แม่น้ำแควน้อย (จังหวัดพิษณุโลก)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แม่น้ำแควน้อย
แม่น้ำ
ประเทศ ประเทศไทย
จังหวัด พิษณุโลก
แม่น้ำสาขา
 - ขวา ลำน้ำเฟื้อ, ห้วยออกสิงห์, ลำน้ำคาน, ห้วยน้ำคบ, ลำน้ำภาค, ลำคลองท่าทอง, ลำคลองโปร่งนก
ต้นกำเนิด ทิวเขาของหลวงพระบาง ทิวเขาเพชรบูรณ์
 - ตำแหน่ง ชาติตระการ นครไทย, อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย, จังหวัดพิษณุโลก, ประเทศไทย
ปากแม่น้ำ บรรจบกับแม่น้ำน่าน
 - ตำแหน่ง ปากโทก, อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก, ประเทศไทย
ความยาว 185 km (115 mi)

แม่น้ำแควน้อย มีต้นกำเนิดจากเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิษณุโลก มีต้นน้ำอยู่ในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก[1] เป็นกลุ่มภูเขาในทิวเขาของหลวงพระบางและทิวเขาเพชรบูรณ์ ภูเขาที่เป็นต้นน้ำ ได้แก่ ภูไก่ห้อย ภูขัด ไหลลงมาในแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านที่ราบหุบเขาแควน้อยซึ่งเป็นหุบเขาแคบ ๆ ทางตอนเหนือของอำเภอนครไทย ผ่านอำเภอวัดโบสถ์ มีเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรัชกาลที่ 9 กักเก็บน้ำ ผ่านตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม และบรรจบกับแม่น้ำน่านในบริเวณบ้านปากโทกอำเภอเมืองพิษณุโลก รวมความยาวแม่น้ำแควน้อย 185 กิโลเมตร[2]

เขตชุมชนริมแม่น้ำแควน้อย[แก้]

เขตชุมชนหลายแหล่งอยู่บริเวณลุ่มน้ำแควน้อย พื้นที่หลายแห่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับน้ำแม่แควน้อย ลำดับของเมืองเรียงจากจุดเริ่มต้นของแม่น้ำไปถึงจุดปลายสุด

เขื่อนที่สำคัญในลุ่มแม่น้ำแควน้อย[แก้]

ลำน้ำสาขา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
  2. หนังสือโบราณคดีเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

อ้างอิง[แก้]

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน