พระเจ้าแทจง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าแทจง
Taejong.JPG

พระบรมนามาภิไธย พระเจ้าแทจง
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งเกาหลี
ราชวงศ์ โชซอน
ครองราชย์ พ.ศ. 1943พ.ศ. 1961
รัชกาล 18 ปี
รัชกาลก่อน จองจง
รัชกาลถัดไป เซจง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ -
สวรรคต พ.ศ. 1965
พระราชบิดา พระเจ้าแทโจ
พระราชมารดา พระมเหสีชินอึย
พระมเหสี พระมเหสีวอนกยอง
พระราชบุตร พระเจ้าเซจงมหาราช
พระเจ้าแทจง
ฮันกึล 태종
ฮันจา 太宗
RR Taejong
MR T'aejong
ชื่อเกิด
ฮันกึล 이방원
ฮันจา 李芳遠
RR I Bang-won
MR Yi Pangwŏn

พระเจ้าแทจง (เกาหลี: 태종, ฮันจา: 太宗, MC: Taejong, MR: T'aejong ค.ศ. 1367 - ค.ศ. 1422) เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1400 - ค.ศ. 1418) ของเกาหลี เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าเซจงมหาราช

ช่วงชิงบัลลังก์[แก้]

พระเจ้าแทจงพระนามเดิมว่า ลีบังวอน (이방원, 李芳遠) เป็นบุตรชายที่คนห้าของลีซองกเย (이성계, 李成桂) และนางจากตระกูลฮัน ลีซองกเยเป็นขุนพลของราชวงศ์โครยอที่สามารถต้านทานการรุกรานของต่างชาติได้ และลีบังวอนเองก็ได้มีโอกาสรับราชการในสมัยโครยอ และมีส่วนช่วยเหลือบิดาของตนในการปราบดาภิเษกก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ ผลงานที่สำคัญที่สุดของลีบังวอนคือ การสังหารจองมงจู (정몽주, 鄭夢周) ในค.ศ. 1392 จองมงจูเป็นขุนนางที่เป็นแกนนำในการต่อต้านลีซองกเยและการตั้งราชวงศ์ใหม่

เมื่อบิดาลีซองกเยปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้าแทโจแห่งราชวงศ์โจซอนแล้วนั้น ลีบังวอนก็ได้รับพระยศเป็นองค์ชายจองอัน (정안대군, 靖安大君) และตั้งพระราชมารดาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วนั้นเป็นพระมเหสีชินอี (신의왕후, 神懿王后) แต่พระเจ้าแทโจนั้นกลับโปรดปรานพระมเหสีองค์ใหม่คือพระมเหสีชินด็อก (신덕왕후, 神德王后) จากตระกูลคังและตั้งองค์ชายอีอัน (의안대군, 宜安大君) ลีบังซอก (이방석, 李芳碩) พระโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสี่องค์ใหม่เป็นองค์ชายรัชทายาท ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่บรรดาพระโอรสของพระมเหสีฮัน[1] โดยเฉพาะลีบังวอนซึ่งเป็นองค์ชายที่มีความสามารถและมีผลงานมากที่สุด

ในค.ศ. 1398 ลีบังวอนได้ทำการลอบปลงพระชนม์องค์ชายลีบังซอก (이방번, 李芳蕃) และลีบงบอนพระโอรสทั้งสองของพระมเหสีคัง รวมทั้งสังหารจองโดจอน (정도전, 鄭道傳) ซึ่งเป็นขุนนางคนโปรดของพระราชบิดาและมีส่วนสำคัญในการตั้งองค์ชายรัชทายาท เรียกว่า เหตุการณ์จลาจลขององค์ชาย (왕자의난, 王子-亂) ครั้งที่หนึ่ง องค์ชายลีบังวอนจึงตั้งพระเชษฐาร่วมพระราชมารดาองค์ชายยองอัน (영안대군, 永安大君) ลีบังกวา (이방과, 李芳果) เป็นองค์ชายรัชทายาทแทน ฝ่ายพระเจ้าแทโจเมื่อพระโอรสเข่นฆ่ากันเองทำให้ทรงเสียพระทัยมาจึงทรงสละราชบัลลังก์ในค.ศ. 1398 องค์ชายยองอันจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อ เป็นพระเจ้าจองจงแห่งโชซอน (정종, 定宗)

