พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา[แก้]

 • พระมหากษัตริย์
 • กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย[แก้]

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระภรรยาเจ้า 2 พระองค์ และพระสนม 56 องค์/คน รวม 58 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 38 พระองค์ พระราชธิดา 35 พระองค์ รวม 73 พระองค์ ได้แก่

ประสูตินอกเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา เสกสมรสและพระบุตร
1
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรจั่น
ญ. เจ้าจอมมารดาสี พ.ศ. 2328 สมัยรัชกาลที่ 1 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
2
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย
ช. เจ้าจอมมารดาสวน พ.ศ. 2329 สมัยรัชกาลที่ 1 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
3
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระองค์เจ้าทับ)
ช. สมเด็จพระศรีสุลาลัย 31 มีนาคม พ.ศ. 2331 2 เมษายน พ.ศ. 2394 63 ปี 2 วัน พระสนม 56 พระองค์/คน
พระราชโอรสและพระราชธิดา 51 พระองค์
4
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนกัลยาสุนทร
(พระองค์เจ้าลำภู)
ญ. เจ้าจอมมารดาสวน พ.ศ. 2332 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2389 57 ปี มิได้เสกสมรส
5
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทับทิม
ช. เจ้าจอมมารดาแจ่มใหญ่ พ.ศ. 2332 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 50 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยาพระโอรสและพระธิดา
6
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่สุ่น
ญ. เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2333 14 กันยายน พ.ศ. 2412 79 ปี 176 วัน มิได้เสกสมรส
7
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าป้อม
ญ. สมเด็จพระศรีสุลาลัย 22 มกราคม พ.ศ. 2333 พ.ศ. 2336 3 ปี มิได้เสกสมรส
8
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
(พระองค์เจ้ากล้วยไม้)
ช. เจ้าจอมมารดาสวน 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 24 มีนาคม พ.ศ. 2374 39 ปี 300 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 12 องค์
9
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุบผา
ญ. เจ้าจอมมารดาสี พ.ศ. 2334 พ.ศ. 2364 30 ปี มิได้เสกสมรส
10
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวงศ์
ญ. เจ้าจอมมารดาศิลา พ.ศ. 2334 พ.ศ. 2386 52 ปี มิได้เสกสมรส
11
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก
ญ. เจ้าจอมมารดาสั้น 31 ตุลาคม พ.ศ. 2335 11 สิงหาคม พ.ศ. 2416 80 ปี 285 วัน มิได้เสกสมรส
12
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดำ
ช. สมเด็จพระศรีสุลาลัย พ.ศ. 2335 พ.ศ. 2336 1 ปี มิได้เสกสมรส
13
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร
(พระองค์เจ้ากุสุมา)
ช. เจ้าจอมมารดากรุด​ 15 มีนาคม พ.ศ. 2335 23 สิงหาคม พ.ศ. 2385 50 ปี 161 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรส 4 องค์
14
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง
ญ. เจ้าจอมมารดาม่วงใหญ่ พ.ศ. 2336 สมัยรัชกาลที่ 1 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
15
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
(พระองค์เจ้ามั่ง)
ช. เจ้าจอมมารดานิ่ม 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2336 4 กันยายน พ.ศ. 2402 66 ปี 116 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 9 องค์
16
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าส้มจีน
ญ. เจ้าจอมมารดาเกด 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2336 13 สิงหาคม พ.ศ. 2408 72 ปี 32 วัน มิได้เสกสมรส
17
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์
(พระองค์เจ้าพนมวัน)
ช. เจ้าจอมมารดาศิลา 8 ตุลาคม พ.ศ. 2337 27 เมษายน พ.ศ. 2399 61 ปี 201 วัน หม่อม 4 คน
พระโอรสและพระธิดา 12 องค์
18
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหรุ่น
ญ. เจ้าจอมมารดาสวน 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2338 พ.ศ. 2376 38 ปี มิได้เสกสมรส
19
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใย
ญ. เจ้าจอมมารดาอิน 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2338 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2406 67 ปี 300 วัน มิได้เสกสมรส
20
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย
ช. เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก ธันวาคม พ.ศ. 2338 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 30 ปี มิได้เสกสมรส
21
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ
ญ. เจ้าจอมมารดาสวน มีนาคม พ.ศ. 2340 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 50 ปี มิได้เสกสมรส
22
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
(พระองค์เจ้ากุญชร)
ช. เจ้าจอมมารดาศิลา 18 เมษายน พ.ศ. 2341 16 เมษายน พ.ศ. 2406 64 ปี 363 วัน หม่อมแสง กุญชร และอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 25 องค์
23
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสังวาลย์
ญ. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ กรกฎาคม พ.ศ. 2341 พ.ศ. 2386 45 ปี มิได้เสกสมรส
24
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนตร
ช. เจ้าจอมมารดาปราง สิงหาคม พ.ศ. 2341 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 50 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา

25
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโคมเพ็ชร
ช. เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก พฤษภาคม พ.ศ. 2342 สมัยรัชกาลที่ 1 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
26
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู
ช. เจ้าจอมมารดาบุนนาค กรกฎาคม พ.ศ. 2342 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 50 ปี หม่อมราชวงศ์อิ่ม เรณุนันท์ และอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 16 องค์
27
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอำไพ
ช. เจ้าจอมมารดาทองอยู่ สิงหาคม พ.ศ. 2342 ราว พ.ศ. 2384 ราว 42 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา

