ตำบลหัวทะเล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลหัวทะเล
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Hua Thale
ตำบลหัวทะเลตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลหัวทะเล
ตำบลหัวทะเล
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลหัวทะเลตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลหัวทะเล
ตำบลหัวทะเล
ตำบลหัวทะเล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลหัวทะเลตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลหัวทะเล
ตำบลหัวทะเล
ตำบลหัวทะเล (ประเทศไทย)
พิกัด: 14°57′49″N 102°07′33″E / 14.963705°N 102.125811°E / 14.963705; 102.125811
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด15.59 ตร.กม. (6.02 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด27,729 คน
 • ความหนาแน่น1,778.64 คน/ตร.กม. (4,606.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30000
รหัสภูมิศาสตร์300111
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลหัวทะเล
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีเอกภพ โตมรศักดิ์
รหัส อปท.05300104
ที่อยู่
สำนักงาน
1555 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลหัวทะเล เป็นตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของ เทศบาลตำบลหัวทะเล

ประวัติเทศบาล[แก้]

เทศบาลตำบลหัวทะเล เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ซึ่งประกาศเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่สอง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศให้เป็น อบต.ชั้น 5 (ซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ 1-3 ล้านบาท) และต่อมาได้มีการประกาศ ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2540 ให้เลื่อนฐานะเป็น อบต. ชั้น 2 (ซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ 12-20 ล้านบาท) ปัจจุบันนี้ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 (จัดตั้งพร้อมกับ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม)

ที่ตั้ง[แก้]

ตำบลหัวทะเล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 6 กิโลเมตร ตำบลหัวทะเล มีเนื้อที่โดยประมาณ 15.59 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

หมู่บ้านและชุมชน[แก้]

หมู่บ้าน[แก้]

เทศบาลตำบลหัวทะเลมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านหัวทะเล
 • หมู่ที่ 2 บ้านดอนขวาง
 • หมู่ที่ 3 บ้านโนนฝรั่ง
 • หมู่ที่ 4 (บ้านหนองสองห้อง บ.มรกตแลนด์ บ.ไพฑูรย์แลนด์,บ.สวนเรือนไม้,บ.วรการ 2)
 • หมู่ที่ 5 บ้านพะไล
 • หมู่ที่ 6 บ้านพะไล
 • หมู่ที่ 7 บ้านหัวถนน
 • หมู่ที่ 8 บ้านข่อยงาม
 • หมู่ที่ 9 บ้านท่ากระสังข์
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้องเหนือ
 • หมู่ที่ 11 (บ้านบุญนิมิต บ.อยู่สบาย,บ.วรการ 4,5,8,พาราไดซ์)
 • หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งทะเลร่วมใจ

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลหัวทะเลมีทั้งหมด 17 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนที่ 1 ชุมชนหัวทะเล
 • ชุมชนที่ 2 ชุมชนรุ่งอรุณ
 • ชุมชนที่ 3 ชุมชนบึงทะเล
 • ชุมชนที่ 4 ชุมชนดอนขวาง
 • ชุมชนที่ 5 ชุมชนบ้านหัวถนน
 • ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านข่อยงาม
 • ชุมชนที่ 7 ชุมชนบ้านท่ากระสังข์
 • ชุมชนที่ 8 ชุมชนพะไลพัฒนา
 • ชุมชนที่ 9 ชุมชนพะไลสามัคคี
 • ชุมชนที่ 10 ชุมชนจตุรมิตร
 • ชุมชนที่ 11 ชุมชนวรการ 4,5
 • ชุมชนที่ 12 ชุมชนบุญนิมิต
 • ชุมชนที่ 13 ชุมชนสองห้องลมเย็นสามัคคี
 • ชุมชนที่ 14 ชุมชนราชดำริ
 • ชุมชนที่ 15 ชุมชนหนองสองห้องเหนือ
 • ชุมชนที่ 16 ชุมชนโนนฝรั่ง
 • ชุมชนที่ 17 ชุมชนทุ่งทะเลร่วมใจ

สถานศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

สถานศึกษา[แก้]

 • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง
  • ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
  • ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบุญวัฒนา (โรงเรียนสหศึกษาประจำจังหวัด)

เอกชน[แก้]

 • โรงเรียนมารีย์รักษ์ (อนุบาล-ประถมปีที่ 6)

วัด[แก้]

วัดในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล ทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้

 • วัดป่าศรัทธารวม
 • วัดดอนขวาง
 • วัดตะคองเก่า
 • วัดพะไล
 • วัดหนองสองห้อง

อ้างอิง[แก้]

 1. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย