สาโรช บัวศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์
สาโรช บัวศรี
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.
เกิด16 กันยายน พ.ศ. 2459
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เสียชีวิต29 ตุลาคม พ.ศ. 2536 (77 ปี)
สัญชาติไทย
พลเมืองไทย
การศึกษาคณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพครู อาจารย์ นักการศึกษา
ปีปฏิบัติงานพ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2536
องค์การวิทยาลัยวิชาการศึกษา
มีชื่อเสียงจากปูชนียบุคคลของวงการศึกษาไทย
ผลงานเด่นสารานุกรมวิทยาศาสตร์
คู่สมรสศิรี ศิริจรรยา
บิดามารดาขุนประทุมสิริพันธ์ (เจริญ บัวศรี)
เปล่ง ประทุมสิริพันธ์
ครอบครัวบัวศรี
รางวัลบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติอย่างสูงยิ่ง – พ.ศ. 2535

ศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี (16 กันยายน พ.ศ. 2459 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2536) เป็นครู อาจารย์ และนักการศึกษาชาวไทย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติ[แก้]

สาโรช บัวศรี เป็นบุตร ขุนประทุมสิริพันธ์ (เจริญ บัวศรี) กับนางประทุม สิริพันธ์ (เปล่ง) เกิดที่บ้านตำบลสั้นใน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2459 สมรสกับอาจารย์ศิรี ศิริจรรยา บุตรีหลวงศรีรัตนากร

ตำแหน่ง[แก้]

ผลงาน[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้เสนอให้ตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา ขึ้น เพื่อเปิดสอนหลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ที่มีวุฒิ ป.ม. หรือเทียบเท่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิป.ป. หรือเทียบเท่า ให้มีโอกาสได้เรียนปริญญาตรีทางวิชาชีพครู กระทรวงศึกษาธิการได้นำมติสุดท้ายของคณะรัฐมนตรีมาจัดตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา ขึ้นตามคำเสนอแนะของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โดยตรง และตราเป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช เป็นผู้ใฝ่ใจศึกษาในเรื่องธรรมะอย่างแตกฉาน และได้ริเริ่มนำเอาพุทธปรัชญามาเรียงถ้อยคำให้เป็นปรัชญาการศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาทั้งกระบวนการมีรากฐานสัมพันธ์กับพุทธศาสนา[1]

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สารคดีเชิงละครวิทยุ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดย ผศ.ธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวช คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | http://www.mitrprasarn.com เก็บถาวร 2012-10-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  2. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๔๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๓
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-07-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๑๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๘๓, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๙

3. ↑ ทำเนียบผู้บริหาร ดร.สาโรชบัวศรี | http://www.pkw.ac.th/pkw/about_s/old_boss/b17.htm