พระเจ้าเยจงแห่งโชซ็อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระเจ้าเยจง
พระเจ้าเยจง
กษัตริย์แห่งโชซ็อน
ครองราชย์ค.ศ. 1468 - 1469
ก่อนหน้าพระเจ้าเซโจ
ถัดไปพระเจ้าซองจง
คู่อภิเษกพระนางชังซุน, พระนางอันซุน
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดาพระเจ้าเซโจ
พระราชมารดาพระนางช็องฮี
พระราชสมภพ14 มกราคม ค.ศ. 1450
สวรรคต31 ธันวาคม ค.ศ. 1469
(พระชนมายุได้ 19 พรรษา)
พระเจ้าเยจงแห่งโชซ็อน
ฮันกึล
예종
ฮันจา
睿宗
อาร์อาร์Yejong
เอ็มอาร์Yejong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
이광
ฮันจา
李晄
อาร์อาร์I Gwang
เอ็มอาร์Yi Kwang
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน
Portrait of King Taejo of Joseon.jpgพระเจ้าแทโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าจองจง
Taejong.JPGพระเจ้าแทจง
King Sejong-crop.JPGพระเจ้าเซจงมหาราช
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามุนจง
영모전 단종 어진 2.jpgพระเจ้าทันจง
세조 어진 초본.jpgพระเจ้าเซโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าเยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าซองจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายยอนซัน
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าจุงจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้ามยองจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าซอนโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgองค์ชายควังแฮ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าอินโจ
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮโยจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าฮยอนจง
Sukjong of Joseon.pngพระเจ้าซุกจง
Coat of Arms of Joseon Korea.svgพระเจ้าคยองจง
Portrait of King Yeongjo - Chae Yong Shin (蔡龍臣 1850-1941) Cho Seok-jin (趙錫晉 1853-1920) et (cropped).jpgพระเจ้ายองโจ
King JeongJo of Joseon.jpgพระเจ้าจองโจ
朝鲜纯祖.JPGพระเจ้าซุนโจ
朝鲜宪宗.jpgพระเจ้าฮอนจง
A portrait of Cheoljong.jpgพระเจ้าชอลจง
Korea-Portrait of Emperor Gojong-01.jpgจักรพรรดิโคจง
Emperor Sunjong.jpgจักรพรรดิซุนจง

พระเจ้าเยจง (예종, 睿宗 ค.ศ. 1450 - ค.ศ. 1469) เป็นกษัตริย์องค์รัชกาล​ที่ 8 ของราชวงศ์โชซ็อน (ค.ศ. 1468 - ค.ศ. 1469) แต่ครองราชย์ได้ปีเดียวก็สวรรคต ทำให้เจ้าชายชาซาน พระนัดดาขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน

พระเจ้าเยจงพระราชสมภพเมื่อ ค.ศ. 1450 เป็นพระโอรสของเจ้าชายซูยาง (수양대군, 首陽大君) และพระชายานังนัง ตระกูลยุน (,樂浪府大夫人 尹氏) ในค.ศ. 1455 เมื่อเจ้าชายซูยางยึดอำนาจจากพระเจ้าทันจงและขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าเซโจ (세조, 世祖) พระเจ้าเยจงจึงทรงได้รับพระนามว่า เจ้าชายแฮยาง (해양대군, 海陽大君) และต่อมาใน ค.ศ. 1457 องค์รัชทายาทพระเชษฐาสิ้นพระชนม์ จึงได้รับพระนามว่าเจ้าชายรัชทายาทอีกยอง (의경세자, 懿敬世子) เจ้าชายแฮยางจึงได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทแทนที่พระเชษฐา เมื่อ ค.ศ. 1460 ทรงอภิเษกกับพระชายาสกุลฮัน ธิดาของฮันมยองฮี ขุนนางคนสำคัญที่ช่วยเหลือพระเจ้าเซโจพระราชบิดาในการยึดอำนาจ มีพระโอรสองค์หนึ่ง แต่พระชายาฮันก็สิ้นพระชนม์ไปใน ค.ศ. 1462 (ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นพระนางชังซุน) จึงอภิเษกกับพระชายาใหม่จากตระกูลฮันเช่นกัน ภายหลังคือ พระนางอันซุน ต่อมาในค.ศ. 1463 พระโอรสในพระนางชังซุนก็สิ้นพระชนม์ ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าชายอินซ็อง (인성군, 仁城君)

