เขตการปกครองของประเทศเกาหลีใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เขตการปกครอง
ของประเทศเกาหลีใต้
ระดับจังหวัด
ระดับเทศบาล


ระดับย่อยของเทศบาล


ประเทศเกาหลีใต้แบ่งออกเป็น 8 จังหวัด (โท), 1 จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ (ทึกบย็อลจาชี-โด), 6 มหานคร (ควังย็อก-ชี), 1 นครพิเศษ (ทึกบย็อล-ชี) และ 1 นครปกครองตนเองพิเศษ (ทึกบย็อลจาชี-ชี) และยังมีการแบ่งเป็นส่วนย่อยอีกหลายส่วน เช่น นคร (ชี), อำเภอ (คุน), เขต (คู), เมือง (อึบ), ตำบล (มย็อน), แขวง (ทง) และหมู่บ้าน (รี)

หมายเหตุการแปล: ถึงแม้ว่าคำว่านครพิเศษ มหานคร จังหวัด และเมืองนั้นจะเป็นคำแปลเขตการปกครองของเกาหลีใต้ที่คุ้นเคยกันในภาษาไทย แต่คำแปลเช่น นคร อำเภอ เขต ตำบล แขวง และหมู่บ้าน ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในภาษาไทย

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ระดับ ชื่อ ประเภท
1 ระดับจังหวัด
 • จังหวัด (도; 道; โท) (8)
 • จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ (특별 자치도; 特別自治道; ทึกบย็อลจาชี-โด) (1)
 • มหานคร (광역시; 廣域市; ควังย็อก-ชี) (6)
 • นครพิเศษ (특별시; 特別市; ทึกบย็อล-ชี) (1)
 • นครปกครองตนเองพิเศษ (특별자치시; 特別自治市; ทึกบย็อลจาชี-ชี) (1)
2 ระดับเทศบาล
 • นคร (시; 市; ชี) (77)
 • อำเภอ (군; 郡; คุน) (85)
 • เขต (구; 區; คู)
 • เมือง (읍; 邑; อึบ)
 • ตำบล (면; 面; มย็อน)
 • แขวง (동; 洞; ทง)
 • หมู่บ้าน (리; 里; รี)

เขตการปกครองระดับจังหวัด[แก้]

การแบ่งเขตการปกครองระดับจังหวัดเป็นการแบ่งเขตการปกครองขั้นแรกภายในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ จังหวัด จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ มหานคร นครพิเศษ และนครปกครองตนเองพิเศษ

เขตการปกครองระดับเทศบาล[แก้]

แผนที่เขต (คู) ของมหานคร, นคร (ชี) และอำเภอ (คุน) ทั่วทั้งประเทศเกาหลีใต้

ชี (นคร)[แก้]

ชี (시, 市, si) เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งหน่วยทางปกครองของจังหวัด เช่นเดียวกับคุน ระดับนครนั้นจะต้องมีประชากรอย่างน้อย 150,000 คน ถ้าประชากรในอำเภอมีถึง 150,000 คนก็จะได้ยกระดับเป็นนคร (ยกเว้นอำเภอคีจังในปูซาน) ส่วนนครที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน (เช่น ซูว็อน ช็องจู และช็อนจู) จะถูกแบ่งออกเป็นคู (เขต) ยกเว้นนครคิมแฮ ฮวาซ็อง และนัมยังจู และคูก็จะแบ่งออกเป็นทง (แขวง) เมืองที่มีประชากรน้อยกว่า 500,000 จะไม่ถูกแบ่งออกเป็นคู แต่เมืองเหล่านี้จะถูกแบ่งโดยตรงเป็นทง

คุน (อำเภอ)[แก้]

คุน (군, 郡, gun) เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งหน่วยทางปกครองของจังหวัด (เช่นเดียวกับชี) และของมหานครเช่น ปูซาน แทกู อินช็อน และอุลซัน (เช่นเดียวกับคู) คุนนั้นมีประชากรน้อยกว่า 150,000 คน (มีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนคร) คือมีที่ที่ความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าคู และเป็นสถานที่ที่เป็นชนบทที่อยู่นอกเขตของทั้งชีและคู คุนถ้าเทียบกับระบบการแบ่งเขตการปกครองของอังกฤษจะเท่ากับ อำเภอนอกมหานคร (Non-metropolitan district) คุนสามารถแบ่งออกได้เป็นอึบ (เมือง) และมย็อน (ตำบล)