28
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัมพร
ช. เจ้าจอมมารดาม่วงซอ สิงหาคม พ.ศ. 2342 สมัยรัชกาลที่ 2 ราว 20 ปี มิได้เสกสมรส
29
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุกรม
ญ. เจ้าจอมมารดาสั้น 27 กันยายน พ.ศ. 2342 สมัยรัชกาลที่ 2 ราว 20 ปี มิได้เสกสมรส
30
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม
ช. เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่ 12 เมษายน พ.ศ. 2343 พ.ศ. 2367 24 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 5 องค์
31
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย
ช. เจ้าจอมมารดาอ้น พฤษภาคม พ.ศ. 2343 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 30 ปี มิได้เสกสมรส
32
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าน้อย
ญ. เจ้าจอมมารดาสวน พฤศจิกายน พ.ศ. 2343 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 50 ปี มิได้เสกสมรส
33
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภา
ญ. เจ้าจอมมารดาบุญมา ธันวาคม พ.ศ. 2343 พ.ศ. 2390 47 ปี มิได้เสกสมรส
34
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขัตติยวงศ์
ช. เจ้าจอมมารดาน้อย พ.ศ. 2344 สมัยรัชกาลที่ 2 ราว 20 ปี มิได้เสกสมรส
35
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
(พระองค์เจ้าทินกร)
ช. เจ้าจอมมารดาศิลา 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2344 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2399 55 ปี 188 วัน พระชายาและหม่อม 2 องค์/คน รวมถึงอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 23 องค์
36
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารสคนธ์
ญ. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2344 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 40 ปี มิได้เสกสมรส
37
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าราชกุมาร
ช. สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี 22 มกราคม พ.ศ. 2345 22 มกราคม พ.ศ. 2345 0 ปี 0 วัน มิได้เสกสมรส
38
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์
(พระองค์เจ้าไพฑูรย์)
ช. เจ้าจอมมารดาทับทิม พ.ศ. 2345 พ.ศ. 2391 46 ปี หม่อมพุ่ม ไพฑูรย์ ณ อยุธยา และอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 11 องค์
39
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย
ช. เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก พ.ศ. 2345 พ.ศ. 2346 1 ปี มิได้เสกสมรส
40
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง
ญ. เจ้าจอมมารดาร้อยระนาด พ.ศ. 2346 สมัยรัชกาลที่ 1 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
41
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์
(พระองค์เจ้าโต)
ช. เจ้าจอมมารดาเลี้ยง 27 กันยายน พ.ศ. 2346 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2404 57 ปี 287 วัน หม่อมแจ่ม มหากุล ณ อยุธยาและอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 15 องค์
42
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทนิล
ญ. เจ้าจอมมารดาศิลา 10 ตุลาคม พ.ศ. 2347 6 มีนาคม พ.ศ. 2415 67 ปี 147 วัน มิได้เสกสมรส
43
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(เจ้าฟ้ามกุฎสมมติวงศ์)
ช. สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 63 ปี 348 วัน พระภรรยาเจ้าและพระสนม 86 พระองค์/คน
พระราชโอรสและพระราชธิดา 84 พระองค์
44
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
(พระองค์เจ้ากลาง)
ช. เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2348 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 72 ปี 5 วัน หม่อม 2 คน และอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 25 องค์
45
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา
(พระองค์เจ้าชุมแสง)
ช. เจ้าจอมมารดาทับทิม 22 มีนาคม พ.ศ. 2348 17 มิถุนายน พ.ศ. 2404 56 ปี 87 วัน หม่อมสาคร ชุมแสง ณ อยุธยา และอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 17 องค์
46
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง
ญ. ท้าววรจันทร์ พ.ศ. 2349 พ.ศ. 2349 3 วัน มิได้เสกสมรส
47
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง
ญ. เจ้าจอมมารดาพะวา พ.ศ. 2349 พ.ศ. 2349 0 วัน มิได้เสกสมรส
ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษก
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา เสกสมรสและพระบุตร
48
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสมร
ญ. เจ้าจอมมารดาเลี้ยง 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 พ.ศ. 2414 63 ปี มิได้เสกสมรส
49
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
(พระองค์เจ้านวม)
ช. ท้าววรจันทร์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 14 สิงหาคม พ.ศ. 2414 63 ปี 36 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 52 องค์
50
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
(เจ้าฟ้าอิศเรศจุฑามณี)
ช. สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี 4 กันยายน พ.ศ. 2351 7 มกราคม พ.ศ. 2409 57 ปี 125 วัน พระสนม 31 คน
พระราชโอรสและพระราชธิดา 58 พระองค์
51
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร
(พระองค์เจ้ามรกฏ)
ช. เจ้าจอมมารดาทองดี พ.ศ. 2351 พ.ศ. 2399 48 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 11 องค์
ประสูติในเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา เสกสมรสและพระบุตร
52
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นถาวรวรยศ
(พระองค์เจ้าขัตติยา)
ช. เจ้าจอมมารดาพะวา 7 ตุลาคม พ.ศ. 2352 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2416 63 ปี 274 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา

พระโอรสและพระธิดา

53
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจันทร์
ญ. เจ้าจอมมารดากล้ำ พ.ศ. 2352 สมัยรัชกาลที่ 2 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
54
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิ่มนวล
ญ. เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์ใหญ่ พ.ศ. 2354 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 30 ปี มิได้เสกสมรส
55
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงแฝด
ญ. เจ้าจอมมารดาหนูจีน พ.ศ. 2354 พ.ศ. 2354 6 วัน มิได้เสกสมรส
56
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงแฝด
ช. เจ้าจอมมารดาหนูจีน พ.ศ. 2354 พ.ศ. 2354 7 วัน มิได้เสกสมรส
57
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา
(พระองค์เจ้านิลรัตน)
ช. เจ้าจอมมารดาพิม 12 สิงหาคม พ.ศ. 2354 9 ตุลาคม พ.ศ. 2410 56 ปี 58 วัน หม่อมหลวงดาว นิลรัตน และอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 18 องค์
58
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ
(พระองค์เจ้าอรุณวงษ์)
ช. เจ้าจอมมารดาเอม 31 มกราคม พ.ศ. 2355 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 96 ปี 177 วัน หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา
พระโอรสและพระธิดา 13 องค์
59
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
(พระองค์เจ้ากปิตถา)
ช. เจ้าจอมมารดาอัมพา 5 เมษายน พ.ศ. 2357 22 ธันวาคม พ.ศ. 2415 58 ปี 261 วัน ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 8 องค์
60
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์
ช. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี 19 เมษายน พ.ศ. 2359 พ.ศ. 2391 32 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 9 องค์
61
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
(พระองค์เจ้าปราโมช)
ช. เจ้าจอมมารดาอัมพา 11 มีนาคม พ.ศ. 2359 13 มิถุนายน พ.ศ. 2415 56 ปี 94 วัน หม่อม 2 คนและอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 53 องค์
62
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพันแสง
ญ. เจ้าจอมมารดานวล พ.ศ. 2359 สมัยรัชกาลที่ 3 ราว 30 ปี มิได้เสกสมรส
63
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเน่า
ช. เจ้าจอมมารดาพุ่ม พ.ศ. 2360 สมัยรัชกาลที่ 2 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
64
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกยูร
ช. เจ้าจอมมารดาอัมพา 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2361 พ.ศ. 2397 36 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระธิดา 3 องค์
65
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
ช. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี 24 เมษายน พ.ศ. 2362 1 กันยายน พ.ศ. 2429 67 ปี 130 วัน พระชายาและหม่อม 3 พระองค์/คน
พระโอรสและพระธิดา 11 องค์
66
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสภา
ญ. เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์ พ.ศ. 2362 พ.ศ. 2364 2 ปี มิได้เสกสมรส
67
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง
ญ. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี 21 มีนาคม พ.ศ. 2363 สมัยรัชกาลที่ 2 เยาว์วัย มิได้เสกสมรส
68
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัณฐา
ญ. เจ้าจอมมารดาอัมพา 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2364 พ.ศ. 2393 29 ปี มิได้เสกสมรส
69
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าปิ๋ว
ช. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี 26 เมษายน พ.ศ. 2365 พ.ศ. 2383 18 ปี มิได้เสกสมรส
70
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามารยาตร
ญ. เจ้าจอมมารดาแย้ม 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2366 สมัยรัชกาลที่ 4 ราว 40 ปี มิได้เสกสมรส
71
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี
ญ. เจ้าจอมมารดาอัมพา 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2366 พ.ศ. 2368 2 ปี มิได้เสกสมรส
72
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน
ญ. เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์เล็ก 15 ธันวาคม พ.ศ. 2366 28 กันยายน พ.ศ. 2456 89 ปี 288 วัน มิได้เสกสมรส
73
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากนิษฐน้อยนารี
ญ. เจ้าจอมมารดาอัมพา 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2367 31 สิงหาคม พ.ศ. 2406 39 ปี 209 วัน มิได้เสกสมรส

