หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่

ทองประทาศรี
หม่อม
  • หม่อมราชวงศ์วลี รองทรง
    หม่อมคำนวณ สุนทรศารทูล
พระบุตร
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
พระมารดาหม่อมนวม ทองใหญ่ ณ อยุธยา
ประสูติ5 พฤษภาคม พ.ศ. 2449
สิ้นชีพิตักษัย2 มกราคม พ.ศ. 2526 (77 ปี)

หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่ (พ.ศ. 2449 - พ.ศ. 2526) เป็นโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม กับหม่อมนวม ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ทรงรับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมทะเบียนการค้า หลังจากเกษียณอายุราชการ ทรงเป็นรองประธานธนาคารกรุงไทย จำกัด นอกจากนี้ ยังทรงเคยเป็นประธานมูลนิธิ "จุลจักรพงษ์ บุญนิธิ"

หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่ ทรงมีชายาและทายาท ดังนี้[แก้]

เสกสมรสกับ หม่อมราชวงศ์วลี (สกุลเดิม รองทรง เป็นพระธิดาใน พันเอก พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา และ หม่อมบัว รองทรง ณ อยุธยา) มีทายาทตามลำดับดังนี้

1.1 หม่อมราชวงศ์ปิ่นทอง ทองใหญ่

1.2 หม่อมราชวงศ์กรองทอง ทองใหญ่

1.3 หม่อมราชวงศ์แถบทอง ทองใหญ่

1.4 พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์ ทองใหญ่

ต่อมาเสกสมรสกับ หม่อมคำนวณ (สกุลเดิม สุนทรศารทูล) มีทายาทตามลำดับดังนี้

2.1 หม่อมราชวงศ์นัดดาทอง ทองใหญ่

2.2 หม่อมราชวงศ์นับทอง ทองใหญ่

2.3 หม่อมราชวงศ์สุพรรณกัลยา ทองใหญ่

สิ้นชีพิตักษัย[แก้]

สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2526 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๔๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-05-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๗๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐๖, ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๖