คู (เขต)[แก้]

คู (구, 區, gu) เทียบกับประเทศไทยแล้วจะเท่ากับอำเภอหรือกิ่งอำเภอ เมืองของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นคู แต่มหานครอย่างปูซาน แทกู อินช็อน และอุลซันจะประกอบด้วยคุน คูนั้นแบ่งการปกครองออกเป็นทง (แขวง)

เขตการปกครองระดับต่ำกว่าเทศบาล[แก้]

อึบ (เมือง)[แก้]

อึบ (읍, 邑, eup) เป็นหน่วยการปกครองอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับมย็อน อึบนั้นเป็นหนึ่งในการแบ่งหน่วยทางปกครองของคุน (อำเภอ) และชี (นคร) บางแห่งที่มีประชากรน้อยกว่า 500,000 คน เมืองหลักเมืองหนึ่งหรือหลาย ๆ เมืองในอำเภอ หรือเมืองบริวารที่อยู่ภายในอาณาเขตของนคร จะถูกยกให้เป็นอึบ อึบจะมีหน่วยทางปกครองย่อยเป็นรี (หมู่บ้าน) ท้องที่ที่จะจัดตั้งเป็นอึบได้นั้นต้องมีประชากรอย่างน้อย 20,000 คน

มย็อน (ตำบล)[แก้]

มย็อน (면, 面, myeon) เป็นหน่วยการปกครองอย่างหนึ่งของคุน (อำเภอ) และชี (นคร) บางแห่งที่มีประชากรน้อยกว่า 500,000 คน เช่นเดียวกับอึบ มย็อนนั้นมีประชากรน้อยกว่าในเขตอึบ และมีลักษณะเป็นพื้นที่ส่วนที่เป็นชนบทของอำเภอและนคร มย็อนมีหน่วยทางปกครองย่อยเป็นรี (หมู่บ้าน) มีประชากรไม่เกิน 6,000 คน

ทง (แขวง)[แก้]

ทง (동, 洞, dong) เป็นหน่วยทางปกครองเบื้องต้นของคู (เขต) รวมทั้งของชี (นคร) ที่มิได้มีการแบ่งเป็นคูด้วย ทงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่เล็กที่สุดในเมืองที่มีสำนักงานและเจ้าหน้าที่เป็นของตัวเอง ในบางกรณี ทงหนึ่งแห่งนั้นสามารถแยกออกได้อีกเป็นหลายทง ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างได้โดยใส่ตัวเลขไว้ด้านหลัง เช่น แขวงมย็องจัง 1 และแขวงมย็องจัง 2 เป็นต้น และในบางกรณีทงที่มีหลายทงก็มีสำนักงานและเจ้าหน้าที่ของตัวเอง

การแบ่งหน่วยทางปกครองในขั้นต้นของทง (동, 洞, dong) คือ ทง (통, 統, tong) แต่การแบ่งหน่วยย่อยแบบนี้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นัก ส่วนทงที่มีประชากรหนาแน่นบางนั้นจะมีการแบ่งออกเป็น คา (가, 街, ga) ซึ่งไม่ใช่การแบ่งแยกเป็นอีกระดับการปกครอง แต่มีไว้เพื่อความสะดวกของการส่งไปรษณีย์หรือที่อยู่เท่านั้น ถนนสายหลักส่วนใหญ่ในโซล ซูว็อน และเมืองอื่น ๆ ก็มีการแบ่งออกเป็นคา

รี (หมู่บ้าน)[แก้]

รี (리, 里, ri) เป็นหน่วยทางปกครองย่อยหน่วยเดียวของอึบและมย็อน โดยรีเป็นหน่วยทางปกครองที่เล็กที่สุดของหน่วยงานทางปกครองที่อยู่ในชนบท โดยการจะเป็นรีได้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรเป็นหลัก

ประวัติศาสตร์[แก้]

ถึงแม้ว่ารายละเอียดของการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งการปกครองขึ้นพื้นฐานระบบหัวเมืองสามชั้นซึ่งมีการนำมาปฏิบัติในสมัยพระเจ้าโกจง ในปี 2438 ซึ่งก็คล้ายกับระบบที่ยังใช้อยู่ในเกาหลีเหนือ

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]