รายพระนามพระราชนัดดา (เรียงลำดับตามราชสกุล)[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระสนม 56 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 22 พระองค์ พระราชธิดา 29 พระองค์ รวม 51 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลกล้วยไม้[แก้]

ราชสกุลกล้วยไม้ ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 8 องค์ พระธิดา 4 องค์ รวม 12 องค์ ได้แก่

ราชสกุลกล้วยไม้
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าใหญ่ กล้วยไม้
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2357 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าเล็ก กล้วยไม้
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2360 10 สิงหาคม พ.ศ. 2443 83 ปี มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าหนูขาว กล้วยไม้
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าสว่าง กล้วยไม้
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2362 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าสวาสดิ์ กล้วยไม้
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2364 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 84 ปี มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าลออ กล้วยไม้
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2364 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าบัน กล้วยไม้
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2366 7 เมษายน พ.ศ. 2432 66 ปี มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้าเนตร กล้วยไม้
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2366 27 กันยายน พ.ศ. 2419 53 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
โอรสและธิดา 2 คน
9
หม่อมเจ้าโต กล้วยไม้
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
10
หม่อมเจ้าล้น กล้วยไม้
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
11
หม่อมเจ้าภพ กล้วยไม้
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
12
หม่อมเจ้าหนูคำ กล้วยไม้
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 24 มีนาคม พ.ศ. 2474 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลกุสุมา[แก้]

ราชสกุลกุสุมา ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 4 องค์ ได้แก่

ราชสกุลกุสุมา
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าทับทิม กุสุมา
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าโต กุสุมา
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2360 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏนามภรรยา
โอรส 1 คน
3
หม่อมเจ้าหนู กุสุมา
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2368 17 เมษายน พ.ศ. 2434 66 ปี มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าตุ้ม กุสุมา
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลเดชาติวงศ์[แก้]

ราชสกุลเดชาติวงศ์ ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 5 องค์ พระธิดา 4 องค์ รวม 9 องค์ ได้แก่

ราชสกุลเดชาติวงศ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านฤมลมณีรัตน
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 54 ปี มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าพันแสง เดชาติวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล
3
หม่อมเจ้าสำลี เดชาติวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2368 18 มกราคม พ.ศ. 2431 63 ปี มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าสวัสดิ์ เดชาติวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2370 1 เมษายน พ.ศ. 2434 64 ปี หม่อมเป้า เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ธิดา 1 คน
5
หม่อมเจ้าวิไลย เดชาติวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2370 26 มกราคม พ.ศ. 2431 61 ปี มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าจิต เดชาติวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล
7
หม่อมเจ้าวงกต เดชาติวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล
8
หม่อมเจ้าอัน เดชาติวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล
9
หม่อมเจ้าหญิง เดชาติวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลพนมวัน[แก้]

ราชสกุลพนมวัน ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ มีหม่อม 4 คน ได้แก่

 • หม่อมน่วม
 • หม่อมจับ
 • หม่อมตาด
 • หม่อมไม่ปรากฏนาม

มีพระโอรส 6 องค์ พระธิดา 4 องค์ ไม่ทราบเพศ 1 องค์ รวม 11 องค์ ได้แก่

ราชสกุลพนมวัน
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้านารี พนมวัน
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าประดับ พนมวัน
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าสำอาง พนมวัน
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้า พนมวัน
ไม่ปรากฏ หม่อมตาด พนมวัน ณ อยุธยา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าชาย พนมวัน
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์
ช. หม่อมน่วม พนมวัน ณ อยุธยา 21 มกราคม พ.ศ. 2362 21 ตุลาคม พ.ศ. 2422 60 ปี 273 วัน หม่อมรอด พนมวัน ณ อยุธยา
พระโอรส 1 คน
7
หม่อมเจ้าเลียบ ทินกร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
โอรส 1 องค์
8
หม่อมเจ้านพคุณ พนมวัน
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ภรรยาไม่ปรากฏนาม
โอรส 1 คน
9
หม่อมเจ้ายินดี พนมวัน
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ภรรยาไม่ปรากฏนาม
โอรสและธิดา 3 คน
10
หม่อมเจ้าปรีดา พนมวัน
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ภรรยาไม่ปรากฏนาม
โอรส 3 คน
11
หม่อมเจ้าเจียก พนมวัน
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2449 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลกุญชร[แก้]

ราชสกุลกุญชร ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ มีหม่อมแสง กุญชร (ราชวงศ์เดิม ธนบุรี) และภรรยาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม

มีพระโอรส 11 องค์ พระธิดา 14 องค์ รวม 25 องค์ ได้แก่

ราชสกุลกุญชร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าลม้าย กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าลมุน กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2430 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้ากลาง กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าเล็ก กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าชาย กุญชร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าชาย กุญชร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าหญิง กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้าชาย กุญชร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
9
หม่อมเจ้าชาย กุญชร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
10
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์
ช. หม่อมแสง กุญชร 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2369 6 มกราคม พ.ศ. 2424 54 ปี 162 วัน หม่อม 2 คน
ไม่มีพระบุตร
11
หม่อมเจ้าลไม กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2372 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2401 29 ปี มิได้เสกสมรส
12
หม่อมเจ้าสถิตย์ กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
13
หม่อมเจ้าฉวี กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 8 มกราคม พ.ศ. 2450 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
14
หม่อมเจ้านารี กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
15
หม่อมเจ้าละไม กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
16
หม่อมเจ้าละมุล กุญชร
ญ. หม่อมแสง กุญชร ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
17
หม่อมเจ้าพริ้ง กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
18
หม่อมเจ้าภาณุมาศ กุญชร
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2384 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 48 ปี หม่อมกลิ่น กุญชร ณ อยุธยา
ไม่มีข้อมูลบุตร
19
หม่อมเจ้าทรงทัด กุญชร
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2392 7 ธันวาคม พ.ศ. 2432 40 ปี มิได้เสกสมรส
20
หม่อมเจ้าเฉลิม กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2399 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 66 ปี มิได้เสกสมรส
21
หม่อมเจ้าหญิง กุญชร
ญ. ไม่ปรากฏ 3 มีนาคม พ.ศ. 2400 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
22
หม่อมเจ้าศรีโสภณ กุญชร
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2400 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
23
หม่อมเจ้าจุ้ย กุญชร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
24
หม่อมเจ้าสวัสดิ กุญชร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2425 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
25
หม่อมเจ้าจิต กุญชร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลเรณุนันท์[แก้]

ราชสกุลเรณุนันท์ ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู มีหม่อมราชวงศ์อิ่ม เรณุนันท์ ณ อยุธยา และภรรยาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 4 องค์ พระธิดา 12 องค์ รวม 16 องค์ ได้แก่

