หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม (17 สิงหาคม พ.ศ. 2427 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2476) พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ กับหม่อมเจ้าเม้า รองทรง พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารองทรง กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ ราชสกุลวังหน้าในรัชกาลที่ 2 ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2427 พระองค์ทรงรับราชการเป็นที่ปรึกษากฎหมายในกรมรถไฟหลวง ต่อมาจึงเข้ารับราชการในกระทรวงเกษตราธิการ และทรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ระหว่าง พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2476[1]

พระองค์มีพระอนุชาร่วมพระบิดาพระมารดา เดียวกับ

พระองค์มีชายา 2 พระองค์ คือ หม่อมเจ้าหญิงพันธ์สิหิงค์และหม่อมเจ้าข่ายทองถัก (ราชสกุลเดิม ทองใหญ่) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม นอกจากนี้ ยังทรงมีหม่อมอีก 4 ท่าน คือ หม่อมแสงมณี (สกุลเดิม วิริยสิริ) หม่อมทรัพย์ (สกุลเดิม พลวิเศษ) หม่อมศรี และหม่อมพิณ มีโอรสธิดารวม 14 คน

โอรส-ธิดา[แก้]

โอรสธิดาที่เกิดจากหม่อมเจ้าหญิงพันธ์สิหิงค์ ทองใหญ่ มีดังนี้

 1. หม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ (เกิด 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2467, ถึงแก่กรรม 26 เมษายน พ.ศ. 2560) สมรสกับนายพ่วง สุวรรณรัฐ (เกิด 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2454, ถึงแก่กรรม 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) มีบุตร-ธิดาดังนี้
  1. ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล สมรสกับ นายจเร จุฑารัตนกุล
  2. นางพิยดา แลงเฟลด์ สมรสกับนายเฮนริค แลงเฟลด์
  3. นายพลากร สุวรรณรัฐ สมรสกับท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ (โฆวินทะ)
  4. นางภราไดย หิรัญพฤกษ์ สมรสกับ นายทินกร หิรัญพฤกษ์
  5. นายพระนาย สุวรรณรัฐ สมรสกับ คุณทิพวิภา กัมปนาทแสนยากร
 2. หม่อมราชวงศ์หญิงจามิกร (ทองแถม) มณีศิลป์ สมรสกับ นายมงคล มณีศิลป์
 3. หม่อมราชวงศ์จารุพันธุ์ ทองแถม (เกิด 27 เมษายน พ.ศ. 2471, ถึงแก่กรรม 22 มกราคม พ.ศ. 2531) สมรสกับ นางประสม ทองแถม มีบุตรธิดาดังนี้
  1. หม่อมหลวงหญิงทิพย์วรรณ อุยะเสถียร (ทองแถม)
  2. หม่อมหลวงหญิงพรรณทิภา กาญจนพยนต์ (ทองแถม)
  3. หม่อมหลวงหญิงเนาวรัตน์ สนองคุณ (ทองแถม)
  4. หม่อมหลวงหญิงวัชรา เศรษฐพรรค์ (ทองแถม)
  5. หม่อมหลวงศลทอง ทองแถม
  6. หม่อมหลวงพันธุ์ทอง ทองแถม
 4. หม่อมราชวงศ์หญิงทรงสุวรรณ วิชัยธนพัฒน์ (ทองแถม) (เกิด 19 มกราคม พ.ศ. 2476 ถึงแก่กรรม 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557) สมรสกับ พล.ร.ต.อุทัย วิชัยธนพัฒน์ ร.น. ป.ช. ป.ม. ภปร.๓ (เกิด 4 ธันวาคม พ.ศ. 2465 ถึงแก่กรรม 20 กันยายน พ.ศ. 2558) มีบุตร-ธิดาดังนี้
  1. นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์
  2. นางทัศนียา วิชัยธนพัฒน์
  3. นายทัศไนย์ วิชัยธนพัฒน์ สมรสกับ นางวโรชา วิชัยธนพัฒน์ (เตระยานนท์)
  4. นางสาววรุณฤทัย วิชัยธนพัฒน์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา, เล่ม ๒๗, ตอน ๐ ง, ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓, หน้า ๒๔๐๘
 • พระไชยสุริยาและวิธีนับมาตรา-ตวง ชั่ง วัด ของเก่า. พิมพ์ในงานพระศพ มหาอำมาตยตรี หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม ท.จ. รับพระราชทานเพลิง ณ วัดปทุมวนาราม วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2479. โรงพิมพ์อักษรนิติ. พ.ศ. 2479. Check date values in: |year= (help)