พระเจ้าแฮบูรู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเจ้าแฮบูรู เป็นองค์ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรพูยอ และเป็นผู้ก่อตั้งแคว้นพูยอ โดยมีพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวคือ องค์ชายกึมวา ซึ่ง ภายหลัง ครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา เป็น พระเจ้ากึมวาพระเจ้าแฮบูรู สิ้นพระชนม์ในวัย 38 พรรษา

  1. พระราชวงศ์
  • พระราชบิดา : ยอง ซูซิค (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น พระเจ้า วอนซอง)
  • พระราชมารดา : ท่านหญิง ซู ตระกูล ฮัน (ภายหลังถูกสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินี ซู ตระกูล ฮัน)
  • มีพระราชินี 1 พระองค์

สมเด็จพระราชินี ฮอนจอง ตระกูล อัน แห่ง โซเย

  • มีพระสนม 2 พระองค์ :

พระสนม โซคยอง ตระกูล ปาร์ค แห่ง ฮัมอัน

พระสนม ฮโยจอง ตระกูล มิน แห่ง ยอฮึง

  • พระราชบุตร

องศ์ชาย กึมวา องศ์รัชทายาท แห่ง พูยอ (ประสูติจาก สมเด็จพระราชินี ฮอนจอง ตระกูล ฮัน แห่ง โซเย) ภายหลังครองราชเป็น พระเจ้ากึมวา