พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าดนัยวรนุช
พระวรวงศ์เธอชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นตรี
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช.JPG
หม่อมหม่อมลิ้นจี่ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
พระบุตร2 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
พระมารดาหม่อมเอม จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ประสูติพฤศจิกายน พ.ศ. 2422
สิ้นพระชนม์5 ธันวาคม ค.ศ. 2455 (33 ปี)

อำมาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช (พฤศจิกายน พ.ศ. 2422 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2455) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประสูติแต่หม่อมเอม จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2422 เมื่อแรกประสูติมีพระอิสริยยศเป็นหม่อมเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงขอมาเลี้ยงดูด้วยกันกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ทรงเจริญชันษาได้ 6 ปี

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2435 หม่อมเจ้าดนัยวรนุชได้ผนวชเป็นสามเณร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ผนวชแล้วเสด็จไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร[1] จนถึงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2435 จึงลาผนวช[2] และวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2447 ได้ผนวชเป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณวราภรณ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ผนวชแล้วประทับ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร[3]

หม่อมเจ้าดนัยวรนุชสิ้นชีพตักษัยด้วยพระโรค วัณโรค เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2455[4]สิริชันษา 35 ปี มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ พระเมรุ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470[5]

พระโอรสและพระธิดา[แก้]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช เสกสมรสกับหม่อมลิ้นจี่ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม สารสิน; 10 ตุลาคม พ.ศ. 2432 - 6 มกราคม พ.ศ. 2522) ธิดาของพระยาสารสินสวามิภักดิ์ (เทียนฮี้ สารสิน) มีพระโอรสและพระธิดา 2 คน ได้แก่

พระอิสริยยศ[แก้]

  • หม่อมเจ้าดนัยวรนุช (พฤศจิกายน พ.ศ. 2422 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2455)
  • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช (พ.ศ. 2470 สถาปนาหลังสิ้นพระชนม์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ราชตระกูล[แก้]

พระราชตระกูลในสามรุ่นของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช
พระชนก:
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
หม่อมน้อย
พระชนนี:
หม่อมเอม จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไมมีข้อมูล
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไมมีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไมมีข้อมูล
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไมมีข้อมูล
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไมมีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล

อ้างอิง[แก้]

  • พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
  • Jeffy Finestone. 2542. สมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดาใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปรียนันทนา รังสิต,ม.ร.ว. โลมาโฮลดิ้ง