เมื่อพระเจ้าเซโจสวรรคตในค.ศ. 1468 รัชทายาทจึงขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา ด้วยพระชนมายุเพียงสิบเก้าชันษา จึงต้องให้พระราชมารดา คือ พระนางช็องฮี (정희왕후, 貞熹王后) หรือพระนางชาซ็อง พระพันปีหลวง ว่าราชการแทนอยู่หลังม่าน (수렴청정, 垂簾聽政) เป็นครั้งแรกของราชวงศ์โชซ็อนที่มีสตรีสำร็จราชการแทนกษัตริย์ที่ทรงพระเยาว์ ในปีแรกของรัชกาลเกิดเหตุการณ์ใส่ร้ายนัมอี (남이, 南怡) ในค.ศ. 1469 ห้ามการค้าขายกับญี่ปุ่น

พระเจ้าเยจงอยูในราชสมบัติได้เพียงสิบสี่เดือน ก็สวรรคต เจ้าชายเจอันพระราชโอรสอีกพระองค์ที่ประสูติแต่พระนางอันซุน ก็มีพระชนมายุเพียงแค่สองชันษา พระนางชาซอง ร่วมกับชินซุกจูและฮันมยองฮี จึงตัดสินใจยกราชบัลลังก์ให้แก่เจ้าชายจัลซาน (잘산군, 乽山君) พระโอรสของรัชทายาทอีกยอง ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าซองจง (성종, 成宗) พระเจ้าเยจง มีสุสานหลวงชื่อว่า ชังนึง (창릉, 昌陵)

พระนามเต็ม[แก้]

พระเจ้าเยจง ยางโด ฮุมมุน ซองมู อึยอิน โซฮโย แห่งเกาหลี

พระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

พระมเหสี

  • พระนางชังซุน สกุลฮัน แห่งชองจู (한냉이 장순왕후,章順王后 韓氏 1445-December 1461) พระนามเดิมว่า ฮัน แนงอี
  • พระนางอันซุน สกุลฮัน แห่งชองจู (안순왕후 한씨, 安順王后 韓氏 1445(?)-December 23, 1498)

พระสนม

  • พระสนมเอกคงบิน สกุลชเว แห่งจอนจู (공빈 최씨 ,恭嬪 崔氏)
  • ซึงอึนซังกุง สกุลคี แห่งพูลซัง (상궁 기씨 ,承恩尚宮 奇氏)
  • นางใน สกุลอี (이씨 ,后宮 李氏)

พระราชโอรส

  • ลี บุน, เจ้าชายอินซอง พระราชโอรสของพระมเหสีจางซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู
  • ลี ฮยอน, เจ้าชายเจอัน พระราชโอรสของพระมเหสีอันซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู
  • ลี ฮยอล, เจ้าชายจัลซาน พระราชโอรสบุญธรรมของพระนางอันซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู (พระราชโอรสขององค์ชายอึยคยองพระเชษฐาของพระเจ้าเยจง)

พระราชธิดา

  • เจ้าหญิงฮยอนซุก พระราชธิดาของพระนางอันซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู
  • เจ้าหญิงฮเยซุน พระราชธิดาของพระนางอันซุน ตระกูลฮัน แห่งชองจู


ก่อนหน้า พระเจ้าเยจงแห่งโชซ็อน ถัดไป
พระเจ้าเซโจ 2leftarrow.png กษัตริย์แห่งโชซ็อน
(พ.ศ. 2011 - พ.ศ. 2012)
2rightarrow.png พระเจ้าซองจง