หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล
ราชเลขานุการในพระองค์/ราชเลขาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489[1] – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2506[2]
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้าเฉลียว ปทุมรส
ถัดไปหม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482
ก่อนหน้าพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค)
ถัดไปหลวงสิทธิสยามการ (สิทธิ ฮุนตระกูล)
ประสูติ16 มกราคม พ.ศ. 2441
วังสะพานถ่าน ถนนดีทอง อำเภอพระนคร เมืองพระนคร มณฑลกรุงเทพ ประเทศสยาม (ปัจจุบัน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย)
สิ้นชีพิตักษัย3 สิงหาคม พ.ศ. 2519 (78 ปี)
โรงพยาบาลพร้อมมิตร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พระราชทานเพลิง15 มีนาคม พ.ศ. 2520
เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
ชายาหม่อมเจ้าสมทรง เกษมศรี (สมรส พ.ศ. 2470 สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2485)
บุตร4 คน
ราชวงศ์เทวกุล (ราชวงศ์จักรี)
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พระมารดาหม่อมพุก เทวกุล ณ อยุธยา
อาชีพนักการทูต
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
แผนก/สังกัดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ประจำการพ.ศ. 2461–2462
ชั้นยศร้อยตรี

มหาอำมาตย์ตรี หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล (16 มกราคม พ.ศ. 2441 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2519) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกับหม่อมพุก เทวกุล ณ อยุธยา และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล ประสูติเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2441 ณ วังสะพานถ่าน ถนนตีทอง อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร เมื่อเจริญชันษาขึ้นได้เข้าศึกษา ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ต่อมาได้เข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ราชเลขาธิการในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[3]

หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เสกสมรสกับหม่อมเจ้าสมทรง เทวกุล (ราชสกุลเดิมเกษมศรี ; พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ) เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2470 หม่อมเจ้านิกรเทวัญสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2519[4] ได้รับพระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2520[5]

พระยศ[แก้]

พระยศทหาร[แก้]

 • 23 กรกฎาคม 2462 – นายร้อยตรี[6]

พระยศพลเรือน[แก้]

 • – อำมาตย์ตรี
 • 8 พฤศจิกายน 2470 – อำมาตย์เอก[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล ทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งไทยและต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ เรื่อง แต่งตั้งราชเลขานุการในพระองค์, เล่ม ๖๓ ตอนที่ ๓๒ ง หน้า ๖๗๙, ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๘๙
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๓๗ ง หน้า ๑๑๒๑, ๑๖ เมษายน ๒๕๐๖
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/013/907.PDF
 4. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ 5. กรุงเทพ : [ม.ป.พ.], พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520. 120 หน้า.
 6. พระราชทานยศทหารบก
 7. พระราชทานยศ
 8. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๔๓ ง หน้า ๑๘๓๐, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๙
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๑๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๙๕ ง หน้า ๓๐๔๓, ๑๓ ธันวาคม ๒๔๙๘
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๔๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๑๐๖, ๖ มกราคม ๒๔๗๑
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๓๐๓๙, ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๓
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๔๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖๐๘, ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับตราต่างประเทศ, เล่ม ๔๒ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๘๕๔, ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๘
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๔๓ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๗๘๐, ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๙
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๔๓ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๔๓๗๗, ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๙
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับตราต่างประเทศ, เล่ม ๔๔ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๑๐๓, ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๗๐
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๕๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๕๕๖, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๒
 19. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับตราต่างประเทศ, เล่ม ๔๔ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๔๕๑, ๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๐
 20. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๔๔ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๐๒๔, ๑๘ ธันวาคม ๒๔๗๐
 21. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๔๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๔๒๓, ๑๒ สิงหาคม ๒๔๗๑
 22. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๔๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๘๑๒, ๑๖ มิถุนายน ๒๔๗๒
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๖๒, ๑๘ เมษายน ๒๔๘๑
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๕๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๗๒๖, ๑๘ ธันวาคม ๒๔๘๒
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๖๗ ง หน้า ๒๑๓๐, ๓๐ สิงหาคม ๒๔๙๘
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๙๕ ง หน้า ๒๒๕๐, ๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๕
 27. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๔๑ ง หน้า ๑๓๒๖, ๓๐ เมษายน ๒๕๐๖
ก่อนหน้า หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล ถัดไป
เฉลียว ปทุมรส ราชเลขานุการในพระองค์/ราชเลขาธิการ
(9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2506)
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล