โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
(จิรประวัติ) นครสวรรค์

(เดิมชื่อ จิรประวัติวิทยาคม)

ตรา รร 2.jpg
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
160 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suankularb Wittayalai (Jiraphawat) Nakhon Sawan School
อักษรย่อ ส.ก.จ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสววรค์ ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย
สถาปนา 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สี ██████ ชมพู - ฟ้า
เพลง เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ดอกไม้ กุหลาบพันธุ์จุฬาลงกรณ์
เว็บไซต์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (อังกฤษ: Suankularb Wittayalai (Jiraprawat) Nakornsawan School) (อักษรย่อ: ส.ก.จ., S.K.J.) เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (สวนจิรประวัติ) เป็นหนึ่งในสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้ง 11 สวน โดยบริหารจัดการภายใต้ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ ทั้งยังมีกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ และงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี สวนกุหลาบสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยแต่ละโรงเรียนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

ประวัติ[แก้]

เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกองทัพบก โดยมีมณฑลทหารบกที่ 4 ดูแลและบริหาร ทั้งนี้ เนื่องจากต้องการให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรหลานทหารในค่ายจิรประวัติ โดยทำการสอนที่บ้านพักนายทหารระดับเสนาธิการ ต่อมาได้ขยายกิจการโดยจัดทำเป็นโรงเรียนเปิดทำการสอน ณ บริเวณที่ตั้งวิหารหลวงพ่อขาวในปัจจุบัน (ใกล้บ้านพักผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ในปัจจุบัน) โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนทหารสงเคราะห์ เปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา แต่การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากอยู่ในภาวะสงครามโลก ครั้งที่ 2

เมื่อสิ้นสุดสงครามโลก ได้ย้ายกิจการโรงเรียนมาตั้งที่แห่งใหม่เพราะมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ตามความต้องการของชุมชน โดยใช้ที่ตั้ง ณ แผนกการฝึกกำลังสำรองในปัจจุบัน(ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31) ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ให้อยู่ในความดูแล มณฑลทหารบกที่ 4 โดยให้สวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 4 เป็นผู้บริหาร และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม ตามชื่อค่ายจิรประวัติ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบสหศึกษา นักเรียนชายและหญิงใส่เสื้อสีขาว กระโปรงและกางเกงเป็นสีเขียวทหาร ปักอักษรย่อ จ.ป.

จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช

ปี พ.ศ. 2517 พลตรีเยี่ยม อินทรกำแหง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 4 (ยศและตำแหน่งขณะนั้น) มีความประสงค์จะให้โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างสมบูรณ์ เพราะมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมมาก จึงได้โอนกิจการโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม จากบกองทัพบกไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสายยนต์ เอี่ยมประสงค์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ซึ่งยังคงใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม แต่เปลี่ยนสีกางเกงและกระโปรงเป็นสีดำ นักเรียนปักอักษรย่อ จ.ว. เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และให้ลดชั้นประถมศึกษาไปทุกปี จนเหลือเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยทำการมอบโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2517 มี นายสำเนาว์ สินาคม เป็นผู้ประสานงาน นายประจวบ คำบุญรัตน์ เป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ ต่อมากองทัพบกได้มอบที่ดินให้กับโรงเรียน จำนวน 100 ไร่ โดยใช้เป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน (เดิมคือสนามม้า) ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมี พระราชประสงค์ให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างทั่วถึง โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม ในสมัยของ ดร.กอบกิจ ส่งศิริ จึงขอเข้าเป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ในลำดับที่ 9 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ทั้งนี้ ได้มองเห็นความเชื่อมต่ออันเป็นรากเหง้าทางการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะแม้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาทับทิม ก็ทรงเคยศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ ตามปรากฏหลักฐานเลขประจำพระองค์ 001 และทรงเป็น 1 ใน 18 ศิษย์เก่าดีเด่นสวนกุหลาบวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานบรมราชานุญาตประกาศชื่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติประวัติอย่างยิ่งต่อพสกนิกรชาวนครสวรรค์ อย่างหาที่สุดมิได้

รายนามผู้บริหาร[แก้]

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม[แก้]

ลำดับ รายนาม ฐานะ ตำรงตำแหน่ง
1 นายสายยนต์ เอี่ยมประสงค์ อาจารย์ใหญ่ 22 พ.ค. 2517 - 3 ก.พ. 2525
ผู้อำนวยการ 3 ก.พ. 2525- 24 ก.พ.2529
2 นายเขจร เปรมจิตต์ ผู้อำนวยการ 12 พ.ย. 2529 - 30 ก.ย. 2529
3 นายธำรง แพรนิมิต ผู้อำนวยการ 28 พ.ย. 2531 - 1 ต.ค. 2535
4 นายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2536 -2 2 มิ.ย. 2537
5 นายวิจารณ์ ภักดีรัตน์ ผู้อำนวยการ 29 มิ.ย. 2537 - 30 ก.ย. 2531
6 นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล ผู้อำนวยการ 19 ม.ค.2 540 - 27 ก.ย. 2543
7 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการ 27 ก.พ. 2543 - 1 พ.ค. 2546
8 นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา ผู้อำนวยการ 1 พ.ค. 2546 - 17 มี.ค. 2548
9 ดร.กอบกิจ ส่งศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 18 มี.ค. 2548 - 10 ต.ค. 2550

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์[แก้]

ลำดับ รายนาม ฐานะ ตำรงตำแหน่ง
1 นายหิรัญ สถาพร ผู้อำนวยการ 18 ม.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2554
2 นายประมวล อ่วมงาม ผู้อำนวยการ 10 ธ.ค. 2554 - 31 พ.ค. 2556
3 นายนภางค์พงศ์ เปรมจิตต์ ผู้อำนวยการ 6 ธ.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558
4 นางสาวอร่าม วัฒนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2558 - 13 ต.ค. 2559
5 นายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการ 14 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • คติพจน์ :“สุวิชาโน ภวํ โหติ” แปลว่า “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”
  • คติประจำใจ : "เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง" คือลูกสวนกุหลาบ
  • สีประจำโรงเรียน : "ชมพู - ฟ้า"
  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกกุหลาบพันธุ์จุฬาลงกรณ์
  • ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติใช้ตรานี้ เมื่อ พ.ศ. 2475มีลักษณะดังนี้เป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัดดินสอปากกาคั่นอยู่ หน้าปกหนังสือมีพระเกี้ยวยอดหรือจุลมงกุฏ และอักษรย่อ จ.ป.ร. ด้านขวามีช่อดอกกุหลาบ มุมซ้ายล่างมีริบบิ้นผูกช่อดอกกุหลาบ ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า "โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ" ด้านบนปรากฏมีปรัชญาและคติพจน์ "สุวิชาโน ภวํ โหติ" ด้านล่างมีคำแปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"

สถาบันสวนกุหลาบ[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ “สวนกุหลาบวิทยาลัย” ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งหมด 11 แห่ง มีการสร้างพันธกิจสำคัญร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการขององค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ สร้างบรรทัดฐานการเรียนการสอนทั้ง 11 สวนไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่

ดูเพิ่ม[แก้]