พระเจ้าจองจงนั้นทรงเป็นเพียงกษัตริย์หุ่นเชิดอำนาจทั้งหมดนั้นอยู่ที่องค์ชายจองอัน ในค.ศ. 1400 พระเชษฐาขององค์ชายลีบังวอนอีกพระองค์ คือ องค์ชายฮวีอัน (회안대군, 懷安大君) ลีบังกัน (이방간, 李芳幹) ก่อกบฏจะยึดอำนาจจากลีบังวอน องค์ชายลีบังวอนนำทัพเข้าปราบสองฝ่ายต่อสู้กันในเหตุการณ์จลาจลขององค์ชาย (왕자의난, 王子-亂) ครั้งที่สอง องค์ชายลีบังกันพ่ายแพ้และถูกกักพระองค์อยู่ที่เขาโทซาน (토산, 兎山) องค์ชายลีบังวอนบังคับให้พระเจ้าจองจงสถาปนาพระองค์เองเป็นองค์ชายรัชทายาท จนในที่สุดพระเจ้าจองจงก็ทรงทนไม่ได้อีก สละราชบัลลังก์ให้พระอนุชาขึ้นครองราชย์ต่อ

วางรากฐานอาณาจักรโชซอน[แก้]

Sign of Taejong of Joseon.jpg

พระเจ้าแทจงทรงย้ายเมืองหลวงกลับมาจากเมืองแคซอง (ซึ่งย้ายไปในรัชสมัยของพระเจ้าจองจง) พระเจ้าแทจงทรงปฏิรูประบบการปกครองของเกาหลีใหม่ทั้งหมดโดยมีแบบอย่างจากการปกครองของจีน มีสภาอีจอง (의정부, 議政府) เป็นสภาที่ปรึกษาของกษัตริย์เป็นองค์กรสูงสุด รองลงมาคือหกกระทรวง[2] (육조, 六曹) ซึ่งระบบนี้หลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในรัชสมัยพระเจ้าเซโจแล้วก็จะใช้ไปตลอดห้าร้อยปีราชวงศ์โจซอน และพระเจ้าแทจงยังทรงแบ่งอาณาจักรโจซอนออกเป็นแปดมณฑล รัชสมัยของพระเจ้าแทจงเป็นสมัยแห่งการวางรากฐานของอาณาจักร ในค.ศ. 1401 ทรงนำเงินกระดาษมาใช้เป็นครั้งแรกในเกาหลี พระเจ้าแทจงทรงดำเนินนโยบายส่งเสริมลัทธิขงจื้อใหม่ (Neo-Confucianism) ซึ่งเข้ามาในเกาหลีตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และกดขี่พระพุทธศาสนา ทรงปิดวัดวาอารามไปหลายร้อยแห่ง ทรงยึดที่ดินและทรัพย์ของสถาบันพระพุทธศาสนามาใช้จ่ายในการบริหารบ้านเมือง

ในค.ศ. 1402 พระจักรพรรดิหย่งเล่อ (永乐) แห่งราชวงศ์หมิงทำการยึดอำนาจปราบดาภิเษก พระเจ้าแทจงจึงทรงส่งทูตไปถวายพระพรจักรพรรดิจีนพระองค์ใหม่ พระจักรพรรดิหย่งเล่อจึงทรงตอยแทนด้วยการพระราชทานตราแผ่นดินทองคำและพระราชโองการยอมรับราชวงศ์โจซอนเป็นประเทศราชอย่างเป็นทางการ

