เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดำรงตำแหน่ง
26 กันยายน พ.ศ. 2554 – 25 กันยายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
ถัดไป รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2502
คู่สมรส พญ.สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ
ศาสนา พุทธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (เกิด พ.ศ. 2502) เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[1]และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [2]

ประวัติ[แก้]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2502[3] เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ และจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ได้รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ[4]

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5]กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[6]และ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [7]


ชีวิตส่วนตัวสมรสกับ แพทยหญิงสิรินันท์ บุญยะลีพรรณ มีบุตร 2 คน[8]ซึ่งบุตรสาวคนโต วณิศรา บุญยะลีพรรณ สมรสกับ ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ บุตรชายของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ครม.ตั้งแล้วคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 25 ราย มี “จรัส สุวรรณเวลา” เป็นประธาน ทำหน้าที่ศึกษา-ให้ข้อเสนอแนะ ครม.ในการจัดการศึกษา
  2. นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
  3. ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนคณาจารย)
  4. โปรดเกล้าฯ “เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ” อธ.มศว คนใหม่
  5. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
  6. ครม.ตั้งแล้วคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 25 ราย มี “จรัส สุวรรณเวลา” เป็นประธาน ทำหน้าที่ศึกษา-ให้ข้อเสนอแนะ ครม.ในการจัดการศึกษา
  7. นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
  8. เจาะตู้เซฟอาจารย์-อธิการบดีม.ดังนั่ง สนช.9 แห่ง 12 คน ทรัพย์สินกว่า 1 พันล.
  9. วิวาห์หวานชื่นมื่น บุตรชายที่ปรึกษา คสช. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ วณิศรา บุญยะลีพรรณ
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [จำนวน ๑๐,๘๗๖ ราย ๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ฯลฯ ]