ข้ามไปเนื้อหา

หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ17 สิงหาคม พ.ศ. 2427
สิ้นชีพตักษัย31 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 (48 ปี)
ภรรยาชายา
หม่อมเจ้าพันธ์สิหิงค์ ทองแถม
หม่อมเจ้าข่ายทองถัก ทองแถม
หม่อม
หม่อมแสงมณี ทองแถม
หม่อมทรัพย์ ทองแถม
หม่อมศรี ทองแถม
หม่อมพิณ ทองแถม
พระบุตร14 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
พระมารดาหม่อมเจ้าเม้า ทองแถม

หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม (17 สิงหาคม พ.ศ. 2427 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2476) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ประสูติแต่หม่อมเจ้าเม้า ทองแถม (ราชสกุลเดิม รองทรง; พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2427 ทรงสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา B.A. จาก มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษ

หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทรงเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม จากนั้นทรงเป็นเลขานุการแผนกกฎหมายในกรมรถไฟหลวง ต่อมาจึงทรงเข้ารับราชการในกระทรวงเกษตราธิการ และทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ระหว่างปี พ.ศ. 2469 - 2476[1]

หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติมีโสทรานุชา 4 องค์ คือ

 • หม่อมเจ้าทองชมพูนุท ทองแถม (22 ตุลาคม พ.ศ. 2433 – พ.ศ. 2491) มีหม่อม 2 คน คือ หม่อมหลวงแฉล้ม (ราชสกุลเดิม อิศรเสนา; 29 เมษายน พ.ศ. 2432 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2517) และหม่อมสอางค์ (สกุลเดิม อินทรรัสมี) มีโอรสธิดารวม 11 คน
 • หม่อมเจ้าทองเติม ทองแถม (3 สิงหาคม พ.ศ. 2435 – พ.ศ. 2506) เสกสมรสกับหม่อมเชิญ (สกุลเดิม กัลยาณมิตร) มีโอรสธิดา 8 คน
 • หม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม (26 กันยายน พ.ศ. 2436 – 13 มกราคม พ.ศ. 2501) มีชายาองค์เดียว คือ หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล (ราชสกุลเดิม รพีพัฒน์; 18 มกราคม พ.ศ. 2441 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510) มีธิดาคนเดียว
 • หม่อมเจ้าทองบรรณาการ ทองแถม (3 ธันวาคม พ.ศ. 2446 – พ.ศ. 2506) มีหม่อม 3 คน คือ หม่อมราชวงศ์ศรีถนอม (ราชสกุลเดิม ศรีธวัช; เกิด เมษายน พ.ศ. 2449), หม่อมราชวงศ์ศิริโสภา (ราชสกุลเดิม ศรีธวัช; เกิด พฤศจิกายน พ.ศ. 2444) และหม่อมราชวงศ์วรรณวิจิตร (ราชสกุลเดิม รองทรง) มีโอรสธิดารวม 4 คน

หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ มีชายา 2 องค์ คือ หม่อมเจ้าพันธ์สิหิงค์ (ราชสกุลเดิม ทองใหญ่; 18 ธันวาคม พ.ศ. 2433 – 19 มกราคม พ.ศ. 2476) และหม่อมเจ้าข่ายทองถัก (ราชสกุลเดิม ทองใหญ่; เกิด 30 สิงหาคม พ.ศ. 2441) มีหม่อม 4 คน คือ หม่อมแสงมณี (สกุลเดิม วิริยสิริ), หม่อมทรัพย์ (สกุลเดิม พลวิเศษ), หม่อมศรี และหม่อมพิณ มีโอรสธิดารวม 14 คน

มหาอำมาตย์ตรี หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม ประชวรพระโรคพระหทัยพิการ ถึงชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 พระชนมายุ 49 ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบทองทึบประกอบศพ เป็นพระเกียรติยศ[2]

ครอบครัว[แก้]

หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ มีชายา 2 องค์ คือ หม่อมเจ้าพันธ์สิหิงค์ (ราชสกุลเดิม ทองใหญ่; 18 ธันวาคม พ.ศ. 2433 – 19 มกราคม พ.ศ. 2476) และหม่อมเจ้าข่ายทองถัก (ราชสกุลเดิม ทองใหญ่; เกิด 30 สิงหาคม พ.ศ. 2441) มีหม่อม 4 คน คือ หม่อมแสงมณี (สกุลเดิม วิริยสิริ), หม่อมทรัพย์ (สกุลเดิม พลวิเศษ), หม่อมศรี และหม่อมพิณ มีโอรสธิดารวม 14 คน ดังนี้

