เทศบาลตำบลตลาดแค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลตลาดแค
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนสูง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด6.89 ตร.กม. (2.66 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด3,531 คน
 • ความหนาแน่น512.48 คน/ตร.กม. (1,327.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05301001
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 329 หมู่ 12 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420
โทรศัพท์0-4491-7009
โทรสาร0-4491-7010
เว็บไซต์taladkae.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลตลาดแค เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งใน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2514 สุขาภิบาลตลาดแค จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 หน้า 1791 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2514
 • วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลตลาดแค ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลตลาดแค ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 49.5 กิโลเมตร

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท และองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น อำเภอคง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลตลาดแค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านสำโรงมีชุมชน คือ
  • ชุมชนสำโรงตะวันออก
  • ชุมชนสำโรงตะวันตก
 • หมู่ที่ 2 บ้านตลาดแค มี 2 ชุมชน คือ
  • ชุมชนตลาดแค
  • ชุมชนชาววัง
 • หมู่ที่ 4 บ้านตะขบ มี 1 ชุมชน คือ
  • ชุมชนตะขบ
 • หมู่ที่ 11 บ้านสระแทด มี 1 ชุมชน คือ
  • ชุมชนสระแทด
 • หมู่ที่ 12 บ้านสามแยกตลาดแค มี 2 ชุมชน คือ
  • ชุมชนโนนหนามแดง
  • ชุมชนโนนพิมาน
 • หมู่ที่ 15 บ้านตลาดแคตะวันออก มี 2 ชุมชน คือ
  • ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ
  • ตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้[2]

สถานการศึกษาในเขตเทศบาล[แก้]

สังกัดเทศบาลตำบลตลาดแค[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลตลาดแค

สังกัดอื่น ๆ[แก้]

 • โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
 • โรงเรียนอนุบาลตลาดแค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากร ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 จำนวนทั้งสิ้น 3,608 คน แยกเป็นชาย 1,738 คน หญิง 1,870 คน

อ้างอิง[แก้]