ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลวังกะทะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลวังกะทะ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Wang Katha
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอปากช่อง
พื้นที่[ต้องการอ้างอิง]
 • ทั้งหมด144 ตร.กม. (56 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด9,625 คน
 • ความหนาแน่น66.84 คน/ตร.กม. (173.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30130
รหัสภูมิศาสตร์302104
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอปากช่อง
การปกครอง
 • นายกสุนทรา พอควร
รหัส อปท.06302114
ที่อยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ หมู่ 4 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์0 44 760 412
โทรสาร0 44 760 412
เว็บไซต์www.wangkata.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

วังกะทะ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ภูมิศาสตร์

[แก้]

สภาพภูมิประเทศของตำบลวังกะทะ มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มเป็นช่วง ๆ โดยมีลักษณะของดินส่วนใหญ่พื้นที่เป็นดินร่วน และในบางพื้นที่เป็นดินเหนียวและดินลูกรัง ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไร่ พืชเศรษฐกิจของตำบลได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย สวนผลไม้ ผักปลอดสารพิษ และยางพารา

อาณาเขต

[แก้]

ประวัติ

[แก้]

ตำบลวังกะทะเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 89,096.2 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคกลาง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และภาคอีสาน เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเหนือ เช่น จังหวัดกำแพงเพชร และประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ตำบลวังกะทะแยกออกจากตำบลหนองสาหร่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2520 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2520

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก

หมู่บ้าน

[แก้]

ตำบลวังกะทะมีทั้งหมด 24 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านป่าไผ่แดง
 2. บ้านหนองขี้ตุ่น
 3. บ้านคลองมะค่าหิน
 4. บ้านวังกะทะ
 5. บ้านหนองขวาง
 6. บ้านวังตะเคียนทอง
 7. บ้านคลองป่าหมู
 8. บ้านคลองอีเฒ่า
 9. บ้านวังกะโล่
 10. บ้านเขาแก้ว
 11. บ้านซับสำราญ
 12. บ้านโป่งกระทิง
 13. บ้านหนองสองห้อง
 14. บ้านดอนสว่าง
 15. บ้านคลองพลู
 16. หนองนกกระเต็น
 17. บ้านป่าตะเคียน
 18. บ้านป่ากล้วย
 19. บ้านเทพนิมิต
 20. บ้านโนนทอง
 21. บ้านยางบ่องสามัคคี
 22. บ้านเพิ่มสมบัติ
 23. บ้านคลองไทร
 24. บ้านเฉลิมพัฒนา

อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]