
(ปีชวด พ.ศ. 2395)
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2418 22 ปี 241 วัน ถึง 23 ปี 229 วัน

พระนามกรม[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะได้ทรงกรมจากสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นมักจะเป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก ส่วนพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติภายหลังบรมราชาภิเษกนั้นจะมักจะได้โปรดเกล้า ฯ ให้ทรงกรมโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสที่ได้ทรงกรมพระองค์แรกคือ สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ พระราชธิดาที่ได้ทรงกรมพระองค์แรกคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสวยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 ได้ทรงบัญญัติคำนำพระนามพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ และได้ใช้คำนำพระนามนี้มาจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ แทน

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร พระราชโอรสพระองค์เดียวที่ได้ทรงกรมชั้นกรมหลวง (อีกพระองค์เป็นพระราชธิดา)
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร พระราชธิดาพระองค์เดียวที่ได้ทรงกรมชั้นสูงสุดในชั้นกรมพระยา

พ.ศ. 2381[แก้]

พ.ศ. 2388[แก้]

พ.ศ. 2394[แก้]

พ.ศ. 2400[แก้]

อุดมรัตนราษี - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี (26 ตุลาคม พ.ศ. 2363 - 26 มกราคม พ.ศ. 2409)

พ.ศ. 2403[แก้]

ภูวนัยนฤเบนทราธิบาล - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล (17 ตุลาคม พ.ศ. 2369 - 12 มกราคม พ.ศ. 2427)

พ.ศ. 2404[แก้]

พ.ศ. 2407[แก้]

พ.ศ. 2409[แก้]

พ.ศ. 2411[แก้]

พ.ศ. 2439[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ข่าวสิ้นชีพิตักษัย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 33 (ง): 3547. 11 มีนาคม พ.ศ. 2460.