ตำบลห้วยบง (อำเภอด่านขุนทด)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลห้วยบง

พิกัดภูมิศาสตร์: 17.61891° 100.18991°

ข้อมูลทั่วไป
อำเภอ ด่านขุนทด
จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30210
การปกครอง
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 200.97 ตร.กม.(125,605 ไร่)
ประชากร 9735 คน

ตำบลห้วยบง หรือ ห้วยบง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยแยกออกจากตำบลหินดาดเมื่อ 30 สิงหาคม 2526

โดยมีหมู่บ้านตอนแรก 9 หมู่บ้าน

 • หมูที่ 1 บ้านห้วยบง ตำบลห้วยบง เดิม คือ หมู่ที่ 18 ตำบลหินดาด
 • หมูที่ 2 บ้านหนองกราดน้อย ตำบลห้วยบง เดิม คือ หมู่ที่ 12 ตำบลหินดาด
 • หมูที่ 3 บ้านป่ารังงาม ตำบลห้วยบง เดิม คือ หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาด
 • หมูที่ 4 บ้านศิลาร่วมสามัคคี ตำบลห้วยบง เดิม คือ หมู่ที่ 16 ตำบลหินดาด
 • หมูที่ 5 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลห้วยบง เดิม คือ หมู่ที่ 19 ตำบลหินดาด
 • หมูที่ 6 บ้านซับพลู ตำบลห้วยบง เดิม คือ หมู่ที่ 10 ตำบลหินดาด
 • หมูที่ 7 บ้านซับยาง ตำบลห้วยบง เดิม คือ หมู่ที่ 17 ตำบลหินดาด
 • หมูที่ 8 บ้านหนองใหญ่ ตำบลห้วยบง เดิม คือ หมู่ที่ 15 ตำบลหินดาด
 • หมูที่ 9 บ้านหินเพิง ตำบลห้วยบง เดิม คือ หมู่ที่ 11 ตำบลหินดาด [1]


ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท มีวัด 17 แห่ง และ โรงเรียนระดับพื้นฐาน 9 โรง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรง มีโรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง มีเส้นทางคมนาคมหลักคือ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256) ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น หมู่ที่ 15 หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

การปกครอง[แก้]

ปัจจุบันตำบลห้วยบงแบ่งการปกครองออกเป็น 25 หมู่ คือ

 1. บ้านห้วยบง
 2. บ้านหนองกราดน้อย
 3. บ้านป่ารังงาม
 4. บ้านศิลาร่วมสามัคคี
 5. บ้านน้อยพัฒนา
 6. บ้านซับพลู
 7. บ้านซับยาง
 8. บ้านหนองใหญ่
 9. บ้านหินเพิง
 10. บ้านภูผาทอง
 11. บ้านวังผาแดง
 12. บ้านเสาร์ห้า
 13. บ้านไทยสงบ
 1. บ้านซับพลูน้อย
 2. บ้านทรัพย์สมบูรณ์
 3. บ้านซับไทร
 4. บ้านถ้ำเต่า
 5. บ้านวังไทรงาม
 6. บ้านโนนสะอาด
 7. บ้านโปร่งใหญ่
 8. บ้านซับน้ำเย็น
 9. บ้านมอสุวรรณ
 10. บ้านซับสนุ่น
 11. บ้านห้วยโปร่ง
 12. บ้านซับเจริญ
ข้อมูลหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ชั้น ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจาก
ตัวตำบล (กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
หลังคาเรือน ประชากร
ชาย หญิง รวม
1
บ้านห้วยบง
- 1 2499 160 - - -
1
บ้านหนองกราดน้อย
- 5 2502 191 - - -
1
บ้านป่ารังงาม
- 8 2472 109 - - -
1
บ้านศิลาร่วมสามัคคี
- 13 2472 107 - - -
1
บ้านน้อยพัฒนา
- 4 2488 85 - - -
1
บ้านซับพลู
- 11 2472 155 - - -
1
บ้านซับยาง
- 15 2488 98 - - -
1
บ้านหนองใหญ่
- 19 2472 153 - - -
1
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
- 0 2516 104 - - -
2
บ้านหินเพิง
- 25 2488 63 - - -
2
บ้านภูผาทอง
- 11 2502 66 - - -
2
บ้านวังผาแดง
- 10.5 2502 89 - - -
2
บ้านเสาร์ห้า
- 5.5 2502 51 - - -
2
บ้านไทยสงบ
- 20 2516 73 - - -
2
บ้านซับพลูน้อย
- 8 2516 78 - - -
2
บ้านซับไทร
- 10 2516 78 - - -
2
บ้านถ้ำเต่า
- 6.5 2516 68 - - -
2
บ้านวังไทรงาม
- 25.6 2519 61 - - -
2
บ้านโนนสะอาด
- 12 2519 56 - - -
2
บ้านโปร่งใหญ่
- 2 2527 97 - - -
2
บ้านซับน้ำเย็น
- 17 2527 38 - - -
2
บ้านมอสุวรรณ
- 9 2532 63 - - -
2
บ้านซับสนุ่น
- 10 2536 76 - - -
2
บ้านห้วยโปร่ง
- 14 2540 50 - - -
2
บ้านซับเจริญ
- 12 2545 49 - - -

ความปลอดภัย[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรหินดาด
 • ป้อมตำรวจห้วยบง
 • ป้อมตำรวจหนองใหญ่

สาธารณสุข[แก้]

 • สถานีอนามัยห้วยบง
 • สถานีอนามัยซับพลู
 • สถานีอนามัยหนองใหญ่

สถานศึกษา[แก้]

โรงเรียนประถม[แก้]

โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส[แก้]

โรงเรียนมัธยม[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]


ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโชคชัย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (141 ง): 3100–3106. 30 สิงหาคม 2526.
ตำบลในอำเภอด่านขุนทด

ตำบลกุดพิมานตำบลด่านขุนทดตำบลด่านนอกตำบลด่านในตำบลตะเคียนตำบลโนนเมืองพัฒนาตำบลบ้านเก่าตำบลบ้านแปรงตำบลพันชนะตำบลสระจระเข้ตำบลหินดาดตำบลหนองกราดตำบลหนองไทรตำบลหนองบัวตะเกียดตำบลหนองบัวละครตำบลห้วยบง