ราชสกุลเรณุนันท์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าระทวย เรณุนันท์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าอรชร เรณุนันท์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าฉอ้อน เรณุนันท์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าหนูวิลิต เรณุนันท์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าชัชวาลย์ เรณุนันท์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าหญิง เรณุนันท์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าหญิง เรณุนันท์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
ออน เรณุนันท์
(หม่อมเจ้าออน)
ญ. หม่อมราชวงศ์อิ่ม เรณุนันท์ พ.ศ. 2375 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ แสง
ธิดา 1 คน
9
หม่อมเจ้าเล็ก เรณุนันท์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
10
หม่อมเจ้าสัตบุษ เรณุนันท์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 14 มกราคม พ.ศ. 2428 ไม่ปรากฏ ภรรยาไม่ปรากฏนาม
ธิดา 1 คน
11
หม่อมเจ้าน้อย เรณุนันท์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
12
หม่อมเจ้าแห เรณุนันท์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2385 20 กันยายน พ.ศ. 2469 84 ปี มิได้เสกสมรส
13
หม่อมเจ้าศิรินารถ เรณุนันท์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
14
หม่อมเจ้าปุก เรณุนันท์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 29 เมษายน พ.ศ. 2440 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
15
หม่อมเจ้าเจริญเนตร เรณุนันท์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
16
หม่อมเจ้าอนันต์ เรณุนันท์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ หม่อมหลวงแดง เรณุนันท์
ไม่มีข้อมูลบุตร

ราชสกุลนิยมิศร[แก้]

ราชสกุลนิยมิศร ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 3 องค์ พระธิดา 2 องค์ รวม 5 องค์ ได้แก่

ราชสกุลนิยมิศร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าประดับ นิยมิศร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 19 กันยายน พ.ศ. 2441 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าวนิดา นิยมิศร
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2369 8 มิถุนายน พ.ศ. 2432 63 ปี มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าสวัสดิ์ นิยมิศร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล
4
หม่อมเจ้านพรัตน์ นิยมิศร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2429 ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล
5
หม่อมเจ้ามงคล นิยมิศร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล

ราชสกุลทินกร[แก้]

ราชสกุลทินกร ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ มีพระชายา 1 องค์ และหม่อม 1 คน รวมถึงภรรยาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม ได้แก่

 • หม่อมเจ้าเลียบ ทินกร (ราชสกุลเดิม พนมวัน)
 • หม่อมเอี่ยม ทินกร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ณ บางช้าง)

มีพระโอรส 14 องค์ พระธิดา 9 องค์ รวม 23 องค์ ได้แก่

ราชสกุลทินกร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้ารังษี ทินกร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าประทิน ทินกร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าประจง ทินกร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้านงนุช ทินกร
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2379 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2437 58 ปี มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าประภาณ ทินกร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าเล็กประภัสสร ทินกร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าเพ็ญบูรณ์ ทินกร
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2381 9 มิถุนายน พ.ศ. 2432 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้าหญิง ทินกร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
9
หม่อมเจ้าชาย ทินกร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
10
หม่อมเจ้าชาย ทินกร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
11
หม่อมเจ้าชาย ทินกร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
12
หม่อมเจ้าชาย ทินกร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
13
หม่อมเจ้าชาย ทินกร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
14
หม่อมเจ้าปาน ทินกร
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2401 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 55 ปี ภรรยาไม่ปรากฏนาม
ไม่มีข้อมูลบุตร
15
หม่อมเจ้าเป้า ทินกร
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2401 2 สิงหาคม พ.ศ. 2421 20 ปี มิได้เสกสมรส
16
หม่อมเจ้าไพบูลย์ ทินกร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ภรรยาไม่ปรากฏนาม
โอรสและธิดา 4 คน
17
หม่อมเจ้าภูลสวัสดิ์ ทินกร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 2441 ไม่ปรากฏ หม่อมเจ้างาม ทินกร
โอรสและธิดา 4 คน
18
หม่อมเจ้ารัชนี สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 ไม่ปรากฏ หม่อมเจ้าเจริญ สนิทวงศ์
โอรส 1 คน
19
หม่อมเจ้าเป๋า ทินกร
ช. หม่อมเจ้าเลียบ ทินกร ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ภรรยาไม่ปรากฏนาม
ไม่มีข้อมูลบุตร
20
หม่อมเจ้าเจียก ทินกร
ช. หม่อมเอี่ยม ทินกร ณ อยุธยา ไม่ปรากฏ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2451 ไม่ปรากฏ หม่อม 2 คน
โอรสและธิดา 10 คน
21
หม่อมเจ้าปั๋ง ทินกร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
22
หม่อมเจ้าติ่ง ทินกร
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
23
หม่อมเจ้าบุษบง ทินกร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลไพฑูรย์[แก้]

ราชสกุลไพฑูรย์ ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์ มีหม่อมพุ่ม ไพฑูรย์ ณ อยุธยา และภรรยาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 3 องค์ พระธิดา 8 องค์ รวม 11 องค์ ได้แก่

ราชสกุลไพฑูรย์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าจำรัส ไพฑูรย์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าพัด ไพฑูรย์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าหวาน ไพฑูรย์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าสอิ้ง ไพฑูรย์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าแพ ไพฑูรย์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าหญิง ไพฑูรย์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าสุดสวาดิ์ ไพฑูรย์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2389 8 เมษายน พ.ศ. 2475 86 ปี มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้าจุ้ย ไพฑูรย์
ช. หม่อมพุ่ม ไพฑูรย์ ณ อยุธยา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ หม่อมทองดี ไพฑูรย์ ณ อยุธยา
ธิดา 2 คน
9
หม่อมเจ้าศุข ไพฑูรย์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
10
หม่อมเจ้าชาย ไพฑูรย์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
11
หม่อมเจ้าเพชรรัตน์ ไพฑูรย์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล

ราชสกุลมหากุล[แก้]

ราชสกุลมหากุล ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์ มีหม่อมแจ่ม มหากุล ณ อยุธยา และภรรยาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 13 องค์ พระธิดา 2 องค์ รวม 15 องค์ ได้แก่

ราชสกุลมหากุล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าอิศรญาณ มหากุล
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2367 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 56 ปี มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าปาน มหากุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล
3
หม่อมเจ้าวิลัย มหากุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้ารัฐยา มหากุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าประจง มหากุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าปรานี มหากุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้ารศ มหากุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้าจำรัส มหากุล
ช. หม่อมแจ่ม มหากุล ณ อยุธยา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
9
หม่อมเจ้าใยยอง มหากุล
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2397 8 ธันวาคม พ.ศ. 2418 21 ปี มิได้เสกสมรส
10
หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา
(หม่อมเจ้าสีขเรศ)
ช. ไม่ปรากฏ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2381 12 ธันวาคม พ.ศ. 2450 69 ปี 217 วัน มิได้เสกสมรส
11
หม่อมเจ้าทัศนา มหากุล
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2399 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 37 ปี มิได้เสกสมรส
12
หม่อมเจ้านภา มหากุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ภรรยาไม่ปรากฏนาม
โอรส 1 คน
13
หม่อมเจ้าแดง มหากุล
ช. ไม่ปรากฏ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2401 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
14
หม่อมเจ้านิล มหากุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
15
หม่อมเจ้าใหญ่ มหากุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระภรรยาเจ้า 3 พระองค์ และพระสนม 83 พระองค์/คน รวม 86 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 39 พระองค์ พระราชธิดา 43 พระองค์ ตก 2 พระองค์ รวม 84 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลวัชรีวงศ์[แก้]

