พระเจ้ามูยอลแห่งซิลลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้ามูยอลแห่งซิลลา
RR Taejong Muyeol
MR T'aejong Muyǒl
ชื่อเกิด
ฮันกึล 김춘추
ฮันจา 金春秋
RR Gim Chun-chu
MR Kim Ch'unch'u

พระเจ้ามูยอล (ครองราชย์ ค.ศ. 654 - ค.ศ. 661) กษัตริย์ลำดับที่ 29 แห่งอาณาจักรซิลลา หนึ่งในสามก๊กแห่งเกาหลี

พระเจ้ามูยอล มีพระนามเดิมว่า คิม ชุน ชู เป็นพระโอรสของ องค์หญิงชอนมยอง กับ คิม ยอง ซู ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชินีจินด๊อกแห่งซิลลา ทรงอภิเษกกับมุนมยอง น้องสาวของคิม ยูชิน ที่ต่อมาได้เป็นแม่ทัพแห่งอาณาจักรซิลลา เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยโอรสของพระองค์ คือเจ้าชายคิม บย็อพมิน รวบรวมทั้งสามก๊กก่อตั้งเป็นอาณาจักร และสถาปนาพระองค์เป็น พระเจ้ามูนมูแห่งซิลลา