แต่พระเจ้าแทโจซึ่งประทับอยู่ที่เมืองฮัมนุงนั้น มิได้มอบตราตั้งอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกษัตริย์โชซอน เพราะพระเจ้าแทจงทรงได้บัลลังก์มาด้วนการเข่นฆ่าพี่น้อง พระเจ้าแทจงทรงส่งทูตไปหลายคน รวมทั้งพระสหายแต่เยาว์วัยชื่อ พักซุน แต่ทั้งหมดก็ถูกพระเจ้าแทโจสังหาร พระเจ้าแทจงจึงปกครองบริหารบ้านเมืองอย่างดี เพื่อให้พระบิดาเห็นในความสามารถและสมควรที่จะได้รับตราตั้ง เริ่มโดยทรงย้ายเมืองหลวงกลับมาที่ฮันซอง ในพ.ศ. 1948 พระเจ้าแทจงก็รับสั่งให้มีการสำรวจที่ดินของขุนนางชินจินซึ่งขุนนางเหล่านี้มักจะซุกซ่อนโฉนดที่ดินเพื่อหนีภาษี เมื่อสำรวจจนครบแล้วพบว่ารายได้ของราชสำนักกลับเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และยังทรงให้มีระบบโฮแพ คือการสำรวจสำมะโนประชากรเป็นครั้งแรก ให้ชายที่อายุสิบหกปีขึ้นไปทุกคนมาลงทะเบียนกับทางราชการ และทรงจัดตั้งชินมุน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการทำงานของขุนนาง โดยให้มาตีกลองหน้าชินมุน

สละบัลลังก์[แก้]

พ.ศ. 1961 พระเจ้าแทจงก็สละบัลลังก์ ให้องค์ชายชุงนยอง (วังเซจา) ครองราชย์เป็นพระเจ้าเซจงมหาราช

แม้ทรงสละบัลลังก์แล้ว แต่ก็ทรงจัดการกิจการบ้านเมืองอยู่ ในฐานะแทซังวัง (太上王 태상왕) ในพ.ศ. 1962 สลัดญี่ปุ่นจากเกาะซึชิมาไปบุกปล้นจีน ระหว่างทางไปจีนก็ได้บุกปล้นมณฑลชุงชองและฮวางแฮของโชซอน ทำให้พระเจ้าแทจงทรงส่งลีจองมูไปบุกยึดเกาะซึชิมา และล้อมเกาะไว้จนในพ.ศ. 1965 ตระกูลโซเจ้าปกครองเกาะซึชิมาก็ยอมจำนน และในพ.ศ. 1986 ก็ได้ให้เอกสิทธิ์ในการค้ากับโชซอนให้แก่ตระกูลโซ โดยต้องส่งบรรณาการเป็นการแลกเปลี่ยน (แต่เกาะซึชิมานั้นเป็นท่าเรือให้สองชาติเสมอมา ปัจจุบันเป็นของญี่ปุ่น แต่เกาหลีใต้ก็ได้อ้างสิทธิ ปัจจุบันจึงเป็นปัญหาขัดแย้งกันอยู่)

พระเจ้าแทจงสวรรคตในพ.ศ. 1965


พระนามเต็ม[แก้]

 • สมเด็จพระราชา แทจง คงจอง ซองด็อก ซินคง คอนชอน เชกุก แทจอง คเยอู มุนมู เยชอล ซองนยอล ควางฮโย
 • 태종공정성덕신공건천체극대정계우문무예철성렬광효대왕
 • 太宗恭定聖德神功建天體極大正啓佑文武叡哲成烈光孝大王

พระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

 • พระราชบิดา: พระเจ้าแทโจแห่งโชซอน (태조)
 • พระราชมารดา  : สมเด็จพระราชินีชินอึย ตระกูลฮัน แห่งอันพยอน (신의왕후 한씨 , 神懿王后韓氏 ค.ศ. 1337-ค.ศ. 1391)

พระมเหสี

 • สมเด็จพระราชินีวอนคยอง ตระกูลมิน แห่งยอฮึง (원경왕후 민씨, 元敬王后 閔氏 July 11, 1365-July 10, 1420)

