เทศบาลตำบลโนนสูง (จังหวัดนครราชสีมา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลโนนสูง
ถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
ถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนสูง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด12.95 ตร.กม. (5.00 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด9,770 คน
 • ความหนาแน่น754.40 คน/ตร.กม. (1,953.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05301003
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง เลขที่ 145 ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์0 4437 9270
เว็บไซต์www.nonsung.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลโนนสูง เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

  • พ.ศ. 2475 หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลได้จัดตั้งเทศบาลขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยทุกจังหวัด ในจังหวัดนครราชสีมา ทางราชการมีความประสงค์จะจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ แต่ในระยะนั้นได้เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ จึงไม่สามารถจัดตั้งเทศบาลเมืองที่อำเภอบัวใหญ่ได้ ทางราชการจึงได้พิจารณาเห็นว่าอำเภอโนนสูงมีชุมชนหนาแน่น ซึ่งเรียกกันว่าอำเภอกลาง จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลโนนสูงทั้งตำบลขึ้นเป็น เทศบาลตำบลโนนสูง (อาณาเขตครอบคลุมตำบลหลุมข้าวและตำบลธารประสาทในปัจจุบัน)
  • วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2480 โดยขุนเกษมสิมารักษ์ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก มีเนื้อที่ทั้งหมด 83.63 ตารางกิโลเมตร โดยได้อาศัยสโมสรข้าราชการอำเภอโนนสูง (หลังเดิมรื้อแล้ว) เป็นที่ทำงาน ต่อมาจึงได้สร้างอาคารไม้ชั้นเดียวขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลเอง (อาคารหลังเดิม) เมื่อ พ.ศ. 2484
  • พ.ศ. 2512 เป็นเวลา 38 ปี ตัวอาคารสำนักงานหลังเดิมผุพังและทรุด ไม่สามรถจะปรับปรุงแก้ไข ให้แข็งแรงและสง่างามได้ จึงได้ขอกู้เงิน ก.ส.ท. จำนวน 650,000 บาท
  • พ.ศ. 2513 จึงได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 2513 และเทศบาลได้ตั้งงบประมาณสมทบอีก 60,000 บาท ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเป็นอาคารตึก 2 ชั้น หลังคาทรงไทยตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ
  • พ.ศ. 2514 อาคารหลังดังกล่าวจึงแล้วเสร็จ ซึ่งก็คือ อาคารสำนักงานหลังปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลตำบลโนนสูง ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 36 กิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

สถานการศึกษาในเขตเทศบาล[แก้]

สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง[แก้]

สังกัดอื่นๆ[แก้]

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากร ณ มกราคม พ.ศ. 2557 จำนวนทั้งสิ้น 9,868 คน แยกเป็นชาย 4,760 คน หญิง 5,108 คน[1]

ศาสนา[แก้]

มีจำนวนวัด 4 วัด

  1. วัดโนนแต้ว
  2. วัดบัว
  3. วัดใหม่สุนทร
  4. วัดโนนหมัน

อ้างอิง[แก้]

  1. http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php สถิติจำนวนประชากรและบ้าน