สาโรช บัวศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติ[แก้]

สาโรช บัวศรี เป็นบุตร ขุนประทุมสิริพันธ์ (เจริญ บัวศรี) กับนางประทุม สิริพันธ์ (เปล่ง) เกิดที่บ้านตำบลสั้นใน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2459 สมรสกับอาจารย์ศิรี ศิริจรรยา บุตรีหลวงศรีรัตนากร มีบุตร-ธิดา รวม 8 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 5 คน

ตำแหน่ง[แก้]

ผลงาน[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้เสนอให้ตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา ขึ้น เพื่อเปิดสอนหลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ที่มีวุฒิ ป.ม. หรือเทียบเท่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิป.ป. หรือเทียบเท่า ให้มีโอกาสได้เรียนปริญญาตรีทางวิชาชีพครู กระทรวงศึกษาธิการได้นำมติสุดท้ายของคณะรัฐมนตรีมาจัดตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา ขึ้นตามคำเสนอแนะของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โดยตรง และตราเป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช เป็นผู้ใฝ่ใจศึกษาในเรื่องธรรมะอย่างแตกฉาน และได้ริเริ่มนำเอาพุทธปรัชญามาเรียงถ้อยคำให้เป็นปรัชญาการศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาทั้งกระบวนการมีรากฐานสัมพันธ์กับพุทธศาสนา[1]

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สารคดีเชิงละครวิทยุ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดย ผศ.ธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวช คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | http://www.mitrprasarn.com
  2. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จำนวน ๓,๐๘๒ ราย) เล่ม ๑๐๘ ตอน ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ หน้า ๑
  4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

3. ↑ ทำเนียบผู้บริหาร ดร.สาโรชบัวศรี | http://www.pkw.ac.th/pkw/about_s/old_boss/b17.htm