พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์พรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์พรรณ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์พรรณ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
ประสูติ11 พฤษภาคม พ.ศ. 2408
สิ้นพระชนม์2 มีนาคม พ.ศ. 2438
พระนามเต็ม
พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาคย์พรรณ
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาหว้า ในรัชกาลที่ 4

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์พรรณ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2408 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2446) ประสูติวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2408 เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ เจ้าจอมมารดาหว้า ในรัชกาลที่ 4 สิ้นพระชนม์วันศุกร์ที่ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2446 พระชันษา 37 ปี

พระอิสริยยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์พรรณ
ธงประจำพระอิสริยยศ
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ
  • พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์พรรณ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2408 — 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411)
  • พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์พรรณ (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 — 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2446)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์พรรณ (หลังการสิ้นพระชนม์; 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พงศาวลี[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2436 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/035/374_1.PDF