พระเจ้าชาแดแห่งโคกูรยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าชาแด)
พระเจ้าชาแดแห่งโคกูรยอ
Goguryeo-monarchs(6-11).PNG
พระมหากษัตริย์โคกูรยอ
ครองราชย์ ค.ศ. 146-165
ก่อนหน้า แทโจ
ถัดไป ชินแด
ประสูติ ค.ศ. 71
โค ซูซอง
สวรรคต ค.ศ. 165
พระเจ้าชาแด
{{{caption}}}
ชื่อภาษาเกาหลี
อักษรฮันกึล 次大王
อักษรฮันจา 차대왕
อักษรละติน Chadae-wang

พระเจ้าชาแด (ค.ศ. 71-165) เป็นกษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งอาณาจักรโคกูรยอ ทรงพระราชสมภพในปี ค.ศ. 71 (พ.ศ. 614) มีพระนามเดิมว่า โค ซูซ็อง และเป็นพระราชอนุชาในพระเจ้าแทโจมหาราช ในปีที่ 94 ของรัชกาลพระเจ้าแทโจ เจ้าชายโค ซูซ็อง ได้บังคับให้พระเชษฐาสละราชสมบัติ และทรงสำเร็จโทษพระราชนัดดาทั้งสองซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเชษฐา เพื่อขึ้นครองราชย์แทนโดยทรงพระนามว่า พระเจ้าชาแด ขณะที่มีพระชนมายุถึง 75 พรรษา ทรงสนับสนุนเจ้าชายแพ็กโก พระราชอนุชาให้ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระองค์ แต่ในปี ค.ศ. 165 (พ.ศ. 708) ทรงถูกพระราชอนุชาองค์นี้จับสำเร็จโทษขณะพระชนมายุ 94 พรรษา เจ้าชายแพ็กโกเสด็จขึ้นครองราชย์แทน ทรงพระนามว่าพระเจ้าชินแดแห่งโคกูรยอ

ก่อนหน้า พระเจ้าชาแดแห่งโคกูรยอ ถัดไป
พระเจ้าแทโจมหาราช 2leftarrow.png กษัตริย์แห่งโคกูรยอ
(พ.ศ. 591-596)
2rightarrow.png พระเจ้าชินแด