พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีพัฒนา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นเอก
ประสูติ30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396
สิ้นพระชนม์8 มิถุนายน พ.ศ. 2416 (19 ปี)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาเอี่ยม ในรัชกาลที่ 4

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา (30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2416) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเอี่ยม (หลานพระยาอนุชิตชาญชัย (อุ่น)) เมื่อวันพุธ เดือน 12 แรม 15 ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. 1215 ตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396 บ้างว่าประสูติเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2397

พระองค์เจ้าศรีพัฒนามีพระพลานามัยไม่ใคร่สมบูรณ์มากนักมาตั้งแต่ประสูติ แพทย์จึงได้คอยถวายการรักษาพระอาการอยู่ตลอดพระชนม์ชีพ กระทั่งสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 7 ขึ้น 13 ค่ำ ปีระกา เบญจศก จ.ศ. 1235 ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2416 สิริพระชันษา 19 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

พระอิสริยยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ
  • 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 : พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา
  • 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2416 : พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา
  • 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • พระราชปรารภในพระราชสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยเหตุแห่งความตายในท่ามกลางอายุ. ทรงพระราชนิพนธ์ พระราชทานให้พิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ เมื่อ พ.ศ. 2431.