ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คุณหญิง/ท่านหญิง
ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล
ท่านหญิงไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล.JPG
เกิดหม่อมเจ้าไตรทิพย์สุดา เกษมสันต์
30 มกราคม พ.ศ. 2453
เสียชีวิต21 มกราคม พ.ศ. 2557 (103 ปี)
คู่สมรสสุรินทร์ วิเศษกุล
บุตรสมเกษม วิเศษกุล
วลัยทิพย์ ชาติสุวรรณ
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
หม่อมอั๋น เกษมสันต์ ณ อยุธยา

คุณหญิงไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล ท.จ. (เดิม: หม่อมเจ้าไตรทิพย์สุดา เกษมสันต์) ประสูติ 30 มกราคม พ.ศ. 2453 (นับแบบเดิมคือ พ.ศ. 2452) - 21 มกราคม พ.ศ. 2557 มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงไอซ์ เป็นพระธิดาลำดับที่ 53 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ และลำดับที่ 5 ในหม่อมอั๋น เกษมสันต์ ณ อยุธยา มีพระโสทรภราดาและพระโสทรภคินี 5 องค์ คือ หม่อมเจ้าหญิงวิมลมาศ เกษมสันต์, หม่อมเจ้าหญิงวรรณวิจิตร เกษมสันต์, หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์, หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์ เกษมสันต์ และหม่อมเจ้าเกษมพันธ์พิสุทธ์ เกษมสันต์[1]

หม่อมเจ้าหญิงไตรทิพย์สุดา ทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2478[2] เพื่อทำการเสกสมรสกับสุรินทร์ วิเศษกุล (อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม) มีโอรสและธิดา 2 คน คือ สมเกษม วิเศษกุล และวลัยทิพย์ ชาติสุวรรณ

หม่อมเจ้าหญิงไตรทิพย์สุดา สามารถเรียกแบบลำลองได้ทั้งท่านหญิงต่ามฐานันดรศักดิ์เดิมและคุณหญิงตามเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน

คุณหญิงไตรทิพย์สุดาถึงชีพิตักษัย ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 สิริชันษา 103 ปี มีการสวดพระอภิธรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และพระราชทานเพลิงพระศพในวันที่ 29 มกราคมปีเดียวกัน[3]

ทั้งนี้คุณหญิงไตรทิพย์สุดา จึงถือเป็นเจ้านายที่มีชันษายืนยาวเป็นอันดับสามรองจากหม่อมเจ้าพงษ์พิศมัย เกษมสันต์ พระเชษฐภคินีร่วมพระบิดา ซึ่งถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 สิริชันษา 109 ปี และหม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล ซึ่งถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สิริชันษา 104 ปี อีกทั้งคุณหญิงไตรทิพย์สุดา ยังเป็นเจ้านายที่ประสูติในสมัยรัชกาลที่ 5 และดำรงพระชนม์อยู่เป็นองค์สุดท้ายในบรรดาเจ้านายทั้งหลายที่ประสูติสมัยเดียวกัน (ทรงมีพระชนม์ยาวนานถึงห้าแผ่นดิน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  3. "คุณแหน : 25 มกราคม 2557". แนวหน้า. 25 มกราคม 2557. สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2557.