หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์
หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์.jpg
หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ ขณะทรงพระเยาว์

ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2400
สิ้นชีพิตักษัย 23 เมษายน พ.ศ. 2460
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
พระมารดา หม่อมแช่ม สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ (พ.ศ. 2400 - 23 เมษายน พ.ศ. 2460 ) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร กับหม่อมแช่ม สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2400 เมื่อท่านเจริญพระชันษาก็ได้เข้ารับราชการ ทรงสมัครเข้าเป็นนายเสือป่าตั้งแต่แรกตั้งกองเสือป่าใน พ.ศ. 2454 และได้รับพระราชทานธงประจำตัวนายหมู่เสือป่าเป็นธงพื้นสีขาว (เพราะประสูติวันจันทร์) ลายกลางเป็นภาพ พราหมณ์แต่งตัว ซึ่งตรงกับพระนามสง่างาม และได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีนบุรี โดยมีประกาศแต่งตั้งดังนี้

ประกาศกระทรวงนครบาล
ตั้งเมืองใหม่
ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รวมท้องแขวงอำเภอคลองสามวา, อำเภอแสนแสบ, อำเภอจีระดับ, แลอำเภอหนองจอก ทั้ง ๔ อำเภอในทุ่งแสนแสบนั้น ยกขึ้นเปนเมืองตั้งใหม่ ณ ตำบลสามแยกคลองสามวากับคลองแสนแสบ รวมอยู่ในมณฑลกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่า "เมืองมีนบุรี" แลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าสง่างามเปนข้าหลวงรักษาราชการเมืองตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ เปนต้นไป
ศาลาว่าการนครบาล
วันที่ ๒๖ สิงหาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑
(ลงพระนาม) นเรศวรฤทธิ์
เสนาบดีกระทรวงนครบาล

หม่อมเจ้าสง่างาม ทรงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมีนบุรี พระองค์แรกและพระองค์เดียว[1] ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีได้ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดพระนคร เพื่อประหยัดงบประมาณราชการ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 23 เมษายน พ.ศ. 2460 พระชันษา 60 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดตรีทศเทพ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2462[2]

พระโอรส-ธิดา[แก้]

หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ มีพระโอรส-ธิดา ดังนี้

 1. หม่อมราชวงศ์หญิงมลิ สุประดิษฐ์ เกิด 10 เมษายน พ.ศ. 2424
 2. หลวงสมุทรโคจร (หม่อมราชวงศ์เล็ก สุประดิษฐ์) เกิด 20 มกราคม พ.ศ. 2425
 3. หม่อมราชวงศ์หญิงสอาด สุประดิษฐ์ เกิด 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2426
 4. หม่อมราชวงศ์หญิงลมุล ทวีวงศ์ ในหม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์ เกิด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2431
 5. หม่อมราชวงศ์เจริญ สุประดิษฐ์ เกิด 15 มกราคม พ.ศ. 2432
 6. หม่อมราชวงศ์ประวัติ สุประดิษฐ์ เกิด 23 มิถุนายน พ.ศ. 2433
 7. หม่อมราชวงศ์หญิงสงวน ธนพิธพิศาล ภรรยาพระยาธนพิธพิศาล (ตง วัชรเสถียร) เกิดเมื่อไหร่ไม่ทราบแน่ชัด
 8. หม่อมราชวงศ์หญิงสอิ้ง สุประดิษฐ์ เกิด 4 ธันวาคม พ.ศ. 2446
 9. หม่อมราชวงศ์ไศลรัตน์ สุประดิษฐ์ เกิด 25 มิถุนายน พ.ศ. 2447
 10. หม่อมราชวงศ์หญิงลดา ยุคล เกิด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
 11. หม่อมราชวงศ์มีน สุประดิษฐ์ เกิด 2 มีนาคม พ.ศ. 2449
 12. หม่อมราชวงศ์หญิงเลื่อน สุประดิษฐ์ เกิด 2 มิถุนายน พ.ศ. 2451
 13. หม่อมราชวงศ์สนั่น สุประดิษฐ์ เกิด 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2454
 14. หม่อมราชวงศ์หญิงสรัท สุประดิษฐ์ เกิด 19 ธันวาคม พ.ศ. 2454
 15. หม่อมราชวงศ์สง่า สุประดิษฐ์ เกิด 2 สิงหาคม พ.ศ. 2456

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพจดหมายเหตุระยะทางเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสด็จตรวจราชการหัวเมือง. กรุงเทพ : กรมศิลปากร, พ.ศ. 2515. 100 หน้า.
 2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 3. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 21 (32): 568. 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447.