ราชสกุลวัชรีวงศ์ ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ มีหม่อม 2 คน และภรรยาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม ได้แก่

 • หม่อมแย้ม วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 • หม่อมตลับ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา

มีพระโอรส 10 องค์ พระธิดา 15 องค์ รวม 25 องค์ ได้แก่

ราชสกุลวัชรีวงศ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้านารี วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2369 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าไม วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2380 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้ากุสุเมศ วัชรีวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2381 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2418 36 ปี มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าละไม วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2381 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 73 ปี มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าละมุน วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2383 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าละมุล วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2384 25 เมษายน พ.ศ. 2452 68 ปี มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าอึ่ง วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้าประจง วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
9
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัชรีวงษ์
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2387 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 57 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
พระโอรสและพระธิดา 4 คน
10
หม่อมเจ้าพริ้ง วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2391 23 มีนาคม พ.ศ. 2441 50 ปี มิได้เสกสมรส
11
หม่อมเจ้าพลบ วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2393 15 มกราคม พ.ศ. 2441 48 ปี มิได้เสกสมรส
12
หม่อมเจ้าโถมนา จรูญโรจน์
ญ. หม่อมแย้ม วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2395 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ
ธิดา 1 องค์
13
หม่อมเจ้าชวลิต วัชรีวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2397 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
14
หม่อมเจ้าหญิง วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2401 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
15
หม่อมเจ้าวิทยา วัชรีวงศ์
ช. หม่อมแย้ม วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2402 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 66 ปี 90 วัน ชายาและหม่อม 3 องค์/คน
โอรสและธิดา 4 คน
16
หม่อมเจ้าชาย วัชรีวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2402 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
17
หม่อมเจ้าลม้าย สายสนั่น
ญ. หม่อมตลับ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2407 29 มิถุนายน พ.ศ. 2439 32 ปี พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนั่น
ไม่มีข้อมูลบุตร
18
หม่อมเจ้าหญิง วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2407 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
19
หม่อมเจ้าพนม วัชรีวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
20
หม่อมเจ้าสวัสดิ วัชรีวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
21
หม่อมเจ้าละออ วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2430 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
22
หม่อมเจ้าหลง วัชรีวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2414 23 ธันวาคม พ.ศ. 2468 54 ปี 308 วัน มิได้เสกสมรส
23
หม่อมเจ้าปริก วัชรีวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
24
หม่อมเจ้าเพชร วัชรีวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
25
หม่อมเจ้าบุษเมศ วัชรีวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลชุมแสง[แก้]

ราชสกุลชุมแสง ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา มีหม่อมสาคร ชุมแสง ณ อยุธยา และภรรยาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 10 องค์ พระธิดา 7 องค์ รวม 17 องค์ ได้แก่

ราชสกุลชุมแสง
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าใหญ่ ชุมแสง
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้ารัศมี ชุมแสง
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าสกุลวงศ์ ชุมแสง
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าเต่า ชุมแสง
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าอำนวยวงศ์ ชุมแสง
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2382 4 เมษายน พ.ศ. 2462 80 ปี มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าป๋อง ชุมแสง
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าพนม ชุมแสง
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้าปาน ชุมแสง
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2388 5 ธันวาคม พ.ศ. 2432 44 ปี มิได้เสกสมรส
9
หม่อมเจ้าเปลี่ยน ชุมแสง
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2390 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2421 31 ปี มิได้เสกสมรส
10
หม่อมเจ้าชอ้อน ชุมแสง
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2396 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 12 ปี มิได้เสกสมรส
11
หม่อมเจ้าเล็ก ชุมแสง
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2394 18 มิถุนายน พ.ศ. 2440 46 ปี มิได้เสกสมรส
12
หม่อมเจ้าอ่อน ชุมแสง
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2397 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
13
หม่อมเจ้าพันธ์ ชุมแสง
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
14
หม่อมเจ้าเพิ่ม ชุมแสง
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
15
หม่อมเจ้าหญิง ชุมแสง
ญ. ไม่ปรากฏ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2401 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
16
หม่อมเจ้าชาย ชุมแสง
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
17
หม่อมเจ้าเปล่ง ชุมแสง
ช. หม่อมสาคร ชุมแสง ณ อยุธยา 6 กันยายน พ.ศ. 2402 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 74 ปี 61 วัน หม่อม 2 คน
โอรสและธิดา 3 คน

ราชสกุลสนิทวงศ์[แก้]

ราชสกุลสนิทวงศ์ ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท มีหม่อมแย้ม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และภรรยาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 21 องค์ พระธิดา 31 องค์ รวม 52 องค์ ได้แก่

ราชสกุลสนิทวงศ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าวารี สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าบัว สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าเม้า สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าเทโพ สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าจำรัส สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏนามภรรยา
โอรส 1 คน
6
หม่อมเจ้าเจริญ สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2377 25 มีนาคม พ.ศ. 2427 50 ปี หม่อมเจ้ารัชนี สนิทวงศ์
โอรส 1 คน
7
หม่อมเจ้าอรุณ สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้าลูกจัน สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
9
หม่อมเจ้าหญิง สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
10
หม่อมเจ้าหญิง สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
11
หม่อมเจ้าเสือ สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2388 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
12
หม่อมเจ้าลูกอิน สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
13
หม่อมเจ้าเผือก สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
14
หม่อมเจ้านุช สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
15
หม่อมเจ้าหญิง สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
16
หม่อมเจ้าท้วม สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
17
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ช. หม่อมแย้ม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2389 13 กันยายน พ.ศ. 2455 66 ปี 200 วัน หม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม
พระโอรสและพระธิดา 24 คน
18
หม่อมเจ้าสวาสดิ์ สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 15 เมษายน พ.ศ. 2443 ไม่ปรากฏ หม่อม 4 คน
โอรสและธิดา 5 คน
19
หม่อมเจ้าสนิท ศิริวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2390 15 สิงหาคม พ.ศ. 2472 82 ปี พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์
โอรส 1 คน
20
หม่อมเจ้าเกษร สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
21
หม่อมเจ้างาม ทินกร
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2449 ไม่ปรากฏ หม่อมเจ้าภูลสวัสดิ์ ทินกร
โอรสและธิดา 4 คน
22
หม่อมเจ้ากระจ่าง สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2391 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 84 ปี มิได้เสกสมรส
23
หม่อมเจ้ากระลำภัก สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 28 สิงหาคม พ.ศ. 2468 67 ปี 276 วัน มิได้เสกสมรส
24
หม่อมเจ้าผอบ สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2402 6 มีนาคม พ.ศ. 2463 61 ปี มิได้เสกสมรส
25
หม่อมเจ้าเชย สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2402 28 เมษายน พ.ศ. 2467 65 ปี มิได้เสกสมรส
26
หม่อมเจ้าชม สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2402 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
27
หม่อมเจ้าชื่น สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2402 10 เมษายน พ.ศ. 2439 37 ปี มิได้เสกสมรส
28
หม่อมเจ้าอำพัน สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2403 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2437 34 ปี มิได้เสกสมรส
29
หม่อมเจ้าเจ้ง สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
30
หม่อมเจ้าหญิง สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
31
หม่อมเจ้าเกด สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2407 9 กันยายน พ.ศ. 2432 25 ปี มิได้เสกสมรส
32
หม่อมเจ้าสะอาด สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
33
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช
ช. ไม่ปรากฏ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2411 20 กันยายน พ.ศ. 2482 71 ปี 27 วัน หม่อม 9 คน
พระโอรสและพระธิดา 14 คน
34
หม่อมเจ้าเปียก สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
35
หม่อมเจ้าประวัติวงษ์ สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2412 14 ตุลาคม พ.ศ. 2452 40 ปี มิได้เสกสมรส
36
หม่อมเจ้าเล็ก สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2413 28 กันยายน พ.ศ. 2445 32 ปี หม่อมพลับ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ธิดา 1 คน
37
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช
ช. ไม่ปรากฏ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2413 17 กันยายน พ.ศ. 2481 67 ปี 279 วัน หม่อม 3 คน
ไม่มีพระบุตร
38
หม่อมเจ้าแฉ่ง สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
39
หม่อมเจ้ารัสมี สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 12 มกราคม พ.ศ. 2439 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
40
หม่อมเจ้าแพ สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
41
หม่อมเจ้าสารภี ชุมสาย
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย
ไม่มีข้อมูลบุตร
42
หม่อมเจ้าชมนาท สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
43
หม่อมเจ้าทองคำ สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
44
หม่อมเจ้าละม้าย สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
45
หม่อมเจ้าจันฑณเทศ สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
46
หม่อมเจ้ากฤษณา สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
47
หม่อมเจ้าถนอม สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
48
หม่อมเจ้าจิ๋ว สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
49
หม่อมเจ้าประภา สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
50
หม่อมเจ้าประทุม สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
51
หม่อมเจ้าเปลี่ยน สนิทวงศ์
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
52
หม่อมเจ้ากลาง สนิทวงศ์
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระสนม 31 คน ได้แก่

