หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์
หม่อมเจ้าชั้น 4
หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์.JPG
สวามีหม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดาหม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา
ประสูติ3 มกราคม พ.ศ. 2459
สิ้นชีพตักษัย4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 (85 ปี)
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์ เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์ (ราชสกุลเดิม; ดิศกุล) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สนธิรัตน์) เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2459 มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมพระบิดาหลายองค์ แต่ร่วมพระมารดา มีดังนี้

  • หม่อมเจ้าบันลุศิริสาณต์ ดิศกุล (พ.ศ. 2441 - พ.ศ. 2455)
  • หม่อมเจ้าอัปภัศราภา เทวกุล (พ.ศ. 2446 - พ.ศ. 2524) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าอนันตนรไชย เทวกุล
  • หม่อมเจ้านิพัทธ์พันธุดิศ ดิศกุล (พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2509) เสกสมรสกับหม่อมรำไพ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม กันตามระ)
  • หม่อมเจ้ารัชมาลินี ศุขสวัสดิ์ (พ.ศ. 2451 - พ.ศ. 2528) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าธัญญลักษณ์ ศุขสวัสดิ์
  • หม่อมเจ้าอาชวดิศ ดิศกุล (พ.ศ. 2455 - พ.ศ. 2518) เสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง (ราชสกุลเดิม; บริพัตร)
  • หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2546) เสกสมรสกับหม่อมอรพินท์ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม อินทรทูต)

ชีวิตส่วนองค์[แก้]

หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ และหม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ สวามี

หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ เสกสมรสกับหม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ มีโอรสธิดา 3 คน ได้แก่

  1. หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ (พ.ศ. 2487) สมรสกับหม่อมราชวงศ์พิศพัฒน์ จิตรพงศ์ (ราชสกุลเดิม รัชนี)
  2. หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทิย์ (พ.ศ. 2492) อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2543)

หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์ ถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 สิริชันษา 85 ปี