พระเจ้าจินซา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้ากูซู
ฮันกึล진사왕
ฮันจา辰斯王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงJinsa-wang

พระเจ้าจินซา (Jinsa-wang) (?-392, 385-392)กษัตริย์องค์ที่ 16 แห่งอาณาจักรแพกเจหนึ่งในสามก๊กแห่งเกาหลี

พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ของพระเจ้ากึนกูซู และเป็นพระราชอนุชาของพระเจ้าชิมนยู ตามบันทึกซัมกุก ซากิ พระองค์ขึ้นครองราชย์เพราะพระราชโอรสของ พระเจ้าชิมนยู ยังพระเยาว์มาก

พระองค์ทำสงครามขยายอาณาเขตของอาณาจักรแพกเจโดยการโจมตีทางเหนือ ในปี ค.ศ. 386 พระองค์สั่งให้ประชาชนที่เมืองชองมองยองย้ายขึ้นไปอยู่ทางเหนือและตะวันตกเพื่อป้องกันประเทศ พระองค์สั่งให้แม่ทัพ จิน กาโม โจมตีป้อมโดกอนของ อาณาจักรโกคูรยอ แต่ใน ค.ศ. 392 พระเจ้าควางแคโทมหาราชของอาณาจักรโกคูรยอได้ยกทัพมาโจมตี อาณาจักรแพกเจและได้ยึดดินแดนทางเหนือของอาณาจักรไปและในเดือนที่สิบของการสู้รบพระเจ้าจินซายกป้อมควานมีให้กับ อาณาจักรโกคูรยอ และยอมสวามิภักดิ์ต่ออาณาจักรโกคูรยอ

ตามบันทึกซัมกุก ซากิ พระเจ้าจินซาสวรรคตระหว่างการล่าสัตว์ ที่พระราชวังกูวอน แต่ตามบันทึกนิฮอน ชูกิของญี่ปุ่นบอกว่าถูกลอบสังหารโดยพระเจ้าอาซิน