 • เจ้าคุณจอมมารดาเอม
 • เจ้าจอมมารดามาลัย
 • เจ้าจอมมารดากุหลาบ
 • เจ้าจอมมารดาตาด
 • เจ้าจอมมารดาใย
 • เจ้าจอมมารดากลีบ
 • เจ้าจอมมารดาบาง
 • เจ้าจอมมารดาเกด
 • เจ้าจอมมารดาบัว
 • เจ้าจอมมารดาเพื่อน
 • เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
 • เจ้าจอมมารดาหนู
 • เจ้าจอมมารดาด๊า
 • เจ้าจอมมารดาแย้ม
 • เจ้าจอมมารดาเยียง
 • เจ้าจอมมารดาเท้ย
 • เจ้าจอมมารดาพัน
 • เจ้าจอมมารดาขลิบ
 • เจ้าจอมมารดาจัน
 • เจ้าจอมมารดาพลับ
 • เจ้าจอมมารดาลำภู
 • เจ้าจอมมารดาพลอย
 • เจ้าจอมมารดาช้อย
 • เจ้าจอมมารดาส่วน
 • เจ้าจอมมารดาสีดา
 • เจ้าจอมมารดาแก้ว
 • เจ้าจอมมารดาพรหมา
 • เจ้าจอมมารดาหงษ์
 • เจ้าจอมมารดาวันดี
 • เจ้าจอมมารดาอ่อน

มีพระราชโอรส 27 พระองค์ พระราชธิดา 31 พระองค์ รวม 58 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลมรกฎ[แก้]

ราชสกุลมรกฎ ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร มีภรรยาที่ไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 4 องค์ พระธิดา 7 องค์ รวม 11 องค์ ได้แก่

ราชสกุลมรกฎ
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าสำฤทธิ มรกฎ
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2372 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2429 57 ปี มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าหรุ่ม มรกฎ
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าศุก มรกฎ
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าบรรจง มรกฎ
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าละม่อม มรกฎ
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2451 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าสำออย มรกฎ
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2451 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าปุย มรกฎ
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2397 25 มกราคม พ.ศ. 2428 31 ปี มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้ากระจ่าง มรกฎ
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2445 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
9
หม่อมเจ้าระทวย มรกฎ
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
10
หม่อมเจ้าสุขี มรกฎ
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2405 1 ธันวาคม พ.ศ. 2460 55 ปี มิได้เสกสมรส
11
หม่อมเจ้าละมุล มรกฎ
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลนิลรัตน[แก้]

ราชสกุลนิลรัตน ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา มีหม่อมหลวงดาว นิลรัตน (ราชสกุลเดิม ปาลกะวงศ์) และอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 7 องค์ พระธิดา 11 องค์ รวม 18 องค์ ได้แก่

ราชสกุลนิลรัตน
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าชุ่ม นิลรัตน
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฎนามภรรยา
โอรส 1 คน
2
หม่อมเจ้าโมรา นิลรัตน
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2385 28 เมษายน พ.ศ. 2430 45 ปี หม่อมราชวงศ์เสาวคนธ์ นิลรัตน
โอรส 2 คน
3
หม่อมเจ้าหยอย นิลรัตน
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2385 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2419 34 ปี มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าทับทิม สุริยกุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ หม่อมเจ้าอินทนิล สุริยกุล
ธิดา 2 คน
5
หม่อมเจ้ามรกฎ สุทัศน์
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2394 3 มีนาคม พ.ศ. 2452 58 ปี หม่อมเจ้าอลงกรณ์ สุทัศน์
โอรส 2 คน
6
หม่อมเจ้าพระพุฒ นิลรัตน
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2398 29 มีนาคม พ.ศ. 2438 40 ปี มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าวิเชียร นิลรัตน
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2399 16 เมษายน พ.ศ. 2419 20 ปี มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้าแฉ่ง เกษมสันต์
ญ. หม่อมหลวงดาว นิลรัตน พ.ศ. 2401 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 54 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
โอรสและธิดา 3 องค์
9
หม่อมเจ้าสวัสดิ์ นิลรัตน
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2401 28 มกราคม พ.ศ. 2475 74 ปี มิได้เสกสมรส
10
หม่อมเจ้าสังวาล นิลรัตน
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
11
หม่อมเจ้าจำเริญ นิลรัตน
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 12 มีนาคม พ.ศ. 2456 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
12
หม่อมเจ้าสะบาย นิลรัตน
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
13
หม่อมเจ้าสุวรรณ ทองแถม
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2407 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
โอรส 1 องค์
14
หม่อมเจ้าจำรัส สวัสดิกุล
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2410 11 ตุลาคม พ.ศ. 2476 66 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์
โอรส 1 องค์
15
หม่อมเจ้าอึ่ง นิลรัตน
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 28 เมษายน พ.ศ. 2440 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
16
หม่อมเจ้าบงกฎ นิลรัตน
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
17
หม่อมเจ้าปรีชา นิลรัตน
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
18
หม่อมเจ้าประทุม นิลรัตน
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลอรุณวงศ์[แก้]

