พระเจ้าชาแดแห่งโคกูรยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าชาแด)
พระเจ้าชาแดแห่งโคกูรยอ
จักรพรรดิแห่งโคกูรยอ
Goguryeo-monarchs(6-11).PNG
จักรพรรดิแห่ง โคกูรยอ องค์ที่ 7
ครองราชย์ ค.ศ. 146 - ค.ศ. 165
ก่อนหน้า แทโจ
ถัดไป ชินแด
ประสูติ ค.ศ. 71
โค ซูซอง
สวรรคต ค.ศ. 165
พระเจ้าชาแด
{{{caption}}}
ชื่อภาษาเกาหลี
อักษรฮันกึล 次大王
อักษรฮันจา 차대왕
อักษรละติน Chadae-wang

สมเด็จพระจักรพรรดิชาแด (ค.ศ. 71-165) ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งจักรวรรรดิโคกูรยอ ประสูติในปี ค.ศ. 71 (พ.ศ. 614) มีพระนามเดิมว่า โค ซูซ็อง และเป็นพระราชอนุชาในพระมหจักรพรรดิแทโจมหาราช ในปีที่ 94 ของรัชกาลพระจักรพรรดิแทโจ องค์ชายโค ซูซ็อง ได้บังคับให้พระเชษฐาสละราชสมบัติ และทรงสำเร็จโทษพระราชนัดดาทั้งสองซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเชษฐา เพื่อขึ้นครองราชย์แทนโดยทรงพระนามว่า จักรพรรดิชาแด ขณะที่มีพระชนม์ถึง 75 พรรษา ทรงสนับสนุนองค์ชายแพ็กโก พระราชอนุชาให้ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระองค์ แต่ในปี ค.ศ. 165 (พ.ศ. 708) ทรงถูกพระราชอนุชาองค์นี้จับสำเร็จโทษขณะพระชนม์ถึง 94 พรรษา องค์ชายแพ็กโกเสด็จขึ้นครองราชย์แทน ทรงพระนามว่าจักรพรรดิชินแด

ก่อนหน้า พระเจ้าชาแดแห่งโคกูรยอ ถัดไป
พระเจ้าแทโจมหาราช 2leftarrow.png จักรพรรดิแห่งโคกูรยอ
(พ.ศ. 591 - พ.ศ. 596)
2rightarrow.png พระเจ้าชินแด