เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอขามสะแกแสง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีประสาท วัชระสุขโพธิ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด3.11 ตร.กม. (1.20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2551)
 • ทั้งหมด5,480 คน
 • ความหนาแน่น740 คน/ตร.กม. (1,900 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.3011
ที่อยู่
สำนักงาน
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
โทรศัพท์0 4438 5066
โทรสาร0 4438 3362
เว็บไซต์www.kham-saengcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ขามสะแกแสง เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลพื้นฐาน[แก้]

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากเมืองนครราชสีมา ประมาณ 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ 3.11 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,946 ไร่ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 4 หมู่บ้าน และมีประชากรทั้งสิ้น 5,480 คน โดยแบ่งพื้นที่ เป็น 2 ส่วนดังนี้[ต้องการอ้างอิง]

ส่วนที่ 1[แก้]

ประกอบด้วยหมู่ 1, 2, 3 และ 6 สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่านคือ ลำปรุ ลำบริบูรณ์ ลำตะกุด และคลองตาเมืองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นไหลผ่าน และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการดำรงชีพของราษฎร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสีมุม ตำบลพลกรัง และตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่ และ ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 2[แก้]

ประกอบด้วยหมู่ 1 2 3 และ 13

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]