พระเจ้าแทโจมหาราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระเจ้าแทโจ
พระเจ้าแทโจมหาราช
สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเกาหลี
สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งโคกูรยอ
ครองราชย์ พ.ศ. 593 - พ.ศ. 689
ก่อนหน้า พระเจ้าโมบอน
ถัดไป พระเจ้าชาแด
ผู้สำเร็จราชการ องค์ชายโกแจซา
ราชวงศ์ โคกูรยอ
พระราชบิดา องค์ชายโกแจซา
ประสูติ พ.ศ. 590
โคกูรยอ
สวรรคต พ.ศ. 708
โคกูรยอ
พระเจ้าแทโจมหาราชแห่งโคกูรยอ
ฮันกึล : 태조(대)왕, 국조왕
ฮันจา : 太祖(大)王, 國祖王
MC  : Taejo-(dae)wang, Gukjo-wang
MR  : T'aejo-(tae)wang, Kukcho-wang

สมเด็จพระจักรพรรดิแทโจมหาราช (เกาหลี: 태조(대)왕, ฮันจา: 太祖(大)王, MC: Taejo-(dae)wang, MR: T'aejo-(tae)wang; ประมาณ ค.ศ. 47 - ค.ศ. 146) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรโคกูรยอ เป็นพระโอรสใน องค์ชายโก แจซา (Jaesa) จากราชสกุลโก โดยเป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้ายูริ และเป็นพระราชปนัดดาใน พระเจ้าดงเมียงยอง

ประสูติเมื่อประมาณ ค.ศ. 47 (พ.ศ. 590) ทรงพระนามเดิมว่า องค์ชายโกกุง (Go-Kung, Go-Gung) เมื่อ พระเจ้าโมบอน สวรรคตโดยการถูกปลงพระชนม์จากน้ำมือของขุนนาง ทำให้องค์ชายโกกุง พระญาติจากสายราชสกุลโก (Go Royal Clan) ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่า พระเจ้าแทโจมหาราช เมื่อ ค.ศ. 53 (พ.ศ. 596) ขณะพระชนม์เพียงประมาณ 6 พรรษา

เนื่องจากพระเจ้าแทโจทรงครองราชย์เมื่อทรงพระเยาว์ อดีตพระมเหสีของพระเจ้าโมบอน และพระราชบิดาแจซา จึงทรงเป็น ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

พระเจ้าแทโจทรงครองราชย์ยาวนานถึง 93 ปี ถือว่าเป็นจักรพรรดิลำดับที่ 2 ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก และตลอด 93 ปีในรัชกาล ทรงปกครองไพร่ฟ้าด้วยความยุติธรรม และทรงทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ช่วงต้นรัชกาลทรงรวบรวมรัฐเล็ก ๆ เช่น อกจอตะวันออก ในปี ค.ศ. 56

สวรรคตในปี ค.ศ. 143 (พ.ศ. 689) ขณะพระชนม์ได้ 99 พรรษา องค์ชายโกซูซอง พระอนุชาต่างพระมารดาได้เสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่า พระเจ้าชาแด (Chadae) โดยทรงปลงพระชนม์พระโอรสทั้ง 2 พระองค์ของพระเชษฐา

พระราชวงศ์[แก้]

  • พระราชบิดา องค์ชายแชซา (โอรสในพระเจ้ายูริ)
  • พระราชมารดา ไม่ปรากฏ
  • พระมเหสี ไม่ปรากฏ
    • องค์ชายมักกึน (ถูกปลงพระชนม์โดยพระปิตุลา (อา) พระเจ้าชาแด)
    • องค์ชายมักต็อก (ถูกปลงพระชนม์โดยพระปิตุลา (อา) พระเจ้าชาแด)