พระสนม

 • พระสนมฮโยบิน ตระกูลคิม แห่งชองพุง (효빈 김씨 ,孝嬪 金氏 ?-ค.ศ. 1454)
 • พระสนมชินบิน ตระกูลชิน แห่งยองวอล (신빈 신씨 ,信嬪 辛氏 ?-ค.ศ. 1435)
 • พระสนมซอนบิน ตระกูลอัน (선빈 안씨 ,善嬪 安氏 ?-ค.ศ. 1468)
 • พระสนมอึยบิน ตระกูลควอน แห่งอันดง (의빈 권씨 ,懿嬪 權氏)
 • พระสนมโซบิน ตระกูลโน (소빈 노씨 ,昭嬪盧氏)
 • พระสนมมยองบิน ตระกูลคิม แห่งอันดง (명빈 김씨 ,明嬪金氏 ?-ค.ศ. 1479)
 • พระสนมกงอิน ตระกูลโก (정빈 고씨, 宮人 高氏 ค.ศ.?-1426)
 • พระสนมซุกอึย ตระกูลแช (숙의 최씨 ,淑儀 崔氏)
 • องค์หญิงด็อกซุน ตระกูลลี (덕순옹주 이씨 ,德淑翁主 李氏 ?-ค.ศ. 1433)
 • องค์หญิงซุกกง ตระกูลคิม แห่งชองโด (숙공궁주 김씨 ,淑恭宮主金氏 ?-ค.ศ. 1421)
 • องค์หญิงอึยจอง ตระกูลโจ แห่งฮันยาง (의정궁주 조씨 ,義貞宮主 趙氏 ?-ค.ศ. 1454)
 • องค์หญิงฮเยซุน ตระกูลลี แห่งโกซอง (혜순궁주 이씨 , 惠順宮主 李氏?-ค.ศ. 1438)
 • องค์หญิงชินซุน ตระกูลลี (신순궁주 이씨 ,)
 • องค์หญิงฮเยซอน ตระกูลฮง (혜선옹주 홍씨)
 • องค์หญิงซุนฮเย ตระกูลจาง (순혜옹주 장씨)
 • องค์หญิงซอคยอง ตระกูลกึม (서경옹주 금씨)


พระโอรส

 • องค์ชายไม่ทราบพระนาม 3 พระองค์ ที่ประสูติจาก พระมเหสีวอนคยอง จาก ตระกูลมิน
 • องค์ชายยางนยอง เป็นพระโอรสองค์ที่สี่ที่ประสูติจาก พระมเหสีวอนคยอง จาก ตระกูลมิน
 • องค์ชายฮโยรยอง เป็นพระโอรสองค์ที่ห้าที่ประสูติจาก พระมเหสีวอนคยอง จาก ตระกูลมิน
 • องค์ชายชุงนยอง เป็นพระโอรสองค์ที่หกที่ประสูติจาก พระมเหสีวอนคยอง จาก ตระกูลมิน
 • องค์ชายซองนยอง เป็นพระโอรสองค์ที่เจ็ดที่ประสูติจาก พระมเหสีวอนคยอง จาก ตระกูลมิน
 • องค์ชายคยองนยอง เป็นพระโอรสองค์แรกที่ประสูติจาก พระสนมฮโยบิน จาก ตระกูลคิม
 • องค์ชายฮัมนยอง เป็นพระโอรสองค์แรกที่ประสูติจาก พระสนมซินบิน จาก ตระกูลซิน
 • องค์ชายอนนยอง เป็นพระโอรสองค์ที่สองที่ประสูติจาก พระสนมซินบิน จาก ตระกูลซิน
 • องค์ชายกึมนยอง เป็นพระโอรสองค์ที่สามที่ประสูติจาก พระสนมซินบิน จาก ตระกูลซิน
 • องค์ชายอิกนยอง เป็นพระโอรสองค์แรกที่ประสูติจาก พระสนมซอนบิน จาก ตระกูลอัน
 • องค์ชายฮุยรยอง เป็นพระโอรสองค์แรกที่ประสูติจาก พระสนมซุกอึย จาก ตระกูลแช
 • องค์ชายฮูรยอง เป็นพระโอรสองค์แรกที่ประสูติจาก องค์หญิงด็อกซุน จาก ตระกูลลี
 • องค์ชายฮเยรยอง เป็นพระโอรสองค์แรกที่ประสูติจาก พระสนมกงอิน จาก ตระกูลโก

