หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ23 ตุลาคม พ.ศ. 2447
สิ้นชีพิตักษัย10 มีนาคม พ.ศ. 2541 (93 ปี)
ภรรยาชายา : หม่อมเจ้าฤดีวรวรรณ วรวรรณ
หม่อม : หม่อมหลวงต่อ กฤดากร
บุตร
ราชสกุลกฤดากร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
พระมารดาหม่อมแช่ม กฤดากร ณ อยุธยา
รับใช้กองทัพบกไทย
ชั้นยศ พลโท

พลโท หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร (23 ตุลาคม พ.ศ. 2447 — 10 มีนาคม พ.ศ. 2541) เอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูตไทยประจำเอธิโอเปีย เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมแช่ม กฤดากร ณ อยุธยา

ประวัติ[แก้]

พลโท หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร ประสูติเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2447 เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ กับหม่อมแช่ม กฤดากร ณ อยุธยา

พลโท หม่อมเจ้าชิดชนกรับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ คือ ประจำกรมทหารม้ากรุงเทพรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชองครักษ์ประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ผู้ช่วยทูตทหารบกและทูตทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน เจ้ากรมการทหารม้า เจ้ากรมข่าวทหารบก เอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น เอกอัครราชทูตไทยประจำเอธิโอเปีย และ ราชองครักษ์พิเศษ

พลโทหม่อมเจ้าชิดชนก สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2541 สิริชันษา 94 ปี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พลโทหม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร ณ ศาลาภาณุรังษี วัดเทพศิรินทราวาส และในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศมณฑป ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบพระเกียรติยศ

ชีวิตส่วนองค์[แก้]

พลโทหม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร เสกสมรสครั้งแรกกับหม่อมเจ้าหญิงฤดีวรวรรณ วรวรรณ มีบุตรเพียงคนเดียวคือ

 • พลโท หม่อมราชวงศ์สมชนก กฤดากร

ต่อมาเมื่อย้ายไปเป็นทูตทหารที่ประเทศอังกฤษ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า และสนองพระเดชพระคุณพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี บ่อยครั้ง จนพบรักกับหม่อมหลวงต่อ ชุมสาย กุลสตรีข้าหลวงในพระนางเจ้าฯ ต่อมาได้ทูลขอพระราชทานพระอนุญาตจาก พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี กลับเมืองไทย เพื่อเสกสมรส ซึ่งพระนางเจ้าฯก็พระราชทานพระอนุญาตตามนั้น หม่อมเจ้าชิดชนกกับหม่อมหลวงต่อ ชุมสาย มีบุตรและธิดาสองคน คือ

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

พระเกียรติยศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์สากล[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

พระยศ[แก้]

พระยศทางทหาร[แก้]

 • 29 เมษายน พ.ศ. 2462: เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลาเพื่อไปศึกษาต่อขณะทรงเป็นนักเรียนนายร้อย[11]
 • 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469: นายร้อยตรี[12]
 • 28 มกราคม พ.ศ. 2471: นายร้อยโท[13]
 • 24 เมษายน พ.ศ. 2474: นายร้อยเอก[14]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2481: นายพันตรี[15]
 • 15 กันยายน พ.ศ. 2486: พันโท[16]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2489: พันเอก[17]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2494: พลตรี[18]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ฉบับพิเศษ หน้า ๑ เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
 2. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑ เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๒๒, ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๕ เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๔๒, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
 4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนที่ 38
 5. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ หน้า ๒๐๘๒ เล่ม ๕๑, ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หน้า ๒๙๖๒ เล่ม ๕๕, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑
 7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๙๒๑ เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๑๙, ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญปฏิบัติงานสหประชาชาติ, เล่ม 71 ตอนที่ 25 หน้า 1038, 13 เมษายน 2497
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 76 ตอนที่ 29 หน้า 878, 19 เมษายน 2498
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 76 ตอนที่ 8 หน้า 58, 13 มกราคม 2502
 11. นักเรียนหลวงกราบถวายบังคมลา
 12. พระราชทานยศทหารบก
 13. พระราชทานยศทหารบก
 14. พระราชทานยศทหารบก
 15. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร