ประธานาธิบดีเกาหลีใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
ตราประจำตำแหน่ง
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ยุน ซ็อก-ย็อล

ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
การเรียกขานท่านประธานาธิบดี
(ไม่เป็นทางการ)
ฯพณฯ
(ทางการ)
ท่านผู้นำ
(การทูตระหว่างประเทศ)
จวนทำเนียบน้ำเงิน
วาระ5 ปี
(วาระเดียว)
ผู้ประเดิมตำแหน่งอี ซึง-มัน
สถาปนา24 กรกฎาคม พ.ศ. 2491
รองนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้
เว็บไซต์english.president.go.kr

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี대한민국 대통령; ฮันจา大韓民國 大統領; อาร์อาร์Daehanmin-guk daetongnyeong) หรือ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ย่อได้ว่า POTROK หรือ POSK (เกาหลี대통령) ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประมุขแห่งรัฐของสาธารณรัฐเกาหลี ในรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี พ.ศ. 2530 ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นการเลือกตั้งแบบทางตรงโดยการลงคะแนนลับ ถือเป็นการสิ้นสุดการเลือกตั้งประธานาธิบดีทางอ้อม 16 ปีก่อนหน้านั้นใน 2 รัฐบาลก่อน โดยประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยทางตรงจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปีและไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก ถ้าตำแหน่งประธานาธิบดีว่างลง จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน ในระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอาวุโสอื่นในคณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานาธิบดี ซึ่งเป็นการรักษาการตามกฎหมาย ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจะอาศัยอยู่ในทำเนียบสีน้ำเงิน (청와대; 靑瓦臺) และได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทางอาญา ยกเว้นความผิดเกี่ยวกับการจลาจลหรือเป็นกบฏ

ปัจจุบัน ยุน ซ็อก-ย็อล เป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการเข้ารับตำแหน่งอย่างเรียบง่ายและรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดสูญญากาศทางการเมืองระหว่างประเทศที่กำลังตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีและการเมืองภายใน ในปัจจุบัน

อำนาจและหน้าที่ของประธานาธิบดี[แก้]

ในหมวดที่ 4 ของรัฐธรรมนุญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้กล่าวถึงอำนาจและหน้าที่ของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ คือ

 • สนับสนุนรัฐธรรมนูญ
 • ปกป้องอธิปไตยของชาติธำรงค์ความเป็นเอกราชแห่งมาตุภูมิสาธารณรัฐเกาหลี
 • รวมชาติเกาหลีด้วยวิธีสันติเพื่อให้เกิดความสงบสุขบนคาบสมุทรเกาหลี

และประธานาธิบดียังมีอำนาจ

 • ประกาศสงคราม
 • จัดทำประชามติในเรื่องผลประโยชน์ของชาติ
 • ออกคำสั่งในทางบริหาร
 • มอบเหรียญกล้าหาญให้กับผู้ที่ทำประโยชน์กับประเทศชาติ
 • อภัยโทษ
 • ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและระงับใช้กฎหมายใด ๆ กับประกาศกฎอัยการศึก

หากสภาแห่งชาติประกาศลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของประธานาธิบดี คำสั่งนั้นถือเป็นโมฆะ

รายนามประธานาธิบดีและผู้รักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

หมายเหตุ[แก้]

 1. จากวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2503 ฮอ จ็อง รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดี ในช่วงระหว่างที่ตำแหน่งประธานาธิบดีว่างลงภายหลังจากการลาออกของ อี ซึง-มัน และอยู่ในช่วงระหว่างก่อนที่ประธานาธิบดียุน โบ-ซ็อน จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
 2. ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โกห์ คุน รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดี เนื่องมาจากการยื่นถอดถอนประธานาธิบดี โน มู-ฮย็อน โดยโนกลับมารับตำแหน่งประธานาธิบดีภายหลังการยื่นถอดถอนถูกยกไปตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
 3. จากวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ฮวัง คโย-อัน เนื่องมาจากการยื่นถอดถอนประธานาธิบดีพัก กึน-ฮเย โดยฮวังรักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีจนกระทั่งประธานาธิบดีมุน แจ-อิน เข้ารับตำแหน่งภายหลัง การเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ค.ศ. 2017

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]