ข้ามไปเนื้อหา

ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว26.596 กิโลเมตร (16.526 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด
จาก ทล.23 ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 
ถึง ทล.23 ใน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 หรือ ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด เป็นทางหลวงแผ่นดินที่มีลักษณะเป็นถนนวงแหวนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดมีทั้งหมด 2 ช่วง คือถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดด้านทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นวงกลม แต่เดิมนั้น กรมทางหลวงได้กำหนดให้ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ได้กำหนดให้เมืองร้อยเอ็ด อุบลราชธานีและสุรินทร์ เป็นศูนย์กลางทางพัฒนาชนบททุ่งกุลาร้องไห้และเขตภาคอีสานตอนกลาง (มีฐานะเป็นเมืองรองจาก 3 เมืองใหญ่) เมืองร้อยเอ็ดได้เกิดการเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทำให้ภายในตัวเมืองชั้นในเกิดปัญหามากมายเช่น ปัญหาการจราจร การบุกรุกโบราณสถาน จึงมีการแก้ปัญหาด้วยการสร้างทางเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ดทิศใต้ขึ้นและทิศเหนือในเวลาต่อมา ปัจจุบันวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด มีทั้งหมด 3 วง คือ

 • วงแหวนรอบคูเมือง (ถนนรอบเมือง)
 • วงแหวนรอบกลาง
 • วงแหวนรอบนอก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232)

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 (ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด) ทิศทาง:
ตามเข็มนาฬิกา (ด้านซ้าย: ออกจากเมือง, ด้านขวา: เข้าเมือง)
[1]
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ)
ร้อยเอ็ด 0+000 แยกบ้านโนนเมือง เชื่อมต่อจาก: ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้)
ถนนแจ้งสนิท ไป มหาสารคาม ถนนเทวาภิบาล เข้าเมืองร้อยเอ็ด
5+117 แยกบ้านบัว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไป กาฬสินธุ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
6+800 รอ.3044 ทางหลวงชนบท รอ.3044 ไป กาฬสินธุ์ รอ.3044 ทางหลวงชนบท รอ.3044 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
10+450 รอ.4026 ทางหลวงชนบท รอ.4026 ไป อ.เชียงขวัญ, อ.โพธิ์ชัย รอ.4026 ทางหลวงชนบท รอ.4026 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
12+502 แยกโพนทอง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 ไป อ.โพนทอง, มุกดาหาร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
15+681 แยกธวัชบุรี ถนนแจ้งสนิท ไป ยโสธร ถนนเทวาภิบาล เข้าเมืองร้อยเอ็ด
ตรงไป: ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้) ไป อ.อาจสามารถ, สุรินทร์
ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้)
ร้อยเอ็ด 15+681 แยกธวัชบุรี เชื่อมต่อจาก: ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ)
ถนนแจ้งสนิท จาก ยโสธร ถนนเทวาภิบาล จากเมืองร้อยเอ็ด
18+439 แยกอาจสามารถ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ไป อ.อาจสามารถ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
20+829 แยกสุวรรณภูมิ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 ไป สุรินทร์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
22+136 แยกจตุรพักตรพิมาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไป อ.จตุรพักตรพิมาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
23+500 แยกวาปีปทุม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 ไป อ.วาปีปทุม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 เข้าเมืองร้อยเอ็ด
26+596 แยกบ้านโนนเมือง ถนนแจ้งสนิท ไป มหาสารคาม ถนนเทวาภิบาล เข้าเมืองร้อยเอ็ด
ตรงไป: ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) ไป กาฬสินธุ์, อ.โพนทอง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ชานเมือง)
 • โฮมโปร สาขาร้อยเอ็ด
 • โรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ (เปิดปี 57)
 • ไทวัสดุ สาขาร้อยเอ็ด
 • โกลบอลเฮาส์ สาขาร้อยเอ็ด สำนักงานใหญ่
 • โรงเรียนพระกุมาร
 • ตลาดประตูน้ำ
 • เจดีย์หลวงตามหาบัว
 • ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

อ้างอิง[แก้]

 1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/46-highways-agency-8 แผนที่ระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด สำนักงานทางหลวงที่ 8 มหาสารคาม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]