ราชสกุลอรุณวงศ์ ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ มีหม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา มีพระโอรส 6 องค์ พระธิดา 7 องค์ รวม 13 องค์ ได้แก่

ราชสกุลอรุณวงศ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าประวัติ อรุณวงศ์
ช. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ไม่ปรากฏ 5 มีนาคม พ.ศ. 2452 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าสอิ้ง อรุณวงศ์
ญ. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2390 26 ตุลาคม พ.ศ. 2456 66 ปี มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าชาย อรุณวงศ์
ช. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2402 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าชาย อรุณวงศ์
ช. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าทัศนา อรุณวงศ์
ช. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2405 22 มกราคม พ.ศ. 2471 66 ปี ไม่ปรากฏนามภรรยา
โอรส 1 คน
6
หม่อมเจ้าระเบียบ อรุณวงศ์
ญ. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าเล็ก อรุณวงศ์
ญ. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2411 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 29 ปี มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้าเฉลิม อรุณวงศ์
ญ. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2411 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
9
หม่อมเจ้าน้อย อรุณวงศ์
ช. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา 15 สิงหาคม พ.ศ. 2420 7 กันยายน พ.ศ. 2473 53 ปี 23 วัน มิได้เสกสมรส
10
หม่อมเจ้าชอ้อน ดวงจักร
ญ. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ หม่อมเจ้าสุบรรณ ดวงจักร
ไม่มีบุตร
11
หม่อมเจ้าสนธยา อรุณวงศ์
ช. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ไม่ปรากฏ 12 มีนาคม พ.ศ. 2456 ไม่ปรากฏ หม่อมพร้อม อรุณวงศ์ ณ อยุธยา
โอรสและธิดา 2 คน
12
หม่อมเจ้าเสาวคนธ์ อรุณวงศ์
ญ. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
13
หม่อมเจ้าแฉล้ม อรุณวงศ์
ญ. หม่อมเขียว อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ไม่ปรากฏ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2426 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลกปิตถา[แก้]

ราชสกุลกปิตถา ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 3 องค์ พระธิดา 5 องค์ รวม 8 องค์ ได้แก่

ราชสกุลกปิตถา
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้านารีรัตน์ กปิตถา
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2392 16 มกราคม พ.ศ. 2454 62 ปี มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าอุทุมพร กปิตถา
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าวัฒนา กปิตถา
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2396 23 ตุลาคม พ.ศ. 2454 58 ปี ภรรยาไม่ปรากฏนาม
ธิดา 1 คน
4
หม่อมเจ้าชาย กปิตถา
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าหญิง กปิตถา
ญ. ไม่ปรากฏ 16 กันยายน พ.ศ. 2401 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าเพ็ญจันทร์ กปิตถา
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2405 29 เมษายน พ.ศ. 2473 68 ปี มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าทัศนา กปิตถา
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มีข้อมูล
8
หม่อมเจ้าลาวรรณ์ กปิตถา
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลอาภรณ์กุล[แก้]

ราชสกุลอาภรณ์กุล ต้นราชสกุล คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระโอรส 7 องค์ พระธิดา 2 องค์ รวม 9 องค์ ได้แก่

ราชสกุลอาภรณ์กุล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าใหญ่ อาภรณ์กุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าวงศ์ อาภรณ์กุล
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2384 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าเป๋า อาภรณ์กุล
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2385 27 ตุลาคม พ.ศ. 2421 36 ปี มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าเนตร อาภรณ์กุล
ช. ไม่ปรากฏ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2388 31 สิงหาคม พ.ศ. 2456 68 ปี 24 วัน มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าเผือก อาภรณ์กุล
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2388 6 เมษายน พ.ศ. 2449 61 ปี มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าข้อ อาภรณ์กุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าหนูเล็ก อาภรณ์กุล
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้าแหวว อาภรณ์กุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
9
หม่อมเจ้าหนู อาภรณ์กุล
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลปราโมช[แก้]

ราชสกุลปราโมช ต้นราชสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ มีหม่อม 2 คน และหม่อมอื่น ๆ ที่ไม่ทราบนาม ได้แก่