โอรสธิดาที่เกิดแต่หม่อมเจ้าพันธ์สิหิงค์ มี 4 คน คือ

 1. หม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ (17 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 – 26 เมษายน พ.ศ. 2560) สมรสกับพ่วง สุวรรณรัฐ (11 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) มีบุตรธิดา 5 คน
 2. หม่อมราชวงศ์จามิกร มณีศิลป์ สมรสกับมงคล มณีศิลป์
 3. หม่อมราชวงศ์จารุพันธุ์ ทองแถม (27 เมษายน พ.ศ. 2471 – 22 มกราคม พ.ศ. 2531) สมรสกับประสม ทองแถม ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 6 คน
 4. หม่อมราชวงศ์ทรงสุวรรณ วิชัยธนพัฒน์ (19 มกราคม พ.ศ. 2476 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557) สมรสกับ พล.ร.ต.อุทัย วิชัยธนพัฒน์ (4 ธันวาคม พ.ศ. 2465 – 20 กันยายน พ.ศ. 2558) มีบุตรธิดา 4 คน

โอรสและธิดาที่เกิดแต่หม่อมเจ้าข่ายทองถัก มี 2 คน คือ

 1. หม่อมราชวงศ์สุวรรณสิริวงศ์ ทองแถม (เกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2463) สมรสกับสิริ วัฒนสุข มีบุตรธิดา 4 คน
 2. หม่อมราชวงศ์พงศ์ธรรมชาติ ทองแถม

โอรสและธิดาที่เกิดแต่หม่อมแสงมณี มี 4 คน คือ

 1. หม่อมราชวงศ์แร่ทอง ทองแถม (9 ธันวาคม พ.ศ. 2457)
 2. หม่อมราชวงศ์เชื้อชาย ทองแถม (เดิม หม่อมราชวงศ์ สมรสกับจิรภา ทองแถม ณ อยุธยา มีบุตร-ธิดาดังนี้
  1. หม่อมหลวงธิดา ทองแถม
  2. หม่อมหลวงชาตรี ทองแถม
  3. หม่อมหลวงคฑาทอง ทองแถม
 3. หม่อมราชวงศ์ทาบทอง ทองแถม สมรสกับไฉน ทองแถม ณ อยุธยา มีบุตร-ธิดาดังนี้
  1. หม่อมหลวงธัญว์ทอง ทองแถม
  2. หม่อมหลวงทวนทอง ทองแถม
  3. หม่อมหลวงอรสา ทองแถม
  4. หม่อมหลวงทิวทอง ทองแถม
 4. หม่อมราชวงศ์หญิงเลี่ยมทอง เลิศพิพัฒน์ สมรสกับ ร.อ.พิชัย เลิศพิพัฒน์

ธิดาที่เกิดจากหม่อมทรัพย์ มีดังนี้

 1. หม่อมราชวงศ์สุพรรณชาติ ทองแถม

โอรสที่เกิดจากหม่อมศรี มีดังนี้

 1. หม่อมราชวงศ์สืบทองศรี ทองแถม มีนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์เชื้อสาย

โอรสที่เกิดจากหม่อมพิณ มีดังนี้

 1. หม่อมราชวงศ์ทองใบ ทองแถม

พระยศ[แก้]

 • อำมาตย์เอก
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2467 มหาอำมาตย์ตรี[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-07-23. สืบค้นเมื่อ 2010-07-27.
 2. ข่าวถึงชีพิตักษัย มหาอำมาตย์ตรี หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม
 3. พระราชทานยศ (หน้า ๓๓๕๑)
 4. ข่าวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2471 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 45 หน้า 2364
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๗, ตอน ๐ ง, ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓, หน้า ๒๔๐๘
 6. พระราชทานเข็มข้าหลวงเดิม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28 หน้า 351
 • พระไชยสุริยาและวิธีนับมาตรา-ตวง ชั่ง วัด ของเก่า. พิมพ์ในงานพระศพ มหาอำมาตยตรี หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม ท.จ. รับพระราชทานเพลิง ณ วัดปทุมวนาราม วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2479. โรงพิมพ์อักษรนิติ. พ.ศ. 2479. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |year= (help)