เทศบาลตำบลเมืองคง (จังหวัดนครราชสีมา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลเมืองคง
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอคง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีอดุลย์ ปาทาน
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.155 ตร.กม. (0.446 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด2,313 คน
 • ความหนาแน่น2,002.60 คน/ตร.กม. (5,186.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05300402
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ถนนตระกูลสุข ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์4445-9077
เว็บไซต์www.muangkhong.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลเมืองคง เป็นเทศบาลในเขตอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเมืองคง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลเมืองคงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะห่างจากตัวจังหวัด โดยทางรถยนต์ 79 กิโลเมตร และทางรถไฟ 69 กิโลเมตร เทศบาลตำบลเมืองคงเป็นพื้นที่ราบตั้งอยู่ตอนกลางของอำเภอคง มีขนาดพื้นที่ 1.155 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลเมืองคง และเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอคง มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

  • บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1
  • บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 3
  • บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7
  • บ้านกุดรัง หมู่ที่ 8
  • บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ 11

รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 1.155 ตารางกิโลเมตร

  • ด้านทิศเหนือ เริ่มจากหลักเขตที่ 1 ซึ่งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟ สายนครราชสีมา -หนองคาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง 500 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟเป็นระยะทาง 700 เมตร สิ้นสุดหลักเขตที่ 2
  • ด้านทิศตะวันออก เริ่มจากหลักเขตที่ 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นแนวขนานกับทางรถไฟ เป็นระยะทาง 1,650 เมตร สิ้นสุดหลักเขตที่ 3
  • ด้านทิศใต้ เริ่มจากหลักเขตที่ 3 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นแนวเส้นตั้งฉากกับทางรถไฟ เป็นระยะทาง 700 เมตร สิ้นสุดหลักเขตที่ 4
  • ด้านทิศตะวันตก เริ่มจากหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนานกับทางรถไฟ เป็นระยะทาง 1,650 เมตร สิ้นสุดหลักเขตที่ 1

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้น มีความลาดเทจากทางทิศตะวันออก เป็นที่ดอนสลับที่นา ที่ราบลุ่มบริเวณลำสะแทด ด้านทิศตะวันตกของอำเภอ พื้นที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำประมาณ 200 เมตร

ประชากร[แก้]

มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,313 คน แยกเป็นชาย 1,114 คน หญิง 1,199 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 2,002.60 คนต่อตารางกิโลเมตร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]