มีพระโอรส 30 องค์ พระธิดา 22 องค์ ตกไม่เป็นองค์ 1 องค์ รวม 53 องค์ ได้แก่

ราชสกุลปราโมช
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา
ช. หม่อมพลับ ปราโมช ณ อยุธยา 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2378 16 กันยายน พ.ศ. 2457 79 ปี 127 วัน มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าพยับ ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2386 22 ตุลาคม พ.ศ. 2420 34 ปี มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าหญิง ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
4
หม่อมเจ้าชาย ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ {ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
หม่อมเจ้าเมาฬี ปราโมช
ช. หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช พ.ศ. 2396 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466 70 ปี มิได้เสกสมรส
6
หม่อมเจ้าอเนก ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2397 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
7
หม่อมเจ้าฉวีวาด ปราโมช
ญ. หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช พ.ศ. 2397 พ.ศ. 2477 80 ปี ภัสดา 6 พระองค์/คน
โอรส 1 คน
8
หม่อมเจ้าดำรง ปราโมช
ช. หม่อมพลับ ปราโมช ณ อยุธยา พ.ศ. 2399 7 กันยายน พ.ศ. 2465 66 ปี มิได้เสกสมรส
9
หม่อมเจ้าคอยท่า ปราโมช
ญ. หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช พ.ศ. 2400 11 ธันวาคม พ.ศ. 2465 65 ปี มิได้เสกสมรส
10
หม่อมเจ้าวิงวอน ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
11
หม่อมเจ้าโอภาส ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ 9 มกราคม พ.ศ. 2401 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 57 ปี 300 วัน มิได้เสกสมรส
12
หม่อมเจ้าลาวัณ ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2401 15 สิงหาคม พ.ศ. 2432 31 ปี มิได้เสกสมรส
13
หม่อมเจ้า ปราโมช
ไม่ปรากฏ ตกไม่เป็นองค์ 16 มีนาคม พ.ศ. 2401
14
หม่อมเจ้าจำรูญ ปราโมช
ช. หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช พ.ศ. 2402 19 ตุลาคม พ.ศ. 2453 51 ปี หม่อมเยื้อน ปราโมช ณ อยุธยา
โอรสและธิดา 2 คน
15
หม่อมเจ้าพระดำเกิง ปราโมช
ช. หม่อมพลับ ปราโมช ณ อยุธยา พ.ศ. 2402 22 เมษายน พ.ศ. 2434 32 ปี มิได้เสกสมรส
16
หม่อมเจ้าหญิง ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2402 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
17
หม่อมเจ้าชาย ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2402 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
18
หม่อมเจ้าชาย ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2402 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
19
หม่อมเจ้าสฤษดิ์ ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2403 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
20
หม่อมเจ้าสุธาวรรณ ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2403 25 ตุลาคม พ.ศ. 2461 58 ปี มิได้เสกสมรส
21
หม่อมเจ้าทินวุฒิ ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2403 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 33 ปี มิได้เสกสมรส
22
หม่อมเจ้าอัทยา ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2404 20 ธันวาคม พ.ศ. 2463 59 ปี มิได้เสกสมรส
23
หม่อมเจ้าพิศมัย ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2405 18 กันยายน พ.ศ. 2461 56 ปี มิได้เสกสมรส
24
หม่อมเจ้าประทุมแมน ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2405 19 ตุลาคม พ.ศ. 2463 58 ปี มิได้เสกสมรส
25
หม่อมเจ้าสไบ ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2405 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
26
หม่อมเจ้าสอาด ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2406 22 สิงหาคม พ.ศ. 2457 50 ปี 261 วัน มิได้เสกสมรส
27
หม่อมเจ้าชาย ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2407 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
28
หม่อมเจ้าเสพย์บัณฑิตย์ ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2408 5 มีนาคม พ.ศ. 2438 30 ปี มิได้เสกสมรส
29
หม่อมเจ้ากรรมสิทธิ์ ปราโมช
ช. หม่อมพลับ ปราโมช ณ อยุธยา 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2408 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 62 ปี 245 วัน มิได้เสกสมรส
30
หม่อมเจ้าไขศรี ปราโมช
ญ. หม่อมพลับ ปราโมช ณ อยุธยา 1 กันยายน พ.ศ. 2409 1 มิถุนายน พ.ศ. 2496 86 ปี 274 วัน มิได้เสกสมรส
31
หม่อมเจ้าชาย ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
32
หม่อมเจ้าชาย ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
33
หม่อมเจ้ามารศรี วัชรีวงศ์
ญ. หม่อมพลับ ปราโมช ณ อยุธยา พ.ศ. 2410 19 เมษายน พ.ศ. 2470 60 ปี หม่อมเจ้าวิทยา วัชรีวงศ์
ไม่มีข้อมูลบุตร
34
หม่อมเจ้าโอษฐอ่อน ปราโมช
ญ. หม่อมราชวงศ์หญิงดวงใจ ปราโมช 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2411 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
35
หม่อมเจ้าประภา ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2411 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
36
หม่อมเจ้าหญิง ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
37
หม่อมเจ้าคำขาว ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2412 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
38
หม่อมเจ้ามณีนิล ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2412 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 23 ปี มิได้เสกสมรส
39
หม่อมเจ้ารำมะแข ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
40
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ
ช. หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2414 7 สิงหาคม พ.ศ. 2482 67 ปี 277 วัน หม่อม 3 คน
พระโอรสและพระธิดา 9 คน
41
หม่อมเจ้าเล็ก ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2415 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 54 ปี มิได้เสกสมรส
42
หม่อมเจ้ารทวย ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
43
หม่อมเจ้าระเบียบ ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 3 กันยายน พ.ศ. 2443 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
44
หม่อมเจ้าประพฤติ ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
45
หม่อมเจ้าสอาดเอี่ยม ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2444 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
46
หม่อมเจ้าประดับ ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
47
หม่อมเจ้าบันเทิง ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2450 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
48
หม่อมเจ้าสุภา ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2451 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
49
หม่อมเจ้าอาจ ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
50
หม่อมเจ้าสดับ ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
51
หม่อมเจ้าเกษร ปราโมช
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
52
หม่อมเจ้ากริต ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
53
หม่อมเจ้าประวัติ ปราโมช
ช. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกยูร[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกยูร มีภรรยาไม่ปรากฏนาม มีพระธิดา 3 องค์ ได้แก่

พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกยูร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าทับทรวง
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 15 เมษายน พ.ศ. 2439 ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
2
หม่อมเจ้าพวงระย้า
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
3
หม่อมเจ้าผกามาศ
ญ. ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส

ราชสกุลมาลากุล[แก้]

ราชสกุลมาลากุล ต้นราชสกุลคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ มีพระชายา 1 พระองค์ และหม่อม 2 คน รวม 3 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 6 องค์ และพระธิดา 3 องค์ รวม 9 องค์ ได้แก่

ราชสกุลมาลากุล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย ชันษา เสกสมรสและบุตร
1
หม่อมเจ้าใหญ่ มาลากุล
ญ. หม่อมกลีบ มาลากุล ณ อยุธยา พ.ศ. 2384 4 มกราคม พ.ศ. 2434 50 ปี มิได้เสกสมรส
2
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์
(พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์)
ช. หม่อมกลีบ มาลากุล ณ อยุธยา 3 กันยายน พ.ศ. 2386 25 มีนาคม พ.ศ. 2441 54 ปี 203 วัน หม่อม 8 คน
พระโอรสและพระธิดา 11 คน
3
หม่อมเจ้าประภากร มาลากุล
ช. หม่อมทรัพย์ มาลากุล ณ อยุธยา 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2398 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 46 ปี 363 วัน หม่อมเสงี่ยม มาลากุล ณ อยุธยา
โอรสและธิดา 4 คน
4
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากบ
ช. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบันเทิง พ.ศ. 2390 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
5
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเต่า
ญ. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบันเทิง พ.ศ. 2391 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
6
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีชา
ช. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบันเทิง พ.ศ. 2393 15 สิงหาคม พ.ศ. 2418 25 ปี มิได้เสกสมรส
7
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริ
ช. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบันเทิง พ.ศ. 2395 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2426 31 ปี มิได้เสกสมรส
8
หม่อมเจ้าหญิง มาลากุล
ญ. หม่อมทรัพย์ มาลากุล ณ อยุธยา 30 สิงหาคม พ.ศ. 2401 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ มิได้เสกสมรส
9
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ
ช. หม่อมทรัพย์ มาลากุล ณ อยุธยา 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 13 มีนาคม พ.ศ. 2479 74 ปี 298 วัน หม่อม 6 คน
พระโอรสและพระธิดา 18 คน

พระนามกรม[แก้]

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสิ้น 73 พระองค์ แต่มีพระเจ้าลูกยาเธอ 18 พระองค์ได้ทรงกรมโดยรัชกาลที่ 2 มีบางพระองค์ที่ทรงกรมโดยรัชกาลที่ 3 มีดังต่อไปนี้

การตั้งกรมพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่จะได้ทรงกรมจากสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นมักจะเป็นพระราชโอรสที่ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก ส่วนพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติภายหลังบรมราชาภิเษกนั้นจะมักจะได้โปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2 ที่ทรงกรมมี 21 พระองค์ โดยได้ทรงกรมรัชกาลที่ 2 มี 18 พระองค์ และได้ทรงกรมในรัชกาลที่ 3 อีก 3 พระองค์

พระนามทรงกรม[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระองค์แรกที่ได้ทรงกรม
กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ พระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทรงกรมโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์สุดท้ายที่ได้ทรงกรม
กรมหลวงวรศักดาพิศาล พระราชโอรสพระองค์สุดท้ายในระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้ทรงกรมชั้นกรมหลวง

พ.ศ. 2356[แก้]

พ.ศ. 2363[แก้]

พ.ศ. 2365[แก้]

พ.ศ. 2367[แก้]

พ.ศ. 2372[แก้]

พ.ศ. 2375[แก้]

พ.ศ. 2379[แก้]

พ.ศ. 2385[แก้]

พ.ศ. 2394[แก้]

พ.ศ. 2410[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]