ตำบลหนองบุนนาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลหนองบุนนาก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong Bunnak
ตำบลหนองบุนนากตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลหนองบุนนาก
ตำบลหนองบุนนาก
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลหนองบุนนากตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลหนองบุนนาก
ตำบลหนองบุนนาก
ตำบลหนองบุนนาก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลหนองบุนนากตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลหนองบุนนาก
ตำบลหนองบุนนาก
ตำบลหนองบุนนาก (ประเทศไทย)
พิกัด: 14°41′44″N 102°27′06″E / 14.695547°N 102.451786°E / 14.695547; 102.451786
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอหนองบุญมาก
พื้นที่
 • ทั้งหมด101.29 ตร.กม. (39.11 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด10,670 คน
 • ความหนาแน่น110 คน/ตร.กม. (270 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30410
รหัสภูมิศาสตร์302201
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอหนองบุญมาก
การปกครอง
 • นายกนายยงยุทธ ยอดยิ่งยง
รหัส อปท.06302207
ที่อยู่ที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
เว็บไซต์www.nongbunnak.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย


ตำบลหนองบุนนาก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ทั้งพื้นที่ของตำบลบริหารโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก

ประวัติ[แก้]

บริเวณตำบลหนองบุนนากในสมัยก่อน มีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อ ต้นบุนนาก เกิดอยู่บริเวณหนองน้ำขนาดใหญ่ ต่อมาจึงเรียกว่าหนองบุนนาก เมื่อก่อนขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลสารภี อำเภอโชคชัย และต่อมาได้แยกเขตการปกครองเป็นกิ่งอำเภอหนองบุนนาก ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอหนองบุนนาก และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอหนองบุญมาก โดยมีนายสว่าง เป็นกำนันประจำตำบลคนแรก ต่อมาได้แยกการเขตการปกครองเป็นตำบลหนองบุนนาก มีนายทองขาว ประสาทไทย เป็นกำนันประจำตำบลหนองบุนนากคนแรก เดิมมีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่ ต่อมาได้แยกหมู่บ้านเพื่อเป็นการสะดวกต่อการปกครอง ปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งหมด 17 หมู่

อาณาเขต[แก้]

หมู่บ้าน[แก้]

ตำบลหนองบุนนากแบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านหนองบุนนาก
 • หมู่ที่ 2 บ้านโคกพลวง
 • หมู่ที่ 3 บ้านสระคล้า
 • หมู่ที่ 4 บ้านหัวทำนบ
 • หมู่ที่ 5 บ้านปลักข่อย
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองบุนนาก
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองยายเทียม
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร
 • หมู่ที่ 9 บ้านยุบใหญ่
 • หมู่ที่ 10 บ้านสว่างพัฒนา
 • หมู่ที่ 11 บ้านซับตะคร้อ
 • หมู่ที่ 12 บ้านรุ่งเรือง
 • หมู่ที่ 13 บ้านหนองหว้า
 • หมู่ที่ 14 บ้านแสนสุข
 • หมู่ที่ 15 บ้านเกษมสุข
 • หมู่ที่ 16 บ้านหนองจานพัฒนา
 • หมู่ที่ 17 บ้านหนองรังกา

ศาสนสถาน[แก้]

ประชาชนในตำบลหนองบุนนากส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 10 แห่ง คือ

 • สำนักสงฆ์บ้านโคกพลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 2
 • สำนักสงฆ์บ้านสระคล้า ตั้งอยู่ที่ บ้านสระคล้า หมู่ที่ 3
 • วัดบ้านหัวทำนบ ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 4
 • วัดบ้านหนองยายเทียม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7
 • สำนักสงฆ์บ้านหนองไทร ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 8
 • สำนักสงฆ์ วัดป่าเมตตาธรรม ตั้งอยู่ที่ บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9
 • วัดซับอุดมธรรม ตั้งอยู่ที่ บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ 11
 • สำนักสงฆ์บ้านหนองหว้า ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13
 • วัดแสนสุขสันติธรรม ตั้งอยู่ที่ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 14
 • วัดบ้านหนองบุนนาก ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองจานพัฒนา หมู่ที่ 16

การสาธารณสุข[แก้]

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทำนบ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านสว่างพัฒนา
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจานพัฒนา ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านหนองจานพัฒนา

การคมนาคม[แก้]

เมื่อเดินทางโดยรถยนต์ ตำบลหนองบุนนากอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 70 กิโลเมตร และอยู่ห่างกรุงเทพมหานครประมาณ 290 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

การศึกษา[แก้]

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง คือ

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก หมู่ที่ 16
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก บ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7 ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ โรงเรียนเทียมนครวิทยา หมู่ที่ 7
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9 ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินสาธารณะ บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 9

มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา (ที่ทำการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6) จำนวน 1 โรงเรียน คือ

 • โรงเรียนบ้านหนองไทร

และโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 3 โรงเรียน คือ

 • โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
 • โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
 • โรงเรียนเทียมนครวิทยา

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย