หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์
หม่อมเจ้าชั้น 4
หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์.JPG
สวามีหม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดาหม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา
ประสูติ3 มกราคม พ.ศ. 2459
สิ้นชีพตักษัย4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 (85 ปี)
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์ เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์ (ราชสกุลเดิม; ดิศกุล) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สนธิรัตน์) เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2459 มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมพระบิดาหลายองค์ แต่ร่วมพระมารดา มีดังนี้

 • หม่อมเจ้าบันลุศิริสาณต์ ดิศกุล (พ.ศ. 2441 - พ.ศ. 2455)
 • หม่อมเจ้าอัปภัศราภา เทวกุล (พ.ศ. 2446 - พ.ศ. 2524) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าอนันตนรไชย เทวกุล
 • หม่อมเจ้านิพัทธ์พันธุดิศ ดิศกุล (พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2509) เสกสมรสกับหม่อมรำไพ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม กันตามระ)
 • หม่อมเจ้ารัชมาลินี ศุขสวัสดิ์ (พ.ศ. 2451 - พ.ศ. 2528) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าธัญญลักษณ์ ศุขสวัสดิ์
 • หม่อมเจ้าอาชวดิศ ดิศกุล (พ.ศ. 2455 - พ.ศ. 2518) เสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง (ราชสกุลเดิม; บริพัตร)
 • หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2546) เสกสมรสกับหม่อมอรพินท์ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม อินทรทูต)

ชีวิตส่วนองค์[แก้]

หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ และหม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ สวามี

หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ เสกสมรสกับหม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ มีโอรสธิดา 3 คน ได้แก่

 • หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ (เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2487) สมรสกับหม่อมราชวงศ์พิศพัฒน์ จิตรพงศ์ (ราชสกุลเดิม รัชนี) มีบุตรธิดาสามคน ได้แก่
  • หม่อมหลวงสุธานิธิ จิตรพงศ์ เกิดวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงจิตตวดี จิตรพงศ์ เกิดวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2520
  • หม่อมหลวงตรีจักร จิตรพงศ์ เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 สมรสกับนางกวิตา จิตรพงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม กิตติอำพน) มีบุตรหนึ่งคนคือ
   • เด็กชายรถจักร จิตรพงศ์ ณ อยุธยา
 • หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทิย์ (เกิดวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2492) อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมรสกับนายจาริต ติงศภัทิย์ มีธิดาหนึ่งคนคือ
  • นางสาวรมณียา ติงศภัทิย์ เกิดวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2523
 • หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (7 สิงหาคม พ.ศ. 2498 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543) สมรสกับนายอภิชัย จันทรเสน มีบุตรสามคน ได้แก่
  • นายอภิชน จันทรเสน เกิดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2523
  • นายอภิราม จันทรเสน เกิดวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2527
  • นายอภิโชค จันทรเสน เกิดวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2535

หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์ ถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 สิริชันษา 85 ปี