เทศบาลตำบลด่านเกวียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลด่านเกวียน
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโชคชัย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีฝน คงศักดิ์ตระกูล
พื้นที่
 • ทั้งหมด10.17 ตร.กม. (3.93 ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05300702
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนมิตรภาพ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลด่านเกวียน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เดิมมีชื่อเรียกว่า "สุขาภิบาลด่านเกวียน" ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลด่านเกวียนในปี พ.ศ. 2542

ประวัติ[แก้]

เดิมเป็นหมู่บ้านในตำบลท่าด่าน และได้รับการแต่งตั้งเป็นตำบลด่านเกวียนเมื่อ พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2542 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเทศบาลตำบลด่านเกวียน สมควรให้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลด่านเกวียน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2526 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ก็ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลด่านเกวียน

ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลด่านเกวียนครอบคลุมพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ชุมชนภายในเขตเทศบาลจำนวน 16 ชุมชน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ดินเหนียวที่มีลักษณะพิเศษคือจะแร่เหล็กผสมอยู่ด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับนำมาใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

  • อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ด่านเกวียน, อบต.หนองบัวศาลา
  • อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ อบต. ท่าอ่าง
  • อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ด่านเกวียน, อบต.ท่าอ่าง
  • อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ด่านเกวียน, อบต.ท่าอ่าง

สภาพทั่วไปและการคมนาคมขนส่ง[แก้]

ภายในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน มีสถานประกอบพาณิชย์ มีกิจการสถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง ตลาดสด 1 แห่ง

  • ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (ถนนราชสีมา-โชคชัย) และถนนภายในเขตเทศบาล มีลำน้ำมูลเป็นลำน้ำสายหลักที่ใช้ในการบริโภค และประกอบอาชีพ

อาชีพ[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คือ ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นหลัก รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ปศุสัตว์และเกษตรกรรม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]