สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี
People's Republic of Korea

조선인민공화국  (เกาหลี)
Chosŏn Inmin Konghwakuk
ค.ศ.1945–ค.ศ.1946
ธงชาติ
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของ
ตราแผ่นดิน
คำขวัญรัฐอิสระที่พึ่งตัวเองได้
"Self-reliant and independent state"
자주독립국가
ที่ตั้งของ
สถานะรัฐบาลเฉพาะกาล
เมืองหลวงโซล
ภาษาทั่วไปภาษาเกาหลี
เดมะนิมชาวเกาหลี
ประธานคณะกรรมการประชาชน 
• ค.ศ.1945–ค.ศ.1946
ยอ อุน-ฮย็อง (여운형)
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
• ก่อตั้ง
6 กันยายน ค.ศ.1945
• สิ้นสุด
ค.ศ.1946
สกุลเงินวอน
ก่อนหน้า
ถัดไป
เกาหลีของญี่ปุ่น
รัฐบาลทหารของกองทัพสหรัฐในเกาหลี
ฝ่ายบริหารพลเรือนโซเวียต
คณะกรรมการประชาชนเฉพาะกาลแห่งเกาหลีเหนือ
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเกาหลีเหนือ
เกาหลีใต้
สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี
โชซ็อนกึล
ฮันจา
อาร์อาร์Joseon Inmin Gonghwaguk
เอ็มอาร์Chosŏn Inmin Konghwaguk

สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (People's Republic of Korea, PRK) เป็นรัฐบาลเฉพาะกาลของเกาหลีที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นช่วงสั้น ๆ หลังจากที่จักรวรรดิญี่ปุ่นยอมจำนนเมื่อครั้งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง สาธารณรัฐประชาชนเกาหลีประกาศก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน ค.ศ.1945 ในขณะที่เกาหลีกำลังถูกแบ่งแยกออกเป็นสองดินแดน โดยสหภาพโซเวียตปกครองเกาหลีเหนือ และสหรัฐอเมริกาปกครองเกาหลีใต้

สาธารณรัฐประชาชนเกาหลีประกอบไปด้วยเครือข่ายที่เรียกว่า "คณะกรรมการประชาชน" ที่มีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างสุดโต่ง ทำให้รัฐบาลทหารสหรัฐฯ ที่ปกครองเกาหลีใต้ ออกกฎหมายต่อต้านสาธารณรัฐประชาชนเกาหลีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.1945 ส่วนที่เกาหลีเหนือ คณะกรรมการประชาชนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีที่กำลังก่อตั้ง