พระเจ้าแทโจมหาราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระเจ้าแทโจ
พระเจ้าแทโจมหาราช
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเกาหลี
พระจักรพรรดิแทโจแห่งโคกูรยอ
ครองราชย์ พ.ศ. 593 - พ.ศ. 689
ก่อนหน้า พระเจ้าโมบอน
ถัดไป พระเจ้าชาแด
ผู้สำเร็จราชการ องค์ชายโกแจซา
ราชวงศ์ โคกูรยอ
พระราชบิดา องค์ชายโกแจซา
ประสูติ พ.ศ. 590
โคกูรยอ
สวรรคต พ.ศ. 708
โคกูรยอ
ชื่อนี้เป็น ชื่อคนเกาหลี ที่มีนามสกุลว่า {{{1}}}

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแทโจมหาราช (เกาหลี: 태조(대)왕, ฮันจา: 太祖(大)王, MC: Taejo-(dae)wang, MR: T'aejo-(tae)wang; ประมาณ ค.ศ. 47 - ค.ศ. 146) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 6 แห่งจักรวรรดิโคกูรยอ เป็นพระโอรสใน องค์ชายโก แจซา (Jaesa) จากราชสกุลโก โดยเป็นพระราชนัดดาใน จักรพรรดิยูริ และเป็นพระราชปนัดดาใน จักรพรรดิดงเมียงยอง

ประสูติเมื่อประมาณ ค.ศ. 47 (พ.ศ. 590) ทรงพระนามเดิมว่า องค์ชายโกกุง (Go-Kung, Go-Gung) เมื่อ จักรพรรดิโมบอน สวรรคตโดยการถูกปลงพระชนม์จากน้ำมือของขุนนาง ทำให้องค์ชายโกกุง พระญาติจากสายราชสกุลโก (Go Royal Clan) ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่า พระจักรพรรดิแทโจมหาราช เมื่อ ค.ศ. 53 (พ.ศ. 596) ขณะพระชนม์เพียงประมาณ 6 พรรษา

เนื่องจากพระจักรพรรดิแทโจทรงครองราชย์เมื่อทรงพระเยาว์ อดีตพระมเหสีของจักรพรรดิโมบอน และพระราชบิดาแจซา จึงทรงเป็น ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

พระจักรพรรดิแทโจทรงครองราชย์ยาวนานถึง 93 ปี ถือว่าเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิลำดับที่ 2 ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก และตลอด 93 ปีในรัชกาล ทรงปกครองไพร่ฟ้าด้วยความยุติธรรม และทรงทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ช่วงต้นรัชกาลทรงรวบรวมรัฐเล็ก ๆ เช่น อกจอตะวันออก ในปี ค.ศ. 56

สวรรคตในปี ค.ศ. 143 (พ.ศ. 689) ขณะพระชนม์ได้ 99 พรรษา องค์ชายโกซูซอง พระอนุชาต่างพระมารดาได้เสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่า จักรพรรดิชาแด (Chadae) โดยทรงปลงพระชนม์พระโอรสทั้ง 2 พระองค์ของพระเชษฐา

พระราชวงศ์[แก้]

  • พระราชบิดา องค์ชายแชซา (โอรสในจักรพรรดิยูริ)
  • พระราชมารดา ไม่ปรากฏ
  • พระมเหสี ไม่ปรากฏ
    • องค์ชายมักกึน (ถูกปลงพระชนม์โดยพระปิตุลา (อา) พระเจ้าชาแด)
    • องค์ชายมักต็อก (ถูกปลงพระชนม์โดยพระปิตุลา (อา) พระเจ้าชาแด)