เทศบาลตำบลห้วยแถลง

พิกัด: 14°59′35″N 102°38′09″E / 14.992928°N 102.635806°E / 14.992928; 102.635806
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลห้วยแถลง
ทต.ห้วยแถลงตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ทต.ห้วยแถลง
ทต.ห้วยแถลง
พิกัด: 14°59′35″N 102°38′09″E / 14.992928°N 102.635806°E / 14.992928; 102.635806
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอห้วยแถลง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีประจักษ์ สิทธิการ
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.13 ตร.กม. (0.82 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2553)
 • ทั้งหมด3,572 คน
 • ความหนาแน่น1,468 คน/ตร.กม. (3,800 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05301601
ที่อยู่
สำนักงาน
เทศบาลตำบลห้วยแถลง 581 หมู่ที่1 ถนนประชาชื่น ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
โทรศัพท์0 4439 1421
เว็บไซต์www.huaithalaengcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ห้วยแถลง เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล เรียกว่า สุขาภิบาลห้วยแถลง จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลพุทธศักราช 2542 จัดตั้งเทศบาลตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลห้วยแถลงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลห้วยแถลง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลห้วยแถลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมาระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2.13 ตารางกิโลเมตร ( 1,331.25 ไร่) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลห้วยแถลง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ไม่มีภูเขา

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลห้วยแถลง แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

 • บ้านห้วยแถลง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแถลง
 • บ้านป่าเพ็ด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแถลง
 • บ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแถลง
 • บ้านเพชรมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแถลง
 • บ้านสุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลทับสวาย

และปัจจุบันมีการแบ่งชุมชนทั้งหมด 8 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนห้วยแถลงสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแถลง
 • ชุมชนห้วยแถลงสานสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแถลง
 • ชุมชนหลังตลาด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแถลง
 • ชุมชนป่าเพ็ด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแถลง
 • ชุมชนเพชรเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแถลง
 • ชุมชนไทยอารีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแถลง
 • ชุมชนเพชรมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแถลง
 • ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลทับสวาย

มีหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค 9 หน่วยงาน ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง สัสดีอำเภอห้วยแถลง , สำนักงานสรรพากรอำเภอห้วยแถลง, สำนักงานที่ดินอำเภอห้วยแถลง, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง, สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง, สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยแถลง, โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย, โรงพยาบาลห้วยแถลง[2]

อ้างอิง[แก้]