พระเจ้าชิมนยู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าชิมนยู
ฮันกึล침류왕
ฮันจา枕流王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงChimnyu-wang

พระเจ้าชิมนยู (Chimnyu-wang) (?-385, r. 384-385)กษัตริย์องค์ที่ 15 แห่งอาณาจักรแพกเจหนึ่งในสามก๊กแห่งเกาหลี พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์โตของพระเจ้ากึนกูซูกับพระมเหสีอาอี พระองค์เป็นกษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมาก

ในปี ค.ศ. 384 หลังจากพระราชบิดาของพระองค์พระเจ้ากึนกูซูเสด็จสวรรคต เจ้าชายมกุฎราชกุมารชิมนยูจึงขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าชิมนยูแห่งอาณาจักรแพกเจ พระองค์ทรงส่งบรรณาการไปยังอาณาจักรจินที่ปกครองประเทศจีน

ในปี ค.ศ. 384 พระสงฆ์องค์หนึ่งซึ่งเดินทางมาจากประเทศอินเดีย นามว่า มาลัยนันทะ ซึ่งเดินทางมาจากอาณาจักรจิน ขอเข้าเฝ้าพระเจ้าชิมนยูที่พระราชวังฮันซาน พระเจ้าชิมยูทรงต้อนรับอย่างดีแล้วพระองค์ก็ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากทรงประกาศให้เป็นศาสนาประจำอาณาจักร ในปี ค.ศ. 385 พระองค์ทรงสั่งให้สร้างวัดขึ้นในเมืองฮันซานจำนวน 10 วัด และให้มีการบวชเป็นพระภิกษุครั้งแรกในอาณาจักรแพกเจ