พระเจ้าพาซาแห่งซิลลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าพาซาแห่งซิลลา
พระราชาแห่งชิลลา
พระราชาองค์ที่ 5 แห่ง ชิลลา
ครองราชย์623 - 665
ก่อนหน้าทัลแฮ
ถัดไปจีมา
ประสูติไม่มีหลักฐาน
สวรรคต665
พระนามเต็ม
ปาร์คพาซา
ราชวงศ์ชิลลา
พระราชบิดาพระเจ้ายูริ
พระราชมารดาไม่ปรากฏพระนาม
กษัตริย์เกาหลี

ชิลลา
(ก่อนรวมแผ่นดิน)

 1. ฮย็อกกอเซ 57 ปีก่อนคริสตกาล – 4
 2. นัมแฮ 4 – 24
 3. ยูรี 24 – 57
 4. ทัลแฮ 57 – 80
 5. พาซา 80 – 112
 6. จีมา 112 – 134
 7. อิลซ็อง 134 – 154
 8. อาดัลลา 154 – 184
 9. พ็อลฮยู 184 – 196
 10. แนแฮ 196 – 230
 11. โจบอน 230 – 247
 12. ช็อมแฮ 247 – 261
 13. มีชู 262 – 284
 14. ยูรเย 284 – 298
 15. คีริม 298 – 310
 16. ฮึลแฮ 310 – 356
 17. แนมุล 356 – 402
 18. ซิลซ็อง 402 – 417
 19. นุลจี 417 – 458
 20. จาบี 458 – 479
 21. โซจี 479 – 500
 22. จีจึง 500 – 514
 23. พ็อบฮึง 514 – 540
 24. จินฮึง 540 – 576
 25. จินจี 576 – 579
 26. จินพย็อง 579 – 632
 27. ช็อนด็อก 632 – 647
 28. ชินด็อก 647 – 654
 29. มูยอล 654 – 661

พระเจ้าพาซาแห่งซิลลา (เกาหลี: 파사,? - 665,623 - 665) พระราชาองค์ที่ 5 แห่งชิลลาหนึ่งใน สามก๊กแห่งเกาหลี ครองราชย์ระหว่างปี 623 - 665 โดยเป็นองค์ชายจากราชสกุลปาร์คซึ่งสืบเชื้อสายจากปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรชิลลา พระเจ้าฮยอกกอเซ

พระราชประวัติ[แก้]

พระเจ้าพาซาประสูติเมื่อใดไม่มีหลักฐานเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ใน พระเจ้ายูรี พระราชาลำดับที่ 3 เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี 600 เหล่าขุนนางกลับเสนอชื่อองค์ชายทัลแฮจากราชสกุลซ็อกขึ้นสืบราชบัลลังก์แทนองค์ชายพาซาทำให้สิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์ของสายราชสกุลปาร์คสิ้นสุดลงไประยะหนึ่ง

ขึ้นครองราชย์[แก้]

เมื่อ พระเจ้าทัลแฮ พระราชาองค์ที่ 4 สวรรคตในปี 623 เหล่าขุนนางและเชื้อพระวงศ์จึงเสนอชื่อองค์ชายพาซาขึ้นครองสิริราชสมบัติสืบต่อมาเป็นพระเจ้าพาซาทำให้ราชสกุลปาร์คกลับมามีอำนาจอีกครั้งโดยจะมีพระราชาจากราชสกุลปาร์คขึ้นปกครองชิลลาอีก 3 พระองค์ก่อนจะกลับมาปกครองชิลลาอีกครั้งเป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วงปลายราชวงศ์

เสด็จสวรรคต[แก้]

พระเจ้าพาซาครองราชย์ทั้งสิ้น 42 ปีก่อนจะสวรรคตลงในปี 665 เหล่าขุนนางและเชื้อพระวงศ์จึงเสนอชื่อองค์ชายจีมาพระราชโอรสในพระเจ้าพาซาขึ้นครองราชย์ต่อมาเป็นพระเจ้าจีมา

พระราชวงศ์[แก้]

พระปัยกา
พระปัยยิกา
 • พระมเหสีอัลยองบูอิน (? - ?) พระมเหสีในพระเจ้าฮยอกกอเซ
พระอัยกา
พระอัยยิกา
 • พระมเหสีอัลเจบูอิน (? - ?) พระมเหสีในพระเจ้านัมแฮ
พระราชบิดา
พระราชมารดา
 • พระมเหสีไม่ปรากฏพระนาม (? - ?) พระมเหสีพระองค์แรกในพระเจ้ายูริ
พระราชอนุชา
 • พระเจ้าอิลซอง พระราชาองค์ที่ 7 แห่งอาณาจักรชิลลาและเป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดาของพระเจ้าพาซา
พระราชโอรส