สมพล พงศ์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
เกิดสมพล พงศ์ไทย
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 (72 ปี)
เสียชีวิต17 มกราคม พ.ศ. 2565[ต้องการอ้างอิง]
สัญชาติไทย
ชาติพันธุ์ไทย
อาชีพราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย[1] (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2492[2] – ) เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และ ทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา สำนักวิทยาศาสตร์[3] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา[4][5] ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 [6] และยังเป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์รางวัลมหิดลทยากร ในฐานะผู้สร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ[1][2] ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา สำนักวิทยาศาสตร์[7] ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และเคยดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล[8] ใน พ.ศ. 2520 ถึง 2551 นอกจากนี้ เขายังได้รับโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา สำหรับอาจารย์แพทย์[1] และเป็นผู้เปิดการประชุมวิชาการระดับประเทศใน พ.ศ. 2554[9]

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ยังเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ที่สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า 300 คน[10] ตลอดจนเป็นผู้ผลักดันให้นิสิตชาวจีน ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้นำสินค้าโอท็อปไปจำหน่ายยังประเทศของตน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสู่ระดับสากล[11] รวมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานคอมมาร์ตบูรพา 2012 ภายหลังจากที่ประสบความเร็จในการจัดงานดังกล่าวมา 4 ครั้ง[12] นอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล ยังเป็นผู้ร่วมลงนามอย่างเป็นทางการในการสร้างข้อตกลงนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา กับมหาวิทยาลัยรัฐแอปปาเลเชียน[13] และเป็นผู้เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับโลก จะมีส่วนร่วมกับประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใน พ.ศ. 2558[14]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 เผยรายชื่อ 6 ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล "มหิดลทยากร" ปี '53
 2. 2.0 2.1 เชิดชูเกียรติ…แพทย์รางวัลมหิดลทยากร ศ.เกียรติคุณ นพ.สมพล พงศ์ไทย
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต [รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล พงศ์ไทย]
 4. Internationalizing Education - University of Northern Colorado (อังกฤษ)
 5. อธิการบดี ม.บูรพา ยืนยัน ไม่มีนิสิตตายจากเหตุตึกถล่ม - ข่าวไทยรัฐออนไลน์
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 8. มหาวิทยาลัยบูรพา แถลงข่าวจัดเตรียมงานประชุมวิชาการแพทย์บูรพา
 9. ม.บูรพา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ 54 - Pattaya Daily News[ลิงก์เสีย]
 10. ม.บูรพาเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า 300 คน - Mcot.net[ลิงก์เสีย]
 11. Campus - Manager Online - ม.บูรพาชูศักยภาพสัมพันธ์ไทย-จีน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 12. เตรียมจัด 'คอมมาร์ต บูรพา' ครั้งที่ 5 กระตุ้นตลาดไอทีภูมิภาค - ข่าวไทยรัฐออนไลน์
 13. Appalachian establishes dual degree program in Thailand » News Archived 2012-10-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (อังกฤษ)
 14. Campus - Manager Online - ยุทธศาสตร์'ม.บูรพา' เร่งพัฒนาบัณฑิตสู่นานาชาติ
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๒๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒๖๘, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]