ข้ามไปเนื้อหา

พระเจ้ามุนจงแห่งโครยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้ามุนจงแห่งโครยอ
ฮันกึล
문종
ฮันจา
文宗
อาร์อาร์Munjong
เอ็มอาร์Munjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
ฮันจา
อาร์อาร์Hwi
เอ็มอาร์Hwi
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล
촉유
ฮันจา
燭幽
อาร์อาร์Chogyu
เอ็มอาร์Ch'ogyu

พระเจ้ามุนจงแห่งโครยอ (เกาหลี문종; ฮันจา文宗; อาร์อาร์Munjong; เอ็มอาร์Munjong ค.ศ.1046-1083) เทียบเป็น พ.ศ. 1589-1626 สมัยของพระเจ้ามุนจงนั้นต้องกล่าวว่าอำนาจของราชสำนัก มีความเป็นปึกแผ่นมากและสามารถกระจายการบริหารงานผ่านทางหัวหน้าชุมชนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามรถขยายดินแดนทางตอนเหนือไปจรดแม่น้ำยาลู

องค์ชายอึยชอน พระราชโอรสลำดับที่ 4 ของพระเจ้ามุนจงผนวชเป็นพระสงฆ์ในศาสนาพุทธและเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิ Cheontea (ชอนแท)

พระราชวงศ์

[แก้]

พระมเหสี

 • สมเด็จพระราชินีอินพยอง ตระกูล คิม (인평왕후 김씨,仁平王后) พระราชธิดาของ พระเจ้าฮย็อนจงแห่งโครยอกับ สมเด็จพระราชินีวอนซอง ตระกูลคิม
 • สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี (인예왕후 이씨,仁睿王后) ธิดาของ ลีจายอน

พระชายา

 • พระชายาอินคยองฮย็อนบี ตระกูล ลี (인경현비 이씨,仁敬賢妃) ธิดาของ ลีจายอน
 • พระชายาอินจอลฮย็อนบี ตระกูล ลี (인절현비 이씨,仁節賢妃) ธิดาของ ลีจายอน
 • พระชายาอินมกด็อกบี ตระกูล คิม (인목덕비 김씨,仁穆德妃)

พระราชโอรส

 • พระเจ้าซุนจงแห่งโครยอ (순종) พระราชโอรสของ สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี
 • พระเจ้าซอนจง (선종) พระราชโอรสของ สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี
 • พระเจ้าซุกจงแห่งโครยอ (숙종) พระราชโอรสของ สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี
 • องค์ชายอึยชอน (대각국사 의천) พระราชโอรสของ สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี
 • องค์ชายซังอันกง (상안공,常安公) พระราชโอรสของ สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี
 • องค์ชายโทแซงซึงทง (도생승통,道生僧統) พระราชโอรสของ สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี
 • องค์ชายกึมควานฮู (금관후,金官侯) พระราชโอรสของ สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี
 • องค์ชายพยอนฮันฮู (변한후,卞韓侯) พระราชโอรสของ สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี
 • องค์ชายนักรังฮู (낙랑후,樂浪侯) พระราชโอรสของ สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี
 • องค์ชายชองฮเยซูฮวา (총혜수좌,聰惠首座) พระราชโอรสของ สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี
 • องค์ชายโจซอน (조선공,朝鮮公) พระราชโอรสของ พระชายาอินคยองฮย็อนบี ตระกูล ลี
 • องค์ชายพูยอ (부여공,扶餘公) พระราชโอรสของ พระชายาอินคยองฮย็อนบี ตระกูล ลี
 • องค์ชายจินฮัน (진한공,辰韓公) พระราชโอรสของ พระชายาอินคยองฮย็อนบี ตระกูล ลี

พระราชธิดา

 • องค์หญิงจ๊อกคยอง (보령궁주, 保寧宮主) พระราชธิดาของ สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี
 • องค์หญิงโบรยอง (보령궁주,保寧宮主) พระราชโอรสของ สมเด็จพระราชินีอินเย ตระกูล ลี
ก่อนหน้า พระเจ้ามุนจงแห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้าจองจงที่ 2 จักรพรรดิแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1589 - พ.ศ. 1626)
พระเจ้าซุนจง