ประธานาธิบดีเกาหลีใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี
대한민국의 대통령
Presidential Standard of the Republic of Korea.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Seal of the President of the Republic of Korea.svg
ตราประจำตำแหน่ง
Hwang Kyo-ahn December 2016.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ฮวัง คโย-อัน
รักษาการ

ตั้งแต่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ที่พำนัก ทำเนียบน้ำเงิน
วาระ 5 ปี (วาระเดียว)
ผู้ประเดิมตำแหน่ง อี ซึงมัน
สถาปนา 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2491
เว็บไซต์ english.president.go.kr

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (대한민국의 대통령; 大韓民國大統領) ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร, ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประมุขแห่งรัฐของสาธารณรัฐเกาหลี ในรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2530 ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นการเลือกตั้งแบบทางตรงโดยการลงคะแนนลับ ถือเป็นการสิ้นสุดการเลือกตั้งประธานาธิบดีทางอ้อม 16 ปีก่อนหน้านั้นใน 2 รัฐบาลก่อน โดยประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยทางตรงจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปีและไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก ถ้าตำแหน่งประธานาธิบดีว่างลง จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน ในระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอาวุโสอื่นในคณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานาธิบดี ซึ่งเป็นการรักษาการตามกฎหมาย ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจะอาศัยอยู่ในทำเนียบสีน้ำเงิน (청와대; 靑瓦臺) และได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทางอาญา ยกเว้นความผิดเกี่ยวกับการจลาจลหรือเป็นกบฏ

ปัจจุบัน ฮวัง คโย-อัน เป็นรักษาการประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อำนาจและหน้าที่ของประธานาธิบดี[แก้]

ในหมวดที่ 4 ของรัฐธรรมนุญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้กล่าวถึงอำนาจและหน้าที่ของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ คือ

  • สนับสนุนรัฐธรรมนูญ
  • ปกป้องอธิปไตยของชาติธำรงค์ความเป็นเอกราชแห่งมาตุภูมิสาธารณรัฐเกาหลี
  • รวมชาติเกาหลีด้วยวิธีสันติเพื่อให้เกิดความสงบสุขบนคาบสมุทรเกาหลี

และประธานาธิบดียังมีอำนาจ

  • ประกาศสงคราม
  • จัดทำประชามติในเรื่องผลประโยชน์ของชาติ
  • ออกคำสั่งในทางบริหาร
  • มอบเหรียญกล้าหาญให้กับผู้ที่ทำประโยชน์กับประเทศชาติ
  • อภัยโทษ
  • ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและระงับใช้กฎหมายใด ๆ กับประกาศกฎอัยการศึก

หากสภาแห่งชาติประกาศลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของประธานาธิบดี คำสั่งนั้นถือเป็นโมฆะ

ผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด[แก้]

e • d ผลสรุปการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปี พ.ศ. 2555
ผู้สมัคร พรรค คะแนนเสียง %
พัก กึน-ฮเย พรรคเซนูรี 15,773,128 51.55
 
มุน แจ-อิน พรรครวมประชาธิปไตย 14,692,632 48.02
 
คัง จี-ว็อน ผู้สมัครอิสระ 53,303 0.17
 
คิม ซุน-จา ผู้สมัครอิสระ 46,017 0.15
 
คิม โซ-ย็อน ผู้สมัครอิสระ 16,687 0.05
 
พัก จ็อง-ซ็อน ผู้สมัครอิสระ 12,854 0.04
 
บัตรเสีย/ไม่ประสงค์ลงคะแนน 126,838
รวม 30,721,459 100
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 40,507,842 75.84
ข้อมูล: คณะกรรมการการเลือกตั้งเกาหลีใต้

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]