พระเจ้าควางจงแห่งโครยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าควางจงแห่งโครยอ

พระบรมนามาภิไธย วัง โซ
พระปรมาภิไธย สมเด็จพระจักรพรรดิควางจง
พระอิสริยยศ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งโครยอ
ราชวงศ์ โครยอ
ครองราชย์ ค.ศ. 949 - ค.ศ. 975
รัชกาล 26 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าจองจง
รัชกาลถัดไป พระเจ้าคยองจง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ค.ศ. 925
สวรรคต ค.ศ. 975
พระราชบิดา พระเจ้าแทโจ
พระราชมารดา พระมเหสีซินมยองซุนซอง ตระกูลยู
พระอัครมเหสี พระมเหสีแทมก ตระกูลฮวางโบ
พระราชบุตร พระเจ้าคยองจง
Korean name
ฮันกึล 광종
ฮันจา
RR Gwangjong
MR Kwangjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล 왕소
ฮันจา
RR Wang So
MR Wang So
ชื่อหลังเสียชีวิต
ฮันกึล 홍도선열평세대성대왕
ฮันจา
RR Hongdoseonyeolpyeongsedaeseongdaewang
MR hongdosŏnyŏlp‘yŏngse taesŏng taewang

สมเด็จพระจักรพรรดิควางจงแห่งโครยอ (เกาหลี: 광종, ฮันจา: 光宗, MC: Gwangjong, MR: Kwangjong ค.ศ. 925 - ค.ศ. 975) กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์โครยอ (ค.ศ. 949 - ค.ศ. 975) พระนามเดิม วัง โซ (왕소, 王昭) เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์โครยอ กับพระมเหสีชินมยองซุนซอง (신명순성왕후, 神明順成王后) จากตระกูลยู องค์ชายวังโซมีพระเชษฐา คือ องค์ชายวัง โย (왕요, 王堯) ในค.ศ. 943 พระเจ้าแทโจสวรรคต พระเจ้าฮเยจงซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดากับองค์ชายทั้งสองขึ้นครองราชย์แต่ตกอยู่ใต้อำนาจของวัง คยู ในค.ศ. 945 พระเจ้าฮเยจงสวรรคต องค์ชายวังโยขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจองจง แต่ครองราชย์เพียงสี่ปีก็สิ้นพระชนม์ในค.ศ. 949 องค์ชายวังโซจึงขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าควางจง

พระเจ้าควางจงทรงต้องการจะดึงกำลังคนจากขุนนางท้องถิ่นที่อำนาจอยู่เดิมเข้ามาสู่ราชสำนัก จึงทรงออกพระราชบัญญัติปลดทาส (노비안검법, 奴婢按檢法) ในค.ศ. 956 เพื่อปลดปล่อยทาสที่เคยเป็นอิสระชนแต่ถูกขุนนางท้องถิ่นข่มเหงรังแกบังคับให้เป็นทาส และออกมาทำงานให้ราชสำนัก เป็นการลดอำนาจขุนนางท้องถิ่น

ชัง จี ที่ปรึกษาของพระเจ้าควางจงและเคยเป็นทูตของโครยอประจำที่จีน แนะนำพระเจ้าควางจงว่าควรจะทรงเปลี่ยนระบบข้าราชการโครยอเสียใหม่ จากเดิมที่เน้นเผ่าต่างๆที่มีอำนาจมาตั้งแต่สมัยสามอาณาจักร[1] มาเป็นระบบสอบจอหงวนคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถโดยไม่จำเป็นต้องมาจากตระกูลที่มีอำนาจ และส่งเสริมขุนนางฝ่ายบุ๋นให้มีอำนาจเหนือขุนนางฝ่ายบู้ที่เรืองอำนาจมาตั้งแต่สมัยตั้งอาณาจักร การสอบจอหงวนของเกาหลี หรือ ควากอ จึงมีขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระเจ้าควางจง

พระเจ้าควางจงทรงถูกต่อต้านโดยกลุ่นขุนนางที่มีอำนาจเดิมที่ช่วยก่อตั้งอาณาจักรโครยอขึ้นมา พระเจ้าควางจงทรงกีดกันขุนนางตระกูลเก่า และส่งเสริมขุนนางที่ไม่ได้มาจากตระกูลดังไม่มีฐานอำนาจและขุนนางจีน พระเจ้าควางจงยังทรงปราบดาภิเษกพระองค์เองเป็นพระจักรพรรดิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิเกาหลีพระองค์แรก

พระเจ้าควางจงสิ้นพระชนม์ในปีค.ศ. 975 รวมพระชนมายุได้ 50 พรรษา พระโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าคยองจง


พระราชวงศ์[แก้]

  • พระราชบิดา พระเจ้าแทโจ (태조)
  • พระราชมารดา สมเด็จพระจักรพรรดินีซินมยองซุนซอง ตระกูล ยู แห่ง ชุงจู (신명순성왕후)

พระมเหสี

  • สมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (대목왕후 황보씨) พระราชธิดาของพระเจ้าแทโจกับสมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู

พระสนม

  • เจ้าหญิงคยองฮวากุง (경화궁부인 임씨, 慶和宮夫人 林氏) พระราชธิดาของพระเจ้าฮเยจงกับสมเด็จพระราชินีอึยฮวา

พระราชโอรส

  • เจ้าชายวังยู (경종, 景宗) พระราชโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก
  • เจ้าชายฮโยฮวา (효화태자, 孝和太子) พระราชโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก

พระราชธิดา

  • เจ้าหญิงชอนชู (천추공주, 千秋公主) พระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก
  • เจ้าหญิงโบฮวา (보화공주, 寶華公主) พระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก
  • สมเด็จพระจักรพรรดินีมุนด็อก (문덕왕후, 文德王后) พระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก

เพิ่มเติ่ม[แก้]

ก่อนหน้า พระเจ้าควางจงแห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้าจองจง 2leftarrow.png จักรพรรดิแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1492 - พ.ศ. 1518)
2rightarrow.png พระเจ้าคยองจง