พระธิดา

 • องค์หญิงจองซูน เป็นพระธิดาองค์แรกที่ประสูติจาก พระมเหสีวอนคยอง จาก ตระกูลมิน
 • องค์หญิงคยองจอง เป็นพระธิดาองค์ที่สองที่ประสูติจาก พระมเหสีวอนคยอง จาก ตระกูลมิน
 • องค์หญิงคยองกัน เป็นพระธิดาองค์ที่สามที่ประสูติจาก พระมเหสีวอนคยอง จาก ตระกูลมิน
 • องค์หญิงจองซอน เป็นพระธิดาองค์ที่สี่ที่ประสูติจาก พระมเหสีวอนคยอง จาก ตระกูลมิน
 • องค์หญิงซูกัน เป็นพระธิดาองค์แรกที่ประสูติจาก พระสนมมยองบิน จาก ตระกูลคิม
 • องค์หญิงจองชิน เป็นพระธิดาองค์ที่แรกที่ประสูติจาก พระสนมซินบิน จาก ตระกูลซิน
 • องค์หญิงจองจอง เป็นพระธิดาองค์ที่สองที่ประสูติจาก พระสนมซินบิน จาก ตระกูลซิน
 • องค์หญิงซุกจอง เป็นพระธิดาองค์ที่สามที่ประสูติจาก พระสนมซินบิน จาก ตระกูลซิน
 • องค์หญิงโซชิน เป็นพระธิดาองค์ที่สี่ที่ประสูติจาก พระสนมซินบิน จาก ตระกูลซิน
 • องค์หญิงซุกนยอง เป็นพระธิดาองค์ที่ห้าที่ประสูติจาก พระสนมซินบิน จาก ตระกูลซิน
 • องค์หญิงซุกยอง เป็นพระธิดาองค์ที่หกที่ประสูติจาก พระสนมซินบิน จาก ตระกูลซิน
 • องค์หญิงซุกกึม เป็นพระธิดาองค์ที่เจ็ดที่ประสูติจาก พระสนมซินบิน จาก ตระกูลซิน
 • องค์หญิงโซซุก เป็นพระธิดาองค์ที่แรกที่ประสูติจาก พระสนมซอนบิน จาก ตระกูลอัน
 • องค์หญิงคยองชิน เป็นพระธิดาองค์ที่สองที่ประสูติจาก พระสนมซอนบิน จาก ตระกูลอัน
 • องค์หญิงจองฮเย เป็นพระธิดาองค์ที่แรกที่ประสูติจาก พระสนมอึยบิน จาก ตระกูลควอน
 • องค์หญิงซุกฮเย เป็นพระธิดาองค์ที่แรกที่ประสูติจาก พระสนมโซบิน จาก ตระกูลโน
 • องค์หญิงซุกซุน เป็นพระธิดาองค์ที่แรกที่ประสูติจาก องค์หญิงด็อกซุน จาก ตระกูลลี

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า พระเจ้าแทจง ถัดไป
พระเจ้าจองจง 2leftarrow.png ประมุขแห่งเกาหลี
(พ.ศ. 1943 - พ.ศ. 1961)
2rightarrow.png พระเจ้าเซจง


 1. http://www.koreanhistoryproject.org/Ket/C08/E0804.htm
 2. Jae-un Kang, Jae-eun Kang, Suzanne Lee. The land of scholars: two thousand years of Korean Confucianism.