หม่อมเจ้านรรยราช สวัสดิวัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้านรรยราช สวัสดิวัตน์

หม่อมเจ้านรรยราช สวัสดิวัตน์
พระอนุวงศ์ ชั้น หม่อมเจ้า
ประสูติ26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
สิ้นชีพิตักษัย23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 (75 ปี)
หม่อม
  • หม่อมแสงทอง สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
พระบุตรหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
หม่อมราชวงศ์นรรยโสภาคย์ สวัสดิวัตน์
หม่อมราชวงศ์จุฬาวิลาศ สวัสดิวัตน์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระมารดาหม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้านรรยราช สวัสดิวัตน์ (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546) พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับหม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม: บุนนาค) เป็นพระอนุชาร่วมพระบิดาเดียวกันกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระเชษฐา พระภคินี และพระขนิษฐาและพระอนุชา ร่วมพระอุทร 10 องค์ ทรงสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หม่อมเจ้านรรยราช สวัสดิวัตน์ เสกสมรสกับหม่อมแสงทอง สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม: ดิษวนนท์) ธิดาขุนประเดิมคดี (ทับ ดิษวนนท์) และนางประเดิมคดี (ส้วน) มีโอรสธิดาคือ

  1. หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ สมรสกับ นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม: บุญศิริ) มีบุตรธิดา คือ
    1. หม่อมหลวงปวัตน์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
    2. หม่อมหลวงปวันสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
    3. หม่อมหลวงปวีณ์สุดา สวัสดิวัตน์
  2. หม่อมราชวงศ์นรรยโสภาคย์ สวัสดิวัตน์ สมรสกับ นายนภสินธุ์ มรกต
  3. หม่อมราชวงศ์จุฬาวิลาศ สวัสดิวัตน์

หม่อมเจ้านรรยราช สวัสดิวัตน์ ถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 พระชันษา 76 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]