หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร.JPG
ชายาหม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล
โอรสหม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลเทวกุล
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พระมารดาหม่อมจันทน์ เทวกุล ณ อยุธยา
ประสูติ17 กันยายน พ.ศ. 2447
ชีพิตักษัย3 เมษายน พ.ศ. 2534 (86 ปี)

หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล (17 กันยายน พ.ศ. 2447 - 3 เมษายน พ.ศ. 2534) อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และองคมนตรี

หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ประสูติแต่หม่อมจันทน์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2447 สมรสกับ หม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมทย์ กิติยากร มีบุตรคือ หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล อดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หม่อมเจ้าวงศานุวัตร รับราชการเป็นนักการทูต เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน ระหว่าง พ.ศ. 2496-2501 [1] และปลัดกระทรวงการต่างประเทศระหว่าง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2491[2] - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2504

หม่อมเจ้าวงศานุวัตร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 [3] หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2534 พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2534 [4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

 • พ.ศ. 2506 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จิง ซิง ชั้นที่ 1 แห่งสาธารณรัฐจีน
 • พ.ศ. 2506 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยอ์ช ที่ 1 ชั้นที่ 1 แห่งกรีซ

อ้างอิง[แก้]

 1. "รายนามเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-07-03. สืบค้นเมื่อ 2007-11-02.
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/D/028/1682.PDF
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี
 4. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 5. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 83 ตอนที่ 43 วันที่ 10 พฤษภาคม 2509
 6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 3 วันที่ 4 มกราคม 2506
 7. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๖, ตอน ๑๕๖ ง ฉบับพิเศษ, ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๒๑ ง หน้า ๒๕, ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๓