ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2247

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2247
จงโก–ปากช่อง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว66.483 กิโลเมตร (41.311 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถนนสุรนารายณ์ ในอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 
ปลายทางทิศใต้ถนนมิตรภาพสายเก่า ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2247 สายจงโก–ปากช่อง เป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางทั้งหมด 66.483 กิโลเมตร แบ่งเส้นทางออกเป็น 2 ช่วง เส้นทางช่วงแรกเริ่มจากถนนสุรนารายณ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205) ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ข้ามทางรถไฟสายชุมทางแก่งคอย–ชุมทางบัวใหญ่ จากนั้นจึงข้ามคลองลำสนธิเข้าสู่เส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลซับสมบูรณ์ และตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล ผ่านตำบลซับตะเคียน จากนั้นจึงกลับเข้าสู่เขตอำเภอลำสนธิอีกครั้ง ผ่านตำบลเขาน้อย สิ้นสุดเส้นทางช่วงแรกบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256 ที่บ้านเขาน้อย โดยใช้เส้นทางร่วมกันเป็นระยะทางทั้งหมด 180 เมตร จึงเริ่มต้นเส้นทางช่วงที่ 2 จากนั้นจึงข้ามห้วยแห้งเข้าสู่เขตตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผ่านตำบลลำพญากลาง ตัดกับทางหลวงชนบท สบ.4005 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2224 ที่บ้านซับน้อยเหนือ จากนั้นจึงข้ามคลองเข้าสู่เขตตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ข้ามทางรถไฟสายชุมทางแก่งคอย–ชุมทางถนนจิระ สิ้นสุดเส้นทางช่วงที่ 2 บนถนนมิตรภาพสายเก่า ตำบลปากช่อง เส้นทางในเขตจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีดูแลโดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ส่วนเส้นทางในเขตจังหวัดนครราชสีมาดูแลโดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2