พระเจ้านัมแฮแห่งชิลลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้านัมแฮแห่งชิลลา
พระราชาแห่งชิลลา
พระราชาองค์ที่ 2 แห่ง ชิลลา
ครองราชย์547 - 567
ก่อนหน้าฮยอกกอเซ
ถัดไปยูริ
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคต567
คู่อภิเษกพระมเหสีอัลเจบูอิน
พระราชบุตรองค์ชายยูริ
องค์หญิงอาฮโยบูอิน
ราชวงศ์ชิลลา
พระราชบิดาพระเจ้าฮยอกกอเซ
พระราชมารดาพระพันปีอัลยองบูอิน
กษัตริย์เกาหลี

ชิลลา
(ก่อนรวมแผ่นดิน)

 1. ฮย็อกกอเซ 57 ปีก่อนคริสตกาล – 4
 2. นัมแฮ 4 – 24
 3. ยูรี 24 – 57
 4. ทัลแฮ 57 – 80
 5. พาซา 80 – 112
 6. จีมา 112 – 134
 7. อิลซ็อง 134 – 154
 8. อาดัลลา 154 – 184
 9. พ็อลฮยู 184 – 196
 10. แนแฮ 196 – 230
 11. โจบอน 230 – 247
 12. ช็อมแฮ 247 – 261
 13. มีชู 262 – 284
 14. ยูรเย 284 – 298
 15. คีริม 298 – 310
 16. ฮึลแฮ 310 – 356
 17. แนมุล 356 – 402
 18. ซิลซ็อง 402 – 417
 19. นุลจี 417 – 458
 20. จาบี 458 – 479
 21. โซจี 479 – 500
 22. จีจึง 500 – 514
 23. พ็อบฮึง 514 – 540
 24. จินฮึง 540 – 576
 25. จินจี 576 – 579
 26. จินพย็อง 579 – 632
 27. ช็อนด็อก 632 – 647
 28. ชินด็อก 647 – 654
 29. มูยอล 654 – 661

พระเจ้านัมแฮแห่งซิลลา (เกาหลี: 남해차차웅, ?-ค.ศ. 24) พระราชาองค์ที่ 2 แห่ง อาณาจักรซิลลา ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 4 -ค.ศ. 24

พระราชประวัติ[แก้]

พระเจ้านัมแฮ ประสูติเมื่อใดไม่ปรากฏเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าฮยอกกอเซที่ประสูติแต่ พระมเหสีอัลยองบูอิน

ขึ้นครองราชย์[แก้]

หลังจากที่พระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 4 องค์ชายนัมแฮรัชทายาทจึงขึ้นครองราชย์แทนทรงพระนามว่า พระเจ้านัมแฮ

สวรรคตและสิทธิ์ในการสืบราชสมบัติ[แก้]

พระเจ้านัมแฮทรงครองราชย์นาน 20 ปีก่อนจะสวรรคตในปี ค.ศ. 24 (พ.ศ. 567) พระราชโอรสของพระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อ เป็น พระเจ้ายูริ

พระราชวงศ์[แก้]

 • พระราชบิดา พระเจ้าฮยอกกอเซ 혁거세 거서간(赫居世居西干, 혁거세왕)
 • พระราชมารดา พระมเหสีอัลยองบูอิน 알영부인(閼英夫人, 기원전 53년 ~ )

พระมเหสี

 • พระมเหสีอัลเจบูอิน 운제부인(雲帝夫人)

พระราชโอรส

พระราชธิดา

 • เจ้าหญิงอาฮโยบูอิน 아효부인(阿孝夫人) พระราชธิดาของพระมเหสีอัลเจบูอิน