สมพล พงศ์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
สมพล พงศ์ไทย.jpg
เกิดสมพล พงศ์ไทย
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2492
เสียชีวิต17 มกราคม พ.ศ. 2565 (72 ปี)
สัญชาติไทย
ชาติพันธุ์ไทย
อาชีพราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย[1] (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2492[2] – 17 มกราคม พ.ศ. 2565[3]) เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และ ทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา สำนักวิทยาศาสตร์[4] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา[5][6] ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 [7] และยังเป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์รางวัลมหิดลทยากร ในฐานะผู้สร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ[1][2] ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา สำนักวิทยาศาสตร์[8] ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และเคยดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล[9] ใน พ.ศ. 2520 ถึง 2551 นอกจากนี้ เขายังได้รับโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา สำหรับอาจารย์แพทย์[1] และเป็นผู้เปิดการประชุมวิชาการระดับประเทศใน พ.ศ. 2554[10]

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ยังเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ที่สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า 300 คน[11] ตลอดจนเป็นผู้ผลักดันให้นิสิตชาวจีน ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้นำสินค้าโอท็อปไปจำหน่ายยังประเทศของตน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสู่ระดับสากล[12] รวมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานคอมมาร์ตบูรพา 2012 ภายหลังจากที่ประสบความเร็จในการจัดงานดังกล่าวมา 4 ครั้ง[13] นอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล ยังเป็นผู้ร่วมลงนามอย่างเป็นทางการในการสร้างข้อตกลงนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา กับมหาวิทยาลัยรัฐแอปปาเลเชียน[14] และเป็นผู้เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับโลก จะมีส่วนร่วมกับประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใน พ.ศ. 2558[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 เผยรายชื่อ 6 ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล "มหิดลทยากร" ปี '53
 2. 2.0 2.1 เชิดชูเกียรติ…แพทย์รางวัลมหิดลทยากร ศ.เกียรติคุณ นพ.สมพล พงศ์ไทย
 3. https://web.facebook.com/OBUUC2021/posts/pfbid09Vy4GEsjWiyRGZJ51F31FSm43SX4SdBRWDLvcPRzhF1iSth5r6qFh7ChWU5VMzUql
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต [รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล พงศ์ไทย]
 5. Internationalizing Education - University of Northern Colorado (อังกฤษ)
 6. อธิการบดี ม.บูรพา ยืนยัน ไม่มีนิสิตตายจากเหตุตึกถล่ม - ข่าวไทยรัฐออนไลน์
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 9. มหาวิทยาลัยบูรพา แถลงข่าวจัดเตรียมงานประชุมวิชาการแพทย์บูรพา
 10. ม.บูรพา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ 54 - Pattaya Daily News[ลิงก์เสีย]
 11. ม.บูรพาเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า 300 คน - Mcot.net[ลิงก์เสีย]
 12. Campus - Manager Online - ม.บูรพาชูศักยภาพสัมพันธ์ไทย-จีน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 13. เตรียมจัด 'คอมมาร์ต บูรพา' ครั้งที่ 5 กระตุ้นตลาดไอทีภูมิภาค - ข่าวไทยรัฐออนไลน์
 14. Appalachian establishes dual degree program in Thailand » News Archived 2012-10-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (อังกฤษ)
 15. Campus - Manager Online - ยุทธศาสตร์'ม.บูรพา' เร่งพัฒนาบัณฑิตสู่นานาชาติ
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๒๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒๖๘, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:เกิด