ตังเจี๋ยว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตังเจี๋ยว
เสนาบดีแห่งวุยก๊ก
เกิด พ.ศ. 699
ถึงแก่กรรม พ.ศ. 779
ชื่อ
อักษรจีนตัวเต็ม 董昭
อักษรจีนตัวย่อ 董昭
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน ตังเจี๋ยว
ชื่อรอง กงเหยิน

ตังเจี๋ยว เป็นเสนาบดีคนสำคัญแห่งวุยก๊ก มีชื่อรองว่ากงเหยิน เป็นคนพูดจริงทำจริง มีความรู้ความคิดดี เดิมรับราชการอยู่กับอ้วนเสี้ยว เมื่อพระเจ้าเหี้ยนเต้หนีลิฉุย กุยกี กลับมาสู่เมืองลกเอี๋ยงราชธานี จึงได้เข้ามารับราชการอยู่ใกล้ชิด ในตำแหน่งเจียงยี่หลง (ที่ปรึกษา)

ต่อมา ตังเจี๋ยวได้เป็นที่ปรึกษาของโจโฉ เป็นคนที่แนะนำโจโฉให้ย้ายราชธานีจากลกเอี๋ยงไปฮูโต๋ โจโฉทำตามและตั้งให้ตังเจี๋ยวเป็นเจ้ามืองลกเอี๋ยงเพื่อฟื้นฟูเมืองขึ้นใหม่ ตังเจี่ยวผู้นี้ยังเป็นผู้แนะนำให้โจโฉตั้งตนเป็นวุยก๋ง ประกอบด้วยราชอิสยาภรณ์ 9 ประการ ต่อมาเสนอให้โจโฉตั้งตนเป็นวุยอ๋อง โจโฉเห็นความดีความชอบของตังเจี๋ยว จึงบำเหน็จรางวัลให้เป็นอันมาก