ประธานาธิบดีเกาหลีใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
대한민국의 대통령
Presidential Standard of the Republic of Korea.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Seal of the President of the Republic of Korea.svg
ตราประจำตำแหน่ง

Geun Hye Park.jpg
อยู่ในตำแหน่ง
พัก กึน-ฮเย
ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ที่พำนัก ทำเนียบน้ำเงิน
วาระ 5 ปี (วาระเดียว)
ผู้ประเดิมตำแหน่ง อี ซึงมัน
สถาปนา 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2491
เว็บไซต์ english.president.go.kr

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (대한민국의 대통령; 大韓民國大統領) ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร, ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประมุขแห่งรัฐของสาธารณรัฐเกาหลี ในรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2530 ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นการเลือกตั้งแบบทางตรงโดยการลงคะแนนลับ ถือเป็นการสิ้นสุดการเลือกตั้งประธานาธิบดีทางอ้อม 16 ปีก่อนหน้านั้นใน 2 รัฐบาลก่อน โดยประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยทางตรงจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปีและไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก ถ้าตำแหน่งประธานาธิบดีว่างลง จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน ในระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอาวุโสอื่นในคณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานาธิบดี ซึ่งเป็นการรักษาการตามกฎหมาย ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจะอาศัยอยู่ในทำเนียบสีน้ำเงิน (청와대; 靑瓦臺) และได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทางอาญา ยกเว้นความผิดเกี่ยวกับการจลาจลหรือเป็นกบฏ

ปัจจุบัน พัก กึน-ฮเย เป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อำนาจและหน้าที่ของประธานาธิบดี[แก้]

ในหมวดที่ 4 ของรัฐธรรมนุญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้กล่าวถึงอำนาจและหน้าที่ของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ คือ

  • สนับสนุนรัฐธรรมนูญ
  • ปกป้องอธิปไตยของชาติธำรงค์ความเป็นเอกราชแห่งมาตุภูมิสาธารณรัฐเกาหลี
  • รวมชาติเกาหลีด้วยวิธีสันติเพื่อให้เกิดความสงบสุขบนคาบสมุทรเกาหลี

และประธานาธิบดียังมีอำนาจ

  • ประกาศสงคราม
  • จัดทำประชามติในเรื่องผลประโยชน์ของชาติ
  • ออกคำสั่งในทางบริหาร
  • มอบเหรียญกล้าหาญให้กับผู้ที่ทำประโยชน์กับประเทศชาติ
  • อภัยโทษ
  • ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและระงับใช้กฎหมายใด ๆ กับประกาศกฎอัยการศึก

หากสภาแห่งชาติประกาศลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของประธานาธิบดี คำสั่งนั้นถือเป็นโมฆะ

ผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด[แก้]

e • d ผลสรุปการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปี พ.ศ. 2555
ผู้สมัคร พรรค คะแนนเสียง %
พัก กึน-ฮเย พรรคเซนูรี 15,773,128 51.55
 
มุน แจ-อิน พรรครวมประชาธิปไตย 14,692,632 48.02
 
คัง จี-ว็อน ผู้สมัครอิสระ 53,303 0.17
 
คิม ซุน-จา ผู้สมัครอิสระ 46,017 0.15
 
คิม โซ-ย็อน ผู้สมัครอิสระ 16,687 0.05
 
พัก จ็อง-ซ็อน ผู้สมัครอิสระ 12,854 0.04
 
บัตรเสีย/ไม่ประสงค์ลงคะแนน 126,838
รวม 30,721,459 100
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 40,507,842 75.84
ข้อมูล: คณะกรรมการการเลือกตั้งเกาหลีใต้

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]